حق بیمه کارگر و کارفرما چگونه محاسبه می شود؟ سهم هر یک چقدر است؟

مدت مطالعه: 8 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 2 خرداد 1403
نویسنده: Niloofar Zamani

امروزه تقریبا اکثر افراد جامعه از خدمات بیمه تامین اجتماعی برای امور مختلفی از جمله درمان و دریافت حقوق بازنشستگی استفاده می‌کنند؛ اما سوال این جا است که آیا بیمه تامین اجتماعی، این خدمات را به صورت رایگان ارائه می‌دهد؟

قطعا ارائه خدمات به صورت کاملا رایگان برای تعداد زیادی از بیمه‌شدگان منطقی نیست. بیمه تامین اجتماعی در قبال ارائه کمک‌های درمانی و مالی به متقاضیان، حق بیمه دریافت می‌کند.

پرداخت حق بیمه برای افراد مختلف، باید به شکل خاصی پرداخت شود. مثلا بر طبق قانون، کارفرمایان موظف هستند که کارگران خود را بیمه کنند. اما موضوع این جا است که آیا کارگر هم باید مبلغی را برای حق بیمه پرداخت کند یا همه هزینه بر عهده کارفرما است؟ حق بیمه کارگر چقدر است؟ قطعا کارگر هم باید مقداری از حق بیمه را پرداخت کند.

موضوع حق بیمه کارگر و کارفرما یکی از مهمترین موارد در قانون کار است؛ از همین رو اگر می‌خواهید مقدار حق بیمه کارگر و کارفرما را بدانید، در ادامه این مطلب از کارمنتو همراه ما باشید.

بنر تامین اجتماعی

حق بیمه کارگر و کارمند چیست؟

در حالت کلی، هر کارفرمایی که کارگران خود را بیمه می‌کند، باید حق بیمه پرداخت کند. حق بیمه در قانون کار، اجباری است و هیچ شخصی نمی‌تواند از پرداخت آن شانه خالی کند. در پاسخ به سوال حق بیمه کارگر چیست، باید بگوییم که حق بیمه مبلغی است که کارفرما به صورت ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند؛ اما در عوض، انواع بیمه تامین اجتماعی هم به کارگر خدمات و مزایای مختلفی از جمله محاسبه سنوات بازنشستگی را ارائه می‌دهد.

کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، باید بخشی از مبلغ حقوق کارگر و کارمند را به عنوان سهم حق کارگر و کارمند کم کند. از آن طرف هم سهم بیمه خود را به آن مبلغ اضافه کند و در نهایت، حق بیمه کارگر را به صورت ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد.

توجه داشته باشید که خود کارگر و کارمند نمی‌تواند به صورت مستقل حق بیمه خود را در شرکت خاصی پرداخت کند و این کار را کارفرما برای کارگران خود انجام می‌دهد. در واقع کارگر و کارمند تحت پوشش کارفرمای خود مشمول خدمات بیمه می‌شوند؛ از همین رو کارفرما پاسخگوی حق بیمه تامین اجتماعی کارگر و کارفرما است.

البته این را بدانید که میزان مبلغ پرداخت شده تحت عنوان حق بیمه، به صورت درصد حق بیمه کارگر و کارفرما تعیین می‌شود و همه هزینه بر عهده کارفرما نیست. اگر کارفرما حق بیمه کارگر و کارمند را پرداخت کرد، افراد تحت پوشش آن می‌توانند سالانه از خدمات مختلفی از جمله، مسمتری، خدمات بازماندگان، بازنشستگی، درمان و بیمه از کارافتادگی در بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند.

اما اگر کارفرما درصد حق بیمه کارگر و کارمند خود را پرداخت نکند، این خدمات به بیمه‌شدگان تعلق نمی‌گیرد. از همین رو کارگران باید از پرداخت حق بیمه کارفرما و کارگر مطمئن شوند. در حال حاضر راه‌های مختلفی برای دریافت تاییدیه پرداخت حق بیمه و سوابق پرداخت کارفرما وجود دارد که کارمندان و کارگران را از پرداخت حق بیمه کارگران تامین اجتماعی مطمئن می‌کند.

