advice action advice action

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

آخرین مطلب
حسابرسی 2 روز پیش
فروش کالا 2 روز پیش
امور حقوقی -

دعوای اعسار

سلام خواهان در اعسار از محکوم به حکم تقسیط گرفته ایا خوانده دعوای اعسار میتونه واخواهی کنه؟ یعنی ایا حکم ماده ۵۰۷ ادم که گفته رای صادر در خصوص اعسار حضوریه که ذیل سرفصل اعسار از هزینه دادرسی اومده ...ایا شامل اعسار از محکوم به میشود؟

پاسخ ها

  • محمد حیدر
    چهارشنبه, 15 مرداد 99

    سلام، ماده ۵۰۷ استثنا و ناظر به دعوی اعسار از هزینه دادرسی است و قابل تسری به سایر موارد نیست. در خصوص قابل واخواهی بودن رای صادره در دعوی اعسار از پرداخت محکومُُ‌به، نظر به سکوت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، می‌بایست به اصل و قواعد کلی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رجوع کرد. لذا اینگونه استنباط می‌گردد که رای اعسار از پرداخت محکومُُ‌به، در صورت وجود شرایط قانونی قابل واخواهی باشد. همچنین مدنظر داشته باشید این دو دعوی علیرغم شباهت در نام، ماهیتاً متفاوتند.