karmento logo خدمات مشاوره
مالی و مالیاتی مالی و مالیاتی
بیمه و قانون کار بیمه و قانون کار
امور حقوقی امور حقوقی
بازاریابی و فروش بازاریابی و فروش
کارآفرینی کارآفرینی
منابع انسانی منابع انسانی
امور ثبتی امور ثبتی
برنامه نویسی برنامه نویسی
تجارت و بازرگانی تجارت و بازرگانی
دانش بنیان دانش بنیان

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ مالی و مالیاتی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ بیمه و قانون کار

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ امور حقوقی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ بازاریابی و فروش

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ کارآفرینی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ منابع انسانی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ امور ثبتی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ برنامه نویسی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ تجارت و بازرگانی

تمامی زیرحوزه‌‌های‌ دانش بنیان

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات

خدمات مشاوره

مالی و مالیاتی

مالی و مالیاتی

تمامی زیر حوزه های مالی و مالیاتی

بیمه و قانون کار

بیمه و قانون کار

تمامی زیر حوزه های بیمه و قانون کار

کارآفرینی

کارآفرینی

تمامی زیر حوزه های کارآفرینی

منابع انسانی

منابع انسانی

تمامی زیر حوزه های منابع انسانی

امور ثبتی

امور ثبتی

برنامه نویسی

برنامه نویسی

تمامی زیر حوزه های برنامه نویسی

تجارت و بازرگانی

تجارت و بازرگانی

تمامی زیر حوزه های تجارت و بازرگانی

دانش بنیان

دانش بنیان

تمامی زیر حوزه های دانش بنیان

انجام پروژه مشاوره رایگان مقالات

بررسی تراکنش‌های بانکی و ارائه لایحه دفاعی مالیاتی

مالیات تراکنش‌های بانکی یا مالیات گردش حساب بانکی جزء قوانین جدیدی است که برای کسب‌وکارها و شرکت‌ها قرار داده شده است. کارمنتو با استفاده از متخصصین باتجربه تمام امور از مشاوره تا بررسی اسناد و مدارک و ارائه لایحه دفاعی مالیاتی شما را انجام می‌دهد تا مالیات عادلانه و کمتری را برای تراکنش‌های بانکی‌تان پرداخت کنید.

توضیحات:

-

کاربر گرامی توجه فرمایید:

مراحل درخواست انجام پروژه در کارمنتو

  • تکمیل فرم ثبت درخواست انجام پروژه
  • برقراری تماس جهت هماهنگی توسط کارشناسان پشتیبانی
  • تخصیص متخصص جهت انجام پروژه
  • پرداخت هزینه توسط کارفرما
  • انجام و تحویل پروژه
  • ارزیابی و رضایت‌سنجی پس از انجام پروژه

مالیات تراکنش‌های بانکی

مالیات گردش حساب بانکی یا همان مالیات تراکنش‌های بانکی، مستقیما بر اساس میزان درآمد فرد دریافت می‌شود. اشخاص بدلیل اینکه این نوع مالیات به تازگی قوانین آن وضع شده و هر ساله ممکن است دچار تغییرات شود، اطلاعات زیادی ندارند و به همین دلیل مشاوره و بررسی تراکنش‌ها و محاسبه مالیات آن‌ها توسط یه متخصص با تجربه بسیار پیشنهاد می‌شود.

خدمات مالیات تراکنش‌های بانکی کارمنتو

تمام تراکنش‌هایی که ماهیت درآمدی دارند، جزء موارد بررسی ممیزین مالیاتی قرار خواهند گرفت و از این بابت به تمامی صاحبین کسب‌وکار توصیه می‌شود حساب بانکی عملیات تجاری خود را جدا نمایند. پس تراکنش‌های بانکی که درآمدی نیستند و یا تراکنش‌های بانکی معاملاتی که مالیات آن‌ها پرداخت شده است در این دسته قرار نمی‌گیرند و اثبات این مورد در جلسات رسیدگی به مالیات تراکنش‌های بانکی ضروری است.

متخصصین باتجربه کارمنتو تمامی امور مربوط به مالیات تراکنش‌های بانکی از مشاوره تا بررسی اسناد و مدارک و ارائه لایحه دفاعی مالیاتی و شرکت در هیئت‌های مالیاتی شما را برعهده می‌گیرند تا مالیات عادلانه و کمتری را پرداخت کنید. همینطور برنامه مالیاتی را در اختیار شما قرار می‌دهند تا در آینده دچار مشکل نشوید.