حق بیمه کارگر هر سال بر اساس قانون و حداقل حقوق کارگران تعیین می‌شود؛ بنابراین مبلغ ثابتی برای حق بیمه وجود ندارد و طبیعتا این مبلغ هر سال بیشتر از قبل می‌شود.

Please select another listing to show to avoid recursion.

حق بیمه کارگر و کارفرما در سال 1403 چگونه محاسبه می‌شود؟

با توجه به متغیر بودن نرخ حق بیمه کارگر و کارفرما، برای بسیاری از افراد این سوال پیش می‌آید که حق بیمه کارگر چگونه محاسبه میشود؟ چه عوامل در تعیین این مبلغ تاثیرگذار هستند؟ بر طبق قانون سازمان تامین اجتماعی، نرخ حق بیمه بر اساس عوامل مختلفی از جمله حقوق روزانه کارگر، بن کارگری و حق مسکن تعیین می‌شود.

محاسبه حق بیمه کارگر و تاثیرپذیری آن‌ها، در فرمول زیر خلاصه می‌شود:

((تعداد روزهای کارکرد* پایه حقوق روزانه) + حق مسکن+ بن کارگری)* 30%

توجه داشته باشید که طبق فرمول محاسبه حق بیمه کارگر، سهم 30 درصدی بیمه تامین اجتماعی از حقوق واقعی کارگر و کارفرما وجود دارد؛ اما با توجه به افزایش حقوق کارگران در هر سال، سهم بیمه هم افزایش پیدا می‌کند.

باید بدانید که تمامی 30 درصد مبلغ حق بیمه کارگر و کارفرما، بر عهده کارفرما نیست و هر دو طرف باید مقداری از آن را پرداخت کنند. بنابراین برای آگاهی از درصد سهم هر دو طرف، قسمت‌های زیر را مطالعه کنید:

درصد سهم حق بیمه کارگر و کارفرما

 • درصد سهم بیمه کارفرما در حق بیمه تامین اجتماعی 1403

در قانون کار، 30 درصد حق بیمه کارگر و کارفرما در نظر گرفته شده است؛ اما بیشترین میزان درصد سهم حق بیمه، مربوط به کارفرما می‌شود. در پاسخ به سوال نحوه محاسبه حق بیمه سهم کارفرما بر طبق قانون، کارفرما باید 23 درصد از کل مبلغ حق بیمه کارمند را پرداخت کند. در بین این 23 درصد هم، 3 درصد آن به دلیل بیمه بیکاری و 20 درصد دیگر، سهم بیمه کارفرما است.

کارفرما موظف است که 23 درصد حق بیمه تمامی کارگران خود را به طور کامل و منظم پرداخت کند؛ اما اگر فردی به وظیفه خود عمل نکند و حق بیمه کارمندی را ندهد، باید جریمه این کار را پرداخت کند.

جرایم تامین اجتماعی برای عدم پرداخت حق بیمه هم بر اساس تعداد ماه‌های پرداخت‌نشده حق بیمه محاسبه می‌شود. بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که برای جلوگیری از پرداخت خسارت، حتما حق بیمه کارگران خود را در زمان تعیین شده پرداخت کنید.

 • درصد سهم بیمه کارگر در حق بیمه تامین اجتماعی 1403

با توجه به این که کارفرما باید کارگران خود را بیمه کند، این سوال پیش می‌آید که حق بیمه سهم کارگر چند درصد است؟ طبیعتا درصد باقی مانده از حق بیمه کارگران تامین اجتماعی هم به خود کارگر تعلق می‌گیرد. بر این اساس، کارگران هم باید 7 درصد از مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند. البته پرداخت این هزینه، به صورت جداگانه انجام نمی‌شود؛ چرا که کارفرمایان باید این مبلغ را ماهیانه از حقوق کارگر کم کنند.

