وبلاگ

advice action advice action
همه چیز در مورد برگ تشخیص مالیاتی و برگه قطعی مالیاتی
مالی و مالیاتی -

همه چیز در مورد برگ تشخیص مالیاتی و برگه قطعی مالیاتی

پس از اتمام 31 تیرماه و فراق حسابداران از ارسال اظهارنامه عملکرد بایستی منتظر دریافت برگ تشخیص از سوی سازمان امور مالیاتی باشیم. در واقع ماحصل همه امور حسابداری در برگ تشخیص لحاظ می شود،چون مالیات قابل پرداخت در این برگ لحاظ می‌گردد.ممیز مالیاتی در طی بازه زمانی یکسال از تاریخ ارسال اظهارنامه تاریخی را برای رسیدگی مالیاتی مقرر می‌نماید.لازم به توضیح است برخی از مودیان با قید نام کامل و سمت تنها برگ تشخیص را از اداره امور مالیاتی دریافت می نمایند.

در صورتی که طبق ماده 237 قانون مالیات های مستقیم فصل دوم، مودی می تواند گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص شده از ممیز مالیاتی دریافت نماید. ممیز مالیاتی موظف است تمام جزئیات و توضیحات لازم در ارتباط با برگ تشخیص را به مودی ارائه نماید.برگ تشخیص موضوعی مهم می‌باشد چون حتی در زمان حسابرسی مالی، حسابرسان برگ های تشخیص و قطعی مالیات را دریافت می‌نمایند.در ادامه توضیحات بیشتری در مورد برگ تشخیص مالیاتی و برگه قطعی مالیاتی خدمت شما می دهیم، پس با کارمنتو همراه باشید.

انواع برگ تشخیص مالیاتی

پس از اینکه ممیز مالیاتی تمام موارد موجود را بر اساس اطلاعات و دلایل کافی بررسی نمود برگ تشخیص تهیه می شود.برگ تشخیص معمولا شامل 3 نوع می‌باشد:

1.    برگه تشخیص برای مالیات عملکرد

در ارتباط با برگ تشخیص عملکرد، ممیز مالیاتی درآمدهای ابرازی در اظهارنامه را با صورت معاملات فصلی مطابقت می دهد و در این مورد نیز بر مبنای مغایرت ها جریمه لحاظ می‌گردد.

2.    برگه تشخیص برای مالیات حقوق

همه شرکت ها موظف هستند که لیست های بیمه و مالیات لیست حقوق ها را اعلام نمایند. ممیز مالیاتی هزینه حقوقی که در اظهارنامه عملکرد ابراز شده با لیست های بیمه و مالیات مطابقت می دهد و در صورت مغایرت بین آنها جریمه محاسبه می نماید. این مبلغ در برگ تشخیص حقوق لحاظ می‌گردد.

3.    برگه تشخیص برای مالیات تکلیفی

حال مودی پس از دریافت برگ تشخیص به مبالغ مندرج در آن معترض است! فرصت اعتراض کتبی به برگ تشخیص از تاریخ ابلاغ به مودی به مدت 30 روز می‌باشد. در صورت عدم اعتراض از سوی مودی برگ تشخیص، قطعی تلقی می‌گردد.

مواردی که برگه تشخیص به برگه قطعی تبدیل میشود :

طبق ماده 239 ق.م.م درشرایط زیر برگه تشخیص به برگه قطعی تبدیل خواهد شد  :

  1. اعلام کتبی از سوی مودی ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ مبنی بر قبول مالیات.
  2. پرداخت مالیات به ماخذ برگ تشخیص.
  3. عدم اعتراض کتبی به برگ تشخیص.
  4. عدم مراجعه به اداره امور مالیاتی.

پس ازصدوربرگ تشخیص واحدخدمات مالیاتی اقدام به صدوربرگ قطعی مالیات می نماید.برگ قطعی می تواند با مانده بدهی یا بدون مانده بدهی صادرگردد. درصورت عدم پرداخت مالیات توسط مودی دایره وصول اجرااقدام به وصول باابزارهای قانونی که دراختیاردارد می‌نماید.

همچنین درصورتی که مودی تمکین به برگ قطعی نمایدو مالیات مربوطه را پرداخت نمایداز معافیت جرایم برخوردار می‌شود.

سوال : اگر اداره امور مالیاتی در محاسبات خود اشتباهی داشته باشد و مبلغ بیشتری دریافت نموده باشد ، مبلغ اضافه پرداختی قابل استرداد است یا خیر؟

طبق ماده 242 ق.م.م در صورت دریافت مالیات اضافی،ممیزان مالیاتی ملکف به پرداخت به مودی می‌باشند.این وجه از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت می شود.

سوال : آیا می توان به برگ مالیات قطعی، اعتراض کرد؟

- طبق ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند.

- حالا اگر این مهلت یکماهه گذشته باشد و مودی یا... اعتراضی نکرده باشد و یا پس از این یک‌ماه مدارکی به دست آید که میتواند نتیجه رای را به نفع خود تغییر داد اکنون چه باید کرد؟

در پاسخ به ماده 251 مکرر اشاره می کنیم؛ این ماده در مورد مالیات های مستقیم و غیر مستقیم قطعی شده است که در مرجع دیگری قابل طرح نیست یعنی طبق قانون تمامی مراحل را پشت سر گذاشته اید و همچنین به استناد مدارک و دلایل کافی ادعای غیر عادلانه بودن مالیات قطعی شده را دارید.

- راه حل این است که درخواست را طی نامه ای به وزیر اقتصاد و دارایی مبنی بر شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی ارائه دهید. وزیر اقتصاد و دارایی با اختیارات خود پرونده مورد نظر را به هیاتی مرکب از 3 نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می‌دهد.

-به منظور ارائه تقاضا و اعتراض به حکم قطعی مالیاتی، بهتر است فرم مخصوص تعبیه شده در این رابطه، تکمیل و مستندات مربوطه ضمیمه و به دبیرخانه تسلیم گردد.

- پس از ارائه فرم، مدارک بررسی و در صورت وجود نواقص ظرف دو هفته مراتب به مودی اعلام می‌گردد  در صورتی که فرم مربوطه بطور صحیح تکمیل و ارائه نشود و یا مستندات کافی نباشد دبیرخانه موضوع را بلا اقدام تلقی و مختومه می نماید.

- در هر حال مدارک ارائه شده بررسی و رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم الاجرا می باشد و جای هیچگونه اعتراض و بررسی دیگری وجود ندارد.

 

اگر در خصوص برگ تشخیص مالیاتی و برگه قطعی مالیاتی و دیگر مسائل مالیاتی سوالی داشتید می توانید آن را در سامانه کارمنتو ثبت کنید تا توسط کارشناسان و مشاورین کارمنتو به آن پاسخ داده شود، همچنین می توانید آن را در قسمت نظرات سایت نیز مطرح کنید.

 

بیشتر بخوانید : لایحه دفاعی صحیح تنظیم کنید تا گرفتار نشوید