محمدرضا طهرانى زاده حقيقى فرد
غیرفعال

محمدرضا طهرانى زاده حقيقى فرد

مشاور مالى

(1.0)
  • 0 نظر
  • adviser call card 7

درباره من

مربيگرى مالى كمكت ميكنم كه ساختار و نظم مالى كار رو درست كنى و با طراحى مدل كسب و كار به درآمد برسونىبا استفاده از ٣ علم تحليل، استراتژى و سيستم سازىپيشرفت و ارتقا در كارت داشته باشىشخصيتى مسئوليت پذي... مربيگرى مالى كمكت ميكنم كه ساختار و نظم مالى كار رو درست كنى و با طراحى مدل كسب و كار به درآمد برسونىبا استفاده از ٣ علم تحليل، استراتژى و سيستم سازىپيشرفت و ارتقا در كارت داشته باشىشخصيتى مسئوليت پذير، منظم، دقيق و متعهد دارم

ویدئو معرفی من

در حال آماده سازی ...

زمان های پاسخگویی

شنبه 14:00 تا 20:00
یکشنبه 14:00 تا 20:00
دوشنبه 14:00 تا 20:00
سه شنبه 14:00 تا 20:00
چهارشنبه 14:00 تا 20:00

تضمین کارمنتو

100% حفظ حریم شخصی

جزئیات مشاوره و شماره تماس شما محرمانه خواهد ماند.

رضایت تضمین شده

جزئیات مشاوره و شماره تماس شما محرمانه خواهد ماند.

مشاوران تایید شده

جزئیات مشاوره و شماره تماس شما محرمانه خواهد ماند.