جدول حق بیمه کارگر و کارفرما در سال 1403

با توجه به فرمول محاسبه حق بیمه کارمند، حق بیمه کارگر و کارفرما در این سال، بر اساس نرخ حق مسکن، حقوق روزانه و بن کارگری تعیین می‌شود. بنابراین برای دانستن مبلغ حق بیمه کارگر و کارفرما، لازم است که با مبالغ مربوط به این موارد در سال جاری آشنا شوید. به همین منظور، می‌توانید نرخ تمامی این حقوق را در جدول حق بیمه کارگر و کارفرما زیر مشاهده کنید:

عنوان ماهیانه 31 روز ماهیانه 30 روز ماهیانه 29 روز
مبلغ حداقل دستمزد ۷۴.۰۵۰.۵۶۸ ۷۱.۶۶۱.۸۴۰  ۶۹.۲۷۳.۱۱۲
حق خوار و بار ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰
حق مسکن 9.000.000 9.000.000 9.000.000
مجموع حقوق ۹۷.۰۵۰.۵۶۸ ۹۴.۶۶۱.۸۴۰  ۹۲.۲۷۳.۱۱۲

با توجه به این مبلغ‌ها برای محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما، جدول حق بیمه سهم کارگر و کارفرما به شکل زیر تنظیم می‌شود:

عنوان ماهیانه 31 روز ماهیانه 30 روز ماهیانه 29 روز
حق بیمه سهم کارفرما(20 درصد) ۱۹.۴۱۰.۱۱۳ریال  ۱۸.۹۳۲.۳۶۸ریال ۱۸.۴۵۴.۶۲۲ریال
بیمه بیکاری سهم کارفرما(3 درصد)  ۲.۹.۱۱.۵۱۷ریال ۲.۸۳۹.۸۵۵ریال ۲.۷۶۸.۱۹۳ ریال
جمع سهم بیمه کارفرما(23 درصد) ۲۲.۳۲۱.۶۳۰  ریال  ۲۱.۷۷۲.۲۲۳ ریال ۲۱.۲۲۲.۸۱۵ریال
سهم بیمه کارگر (7 درصد) ۶.۷۹۳.۵۴۰ ریال ۶.۶۲۶.۳۲۹ ریال ۶.۴۵۹.۱۱۸ ریال

محاسبه حق بیمه کارگر و کارفرما در این جدول، بر اساس فرمول ذکر شده انجام می‌شود. بنابراین با وجود این نرخ‌ها، کارفرما و کارگر تکلیف خود را برای پرداخت حق بیمه سهم کارگر و کارفرما می‌دانند. البته توجه داشته باشید که این جدول حق بیمه کارگر در سال جدید، تنها مربوط به بیمه اجباری کارگاه‌ها می‌شود. بنابراین اگر می‌خواهید نرخ حق بیمه برای بیمه‌های مختلف را بدانید، باید قوانین مربوط به همان طرح را مطالعه کنید.

بیمه

درمورد حق بیمه سهم کارگر و کارفرما سوالات بیشتری دارید؟ دریافت مشاوره بیمه و قانون کار آنلاین و تلفنی کارمنتو که در لحظه انجام می‌شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

مبلغ حق بیمه تامین اجتماعی در سال 1403 چقدر است؟

اگر اعداد موجود در جدول حق بیمه کارگر و کارفرما 1403 را بررسی کنید، حتما متوجه مبلغ نهایی حق بیمه تامین اجتماعی می‌شوید. اما اگر می‎خواهید بدانید که مبلغ نهایی حق بیمه کارگر و کارفرما چقدر است، این قسمت را مطالعه کنید.

با توجه به این که تعداد روزهای موجود در ماه‌های مختلف سال با یکدیگر متفاوت است، مبلغ حق بیمه کارمندان تامین اجتماعی هم در شش ماه اول و دوم فرق دارد؛ چرا که تعداد روزهای ماه در شش ماه اول سال، 31 روز و تعداد روزهای شش ماه دوم سال، 30 و 29 روز است.

اگر بخواهیم هزینه نهایی حق بیمه کارگر و کارمند را در تمامی ماه‌های سال حساب کنیم، باید تقسیم‌بندی زیر را داشته باشیم:

 • مبلغ نهایی حق بیمه سهم کارفرما و کارگر برای ماه‌های 31 روزه سال حدود ۲۹.۱۱۵.۱۷۰ ریال است.
 • مبلغ نهایی حق بیمه کارمند و کارفرما برای ماه‌های 30 روزه سال، حدود ۲۸.۳۹۸.۵۵۲ ریال است.

