مشاوره رایگان

advice action advice action
بیمه و قانون کار -

پایه سنوات

22سال سابقه کاردرشرکت دارم اما پایه سنوات بصورت تصاعدی حساب.نشده(یعنی سابقه قرارداد قبلی در سابقه قرارداد جدید لحاظ نمیشده)باوجود تسویه در پایان هر سال و امضا اقرارنامه امکان شکایت ومطالبه ماالتفاوت هست ممنون راهنمایی بفرمائید

پاسخ ها

  • حسین عین الیقین
    پنجشنبه, 01 آبان 99

    چنانچه در پایان هر سال اقرار نامه را امضا کرده باشید و وجه تسویه سنوات را به حساب بانکی خقوق و دستمزدی شما واریز کرده باشند قابل شکایت نیست ، و این بدان معنی ست که شما در پایان هر قرارداد تسویه سنوات کامل را گرفته اید ولی حتی اگر اقرار نامه را امضا کرده باشید ولی وجهی به شما واریز نشده باشد قابل شکایت و دفاع در اداره کار و تامین اجتماعی محل کار وجود دارد

  • میلاد جعفری
    یکشنبه, 27 مهر 99

    سلام دوست عزیز در صورتی که مفاصا حساب با امضا در پایان هر سال داده باشی متاسفانه نمیتونی ادعای حقی از بابت پایه سنوات داشته باشی