توجه داشته باشید که این ارقام در حق بیمه کارمند 1403، تنها برای سال جاری تعیین شده است و با تغییر حقوق و دستمزد کارگران، افزایش پیدا می‌کند. همچنین لازم به ذکر است که مبلغ نهایی حق بیمه کارمند و کارفرما، بر اساس حق مسکن 900 هزار تومانی و جمع درصدهای حقوق پایه، حق مسکن و بن کارگری تعیین شده است. در مورد حق السعی می‌توانید در این مقاله از کارمنتو اطلاعات بیشتری بخوانید.

حق بیمه کارگری از کدام پرداختی‌ها کم می‌شود؟

حالا شاید برای شما هم این چالش به وجود بیاید که درصد حق بیمه کارگر، از چه مواردی کسر می‌شود؟ حق بیمه کارگر شامل چه مواردی است؟ بر اساس ماده 4 قانون تامین اجتماعی، تمامی کارگرانی که حقوق و دستمزد دریافت می‌کنند، می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی استفاده کنند؛ اما باید در پرداخت حق بیمه، به کارفرمای خود کمک کنند. حتما با به حال متوجه این موضوع شده‌اید که چند درصد حق بیمه با کارگر است. بنابراین بر طبق همین قانون، کارفرمایان می‌توانند 7 درصد حق بیمه کارمند را از موارد مختلفی کسر کنند که در ادامه آن‌ها را نام می‌بریم:

 • حقوق، مزد، دستمزد
 • اضافه‌کاری، نوبت‎کاری، حق‌الزحمه کارگر
 • حق حضور در جلسات
 • کمک هزینه مسکن
 • ایاب و ذهاب
 • نسبت کاری
 • مزیت‎های مسمتر شغلی
 • فوق‌العاده مشاغل سخت
 • دستمزد روزهای تعطیل (اضافه کاری روز تعطیل)
 • پاداش‌های مسمتر کارگر
 • وجه‌های پرداختی به کارگران کارمزدی
 • حقوق کارآموزان

البته توجه کنید که بعد از دانستن این که حق بیمه کارگر چقدر است، باید با مواردی که مشمول پرداخت حق بیمه نمی‎شود هم آشنا شوید. بر این اساس، کارفرمایان نمی‌توانند حق بیمه کارگر را از موارد زیر کسر کنند:

 • عیدی‌های مربوط به کارگر (عیدی و پاداش کارگران)
 • هزینه‌های سفر و فوق‌العاده ماموریت
 • بازخرید روزهای مرخضصی کارگر
 • پاداش‌های مرتبط با نهضت سوادآموزی
 • حق‌التضمین
 • هزینه‌های حق عائله مندی و حق اولاد
 • مزایای پایان کار و خسارت اخراج
 • ما‌به‌تفاوت مربوط به کمک هزینه خواروبار (حق خواروبار) و مسکن در زمان بیماری
 • پاداش‌های مربوط به بیشتر شد تولیدات

امروزه دغدغه بیشتر کارمندان این است که حق بیمه چقدر از کارگر کسر می‌شود؛ این در حالی است که کم شدن 7 درصد از حقوق کارگر و پرداخت حق بیمه کارگر و کارفرما، مزایای مختلفی از جمله بهره‌مندی از بیمه بیکاری، استفاده از بیمه‌های درمانی، حوادث و بیماری‎ها، دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری، کمک هزینه ازدواج و بارداری، دریافت هزینه‌های اروتز و پروتز، سمعک، عینک طبی، ویلچر و مستمری بازنشستگی و از کار افتادگی را برای کارگر به دنبال دارد.

تفاوت حق بیمه کارگری و کارمندی؛ کدام یک بهتر است؟

در حال حاضر افراد با عنوان‌های کارگر و کارمند برای کارگاه‌ها و شرکت‎های خصوصی و دولتی کار می‌کنند. هر کدام از آن‌ها وظایف خاصی برای خود دارند؛ اما در نهایت، برای کارفرما کار می‎کنند و از آن حقوق می‌گیرند؛ در مورد تعهدات کارگر و کارفرما نسبت به یکدیگر در این مقاله از کارمنتو می‌توانید بخوانید.. از طرفی در قانون کار، حق بیمه سهم کارگر و کارمند به طور دقیق مشخص شده است.

اما برخی از افراد فکر می‎کنند که با توجه به تفاوت ماهیت شغلی کارگر و کارمند، حق بیمه آن‌ها هم با یکدیگر فرق دارد. عقیده بسیاری از افراد این است که حق بیمه کارمند، بیشتر از حق بیمه کارگر است؛ چرا که حقوق و دستمزد کارمند بیشتر از کارگر است.

این در حالی است که تفاوت حق بیمه کارگری و کارمندی، تقریبا صفر است. هر دو فرد مزایای مشابهی از بیمه تامین اجتماعی دریافت می‎کنند و حق بیمه آن‌ها هم به صورت یکسان پرداخت می‌شود.

تنها تفاوت بین کارگر و کارمند، در وظایف آن‎ها است. کارگران اصولا کارهای عملی و یدی انجام می‌دهند و وظیفه کارمندان، بیشتر درباره انجام کارهای فکری است. اما هر دو گروه، می‌توانند مشمول بیمه تامین اجتماعی شوند و باید بدانند که حق بیمه کارگر و کارفرما چند درصد است.

Please select another listing to show to avoid recursion.

سخن پایانی

تمامی کارگران و کارمندانی که برای اولین بار مشغول به فعالیت‌های کاری در کارگاه‌ها و شرکت‎های خصوصی و دولتی می‌‎شوند، سوالاتی از جمله حق بیمه کارگر در سال 1403 چقدر است و حق بیمه کارگری چقدر است، را در ذهن خود تکرار می‌کنند.

قطعا دانستن جواب این سوالات، کمک بزرگی به بهبود روند کاری بین کارگر و کارفرما می‌کند. بنابراین ما در این مطلب، درباره تمامی این موارد، اطلاعات جامعی را ارائه کردیم.

البته لازم به ذکر است که پرداخت حق بیمه کارگران تامین اجتماعی به دست کارفرما، یکی از چالش‌های مهم برای کارگران است. بنابراین باید تمامی کارگران و کارمندان، از پرداخت حق بیمه کارگر و کارمند مطمئن شوند.

اگر کارفرما حق بیمه کارگر خود را پرداخت نکند، کارگر می‌تواند از طریق شکایت از کارفرما بابت بیمه اقدام نماید؛ اما برای انجام این کار، بهتر است که از مشاور حقوقی و بیمه کمک بگیرید. در حال حاضر برای آسان‌تر شدن ارتباط با مشاور، وبسایت کارمنتو امکان ارتباط تلفنی و آنلاین با مشاوران خبره در سراسر کشور را فراهم کرده است.

Please select another listing to show to avoid recursion.

بنابراین شما می‌توانید با اطمینان کامل، در 7 روز هفته و در 24 ساعت، مشاوره‌های تخصصی و چت آنلاین با پشتیبان را دریافت کنید. همچنین توجه کنید که کارمنتو با بیش از 350 مشاور برتر کشور همکاری می‌کند که در حل 11 حوزه و 31 زیر حوزه مختلف به شما کمک می‌کنند.

از طرفی برقراری ارتباط با جدیدترین تکنولوژی‌های دنیا با قیمت معقول بازار، یکی از مزایای دریافت مشاوره حقوقی در کارمنتو است. بنابراین شما می‌توانید با داشتن شارژ اولیه رایگان و استفاده از کیف پول الکترونیکی، در تمامی نقاط ایران و در زیر یک دقیقه، از طریق پلتفرم جامع ویژه مشاور و کارفرما با مشاوران در ارتباط باشید.

کسب و کار

از طریق مشاوره کسب و کار تلفنی آنلاین در حوزه مد نظر خود بدون پرداخت هزینه تلفن و اینترنت و از طریق تماس امن، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

با کلیک روی لینک زیر و از طریق (منو خدمات مشاوره) حوزه مد نظر خود را انتخاب نمایید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 3 نظر

5 3
حق بیمه کارگر و کارفرما چگونه محاسبه می شود؟ سهم هر یک چقدر است؟

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

بیمه و قانون کار
11 تیر 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
4 اردیبهشت 1403

|

8 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
28 فروردین 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
7 فروردین 1403

|

8 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

بیمه و قانون کار
11 تیر 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
4 اردیبهشت 1403

|

8 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
28 فروردین 1403

|

9 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد