همه چیز درمورد مالیات بر ساخت و ساز (مالیات بساز بفروش)

مدت مطالعه: 11 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 6 دی 1401
نویسنده: Niloofar Zamani

مالیات بر ساخت و ساز از جمله مسائلی است که سوالات زیادی را در ذهن فروشندگان و کسانی که در بازار مسکن سری در بین سرها دارند ایجاد کرده است. بر اساس مصوبه این قانون، هر گونه ساخت و ساز مسکن شامل ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات از محل سود سازنده از اولین فروش آن واحد مسکونی می شود. این تصویب نامه که در راستای بررسی آیین نامه های اجرایی ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم مورد تأیید اکثر اعضای هیئت دولت قرار گرفت، به عنوان مبنای جدید دریافت مالیات بر ساخت و ساز از سازندگان مسکن قرار می گیرد. ضمن اینکه از این پس تنها واحدهایی که پروانه ساختمانی آنها از ابتدای ۹۵ صادر شده باشد، مشمول مالیات بر ساخت و ساز قرار می گیرند؛ بنابراین سازندگانی که پروانه ساختمانی واحد مسکونی مورد نظر را تا پایان اسفند ۹۴ اخذ کرده اند از شمول این تصویب نامه هیئت دولت خارج خواهند شد. در ادامه با کارمنتو همراه شوید تا توضیحات کاملی در مورد مالیات بر ساخت و ساز به شما بدهیم.
 

چنانچه در خصوص مالیات بر ساخت و ساز و راه های معافیت آن سوالی دارید یا نیازمند به خدمات مشاوره مالیاتی هستید به سامانه کارمنتو مراجعه نمایید.

بر اساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده سازان (بساز و بفروش ها) و انبوه سازان می بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از اولین فروش واحد یا واحدهای ساخته شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می دهند؛ شرکت های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ صدم درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد.

گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه های جاری ساخت و ساز از قیمت نهایی فروش کسر می شود. این در حالی است که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش گذاری آن وجود نداشت؛ اما از این پس مسکن سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می کنند که به اجرای عدالت اجتماعی و جلوگیری از فرار مالیاتی نزدیک تر است.

موضوع ماده 77 ق.م.م

طبق ماده 77 ق.م.م؛ درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم این قانون خواهد بود.

تبصره 1:

اولین نقل و انتقال ساختمان‌های مذکور علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59، این قانون مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ ده‌درصد(10%)به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.

تبصره 2:

شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.

تبصره 3:

شهرداری‌ها موظفند همزمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌‌گردد، گزارش کنند.

تبصره 4:

شهرهای زیر یکصدهزارنفر جمعیت از حکم مفاد این ماده مستثنی است.

تبصره 5:

آیین‌نامه اجرائی این ماده درمورد نحوه تعیین درآمد مشمول مالیات و چگونگی تسویه علی‌الحساب مالیاتی با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف- قانون: قانون مالیات‌های مستقیم  مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن.

ب- ساخت و فروش: احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن، اعم از ساخته شده و ناتمام.

پ- اقامتگاه قانونی: نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و در مورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است.

ماده 2- درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان(عرصه و اعیانی)حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهد بود.

ماده 3- نقل و انتقال ساختمان‌های در حال ساخت و ناتمام، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده(59)قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع، مشمول مالیات صدر ماده(77)و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره(1)ماده مذکور است. این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده(77)قانون و تبصره(1)آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره: در مورد نقل و انتقال ساختمان‌های نیمه تمام، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می‌شود.

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده 5- اشخاصی که توسط وزارت راه ‏و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه‌سازی(ساخت و ساز مسکن)صادر شده یا می‌شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده(138)مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور درخصوص آنها جاری است.

ماده 6- ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می‌شود، مشمول مقررات موضوع ماده(77)قانون و تبصره‌های آن هستند.

تبصره 1:اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد، صرفاً مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده(59)قانون خواهد بود.

تبصره 2:ساختمان‌هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال 1394 صادر شده است، در زمان انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59)قانون هستند.

ماده 7- درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده(77)قانون بابت ساخت و فروش هر نوع ساختمان(عرصه و اعیانی)با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره 1:در صورتی که مؤدی در اظهارنامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی براساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی.

 محقق شده است، مالیات برابر مقررات قانونی مربوط مطالبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2: زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان در مورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره(2)ماده(77)قانون مشمول مالیات نشده باشند، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهد بود. این حکم در مورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره 3- درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است. در این صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده(59)قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی، انتقال حق واگذاری محل، مشمول مالیات موضوع ماده(59)قانون خواهد بود.

ماده 8- سازمان امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک ازدفتر اسناد رسمی، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی ­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده(59)قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده(187)قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین‌نامه، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده(187)قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید. همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره(1)ماده(77)قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مؤدی ارسال نماید. مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره:در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مؤدی قبلاً در اجرای ماده(7)این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود:

1- در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مؤدی مطالبه و مؤدی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد(10%)تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

2- در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده یا با توجه به مقررات، مؤدی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی­الحساب ده درصد(%10)موضوعیت نخواهد داشت.

ماده 9- نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط، مشمول مالیات است، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده 10- مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی شدن مالیات، به حساب پرداختی مؤدی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات، حسب مورد مطالبه و یا استردادمی­شود.

ماده 11- درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت درساخت و فروش، در صورت رعایت مواد(47)و(48)قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهمتعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره 1: در مورد اسناد مشاعی هر یک از اشخاص به نسبت سهم خود، مالک شناخته می­شوند.

تبصره 2:تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذکور در شرکت نامه، نقل و انتقال تلقی نمی‌شود.

ماده 12- ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده(64)قانون تعیین شده یا ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره:در صورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده(154)قانون، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذی­ربط به میزان شصت درصد(60%)ضرایب مربوط، اعمال خواهد شد.

ماده 13- در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهد شد.

ماده 14- شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

مالیات نقل و انتقال املاک چگونه محاسبه می شود؟‎

مالیات نقل و انتقال املاک در معاملات  قطعی، بر اساس ارزش معاملاتی ملک در زمان ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی  محاسبه می‎شود.

به طور کلی مالیات نقل و انتقال املاک  در معاملات  قطعی، صرف نظر ازمبلغی  که در سند نوشته و یا مبلغی که بین خریدار و فروشنده مبادله  شده ، بر اساس ارزش معاملاتی ملک در زمان ثبت معامله در دفتر اسناد رسمی  محاسبه می‎شود. در زیر با توجه موقعیت های مختلف املاک برخی از روش های محاسبه مالیات آورده شده است.

1- اگر خریداران ،  اشخاص حقوقی باشند و همچنین در مواردی که ملک یا حقوق ناشی از آن به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی ملک انتقال داده می شود چنانچه قیمت نوشته شده  در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد، قیمت در سند، به جای ارزش معاملاتی ملک در نظر گرفته می‎شود.

2- در صورتی که ملک مورد معامله بدون  ارزش معاملاتی باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه آن ، برای مالیات  مبنای محاسبه قرار می گیرد.

3- اگر ملک مورد انتقال عرصه و اعیان  داشته باشد، برای پرداخت مالیات، عرصه و اعیان براساس ارزش معاملاتی محاسبه می شود.

4- اشخاص حقیقی یا حقوقی که بساز و بفروش تلقی می شوند، علاوه بر مالیات نقل و انتقال باید مالیات مقطوعی معادل ۱۰% ارزش اعیانی ملک بپردازند اما  دیگر بابت بساز و بفروش هیچ نوع  مالیات دیگری پرداخت نمی‎کنند.

5- تعیین ارزش معاملاتی املاک برعهده کمسیون ۷ نفره (۴نفر دولتی و ۳ نفر غیردولتی) بوده که با حضور حداقل ۵ نفر که ۳ نفر آنها عضو دولت باشند، تشکیل  می شود،  تصمیمات این کمیسیون با رأی موافق ۴ نفر اعتبار دارد.

6- هنگامی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‎شود ،  برای پرداخت  مالیات باید  ارزش معاملاتی ملک ، ملاک عمل قرار ‎گیرد.

7- چنانچه نقل و انتقال املاک به  روش دیگری غیر از عقد بیع انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال املاک خواهد بود ( البته به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است.) و در صورتی که آن دو  کالایی که باهم مبادله می‎شوند، هر دو ملک باشند هر یک از معامله کنندگان می‎بایست مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت کند.

8- اگرملک به‎طور رایگان بلاعوض واگذار شود، واگذار کننده مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی نیست  و انتقال گیرنده  به  میزان ارزش معاملاتی ملک در زمان انتقال، شامل مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود.

9- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‎های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، مالک علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی، مالیات مقطوع ۱۰% به میزان ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال را هم باید بپردازد.

10- چنانچه ملک مورد معامله با حق واگذاری محل، انتقال داده شود، مالیات وجوه دریافتی مالک بابت حق واگذاری محل، معادل ۲% وجوه دریافتی و مالیات نقل و انتقال ملک به میزان ارزش معاملاتی ملک با نرخ ۵% تعیین می‎شود.

معافیت های مالیاتی در املاک:

  • بر مبنای قانون مالیات‌های مستقیم سه مورد اجاره املاک، مستغلات خالی و نقل و انتقال املاک در حوزه املاک مشمول پرداخت مالیات می‌شوند
  • در این مطلب برای آشنایی مردم و مودیان مالیاتی، نحوه محاسبه مالیات بر اجاره را آموزش خواهیم داد
  • همچنین در این زمینه 5 مورد معافیت نیز توضیح داده شده است

مالیات‌های مستقیم در حوزه املاک

همانطور که اشاره شد، در پی تصحیح قانون مالیات‌های مستقیم بر درآمد املاک، آمده که سه مورد زیر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد املاک هستند:

  1. درآمد اجاره املاک
  2. مستغلات خالی
  3. نقل و انتقال املاک مشمول

در ادامه با این سه نوع مالیات بیشتر آشنا می‌شویم

مالیات بردرآمد اجاره املاک

بر اساس ماده 54 قانون مالیات‌ها، درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود، عبارت است از کل مال‌الاجاره، اعم از نقدی و غیرنقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اجاره املاک

فرض کنید میخواهیم مالیات بر درآمد اجاره خانه ای را  با شرایط زیر محاسبه کنیم.

پول پیش 10 میلیون تومان و اجاره ماهانه 500 هزار تومان

ابتدا اجاره سالیانه را حساب کنید. یعنی باید اجاره ماهیانه خود را در 12 ماه سال ضرب کنید. دراین مثال اگر ماهانه 500 هزار تومان اجاره دریافت کنیم، رقم اجاره سالانه معادل 6 میلیون تومان خواهد شد

سپس 18 درصد مبلغ رهن را به اجاره سالیانه اضافه کنید. در مثال ما مبلغ رهن فرضی 10 میلیون تومان است. بنابراین 18 درصد آن 1میلیون و 800 هزار تومان خواهد شد.

درآمد سالانه شما از اجاره و رهن برابر با مجموع دو عدد 6 میلیون تومان و 1.8 میلیون تومان است که برابر با 7.8 میلیون تومان خواهد بود.

اما همانطور که اشاره کردیم، 25 درصد درآمد اجاره از مالیات معاف است. پس عدد به دست آمده در گام دوم را در 0.75 ضرب میکنیم تا درآمد مشمول مالیات محاسبه شود. در مثال ذکر شده، اگر عدد 7.8 میلیون تومان را در 75 درصد ضرب کنیم رقم 5.8 میلیون تومان بدست خواهد آمد.

حال طبق جدول زیر سطر به سطر مالیات هر طبقه را حساب می‌کنیم و در آخر باهم جمع میزنیم.

درآمد سالیانه مشمول مالیات(تومان)

نرخ مالیات(درصد)

:

پیش 10

تا 3 میلیون

15

بین 3 تا 10 میلیون

20

بین 10 تا 25 میلیون

25

بین 25 تا 100 میلیون

30

بالاتر از 100 میلیون

35

جمع مالیات بر درآمد اجاره املاک

1 میلیون و 10 هزار

11

مجموع درآمد سالیانه مشمول مالیات برابر 5.8 میلیون تومان بود، بنابراین طبق جدول، 3 میلیون تومان آن با نرخ 15 درصد و مابقی با نرخ 20 درصد محاسبه شده است.

اگرچه به این اجاره مبلغی حدود 1میلیون و 10 هزار تومان مالیات تعلق گرفته است، اما لازم نیست نگران باشید! در این قانون موارد معافیتی متفاوتی وجود دارد که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. در ادامه به شرح 7 مورد از این معافیت‌ها خواهیم پرداخت.

معافيت‌هاى ماليات بر درآمد اجاره املاک

معافیت از مالیات بر درآمد اجاره کمک می‌کند تا افراد برای اجاره دادن املاک خود ترغیب شوند. در واقع این موضوع راهکار مهم و اساسی برای کاهش هزینه‌های رهن و اجاره و بهبود شرایط بازار مسکن است.

در ادامه به چند مورد معافیت بر درآمد اجاره املاک اشاره می‌کنیم.

معافیت زیربنا

چنانچه متراژ خانه شما در شهر تهران کمتر از 150 متر مربع و در دیگر شهر ها کمتر از 200 متر مربع باشد، ملک شما از پرداخت مالیات معاف است. به این معافیت مالیاتی، معافیت زیربنایی می گویند.

معافیت خانوادگی

بر طبق قانون چنانچه واحد مسکونی تان را تحت اختیار یکی از اقوام درجه یک خود قرار دهید، آن ملک از پرداخت مالیات معاف خواهد شد. تنها در صورتی ملزم به پرداخت مالیات هستید که اثبات شود بابت آن واحد مسکونی اجاره بها دریافت می کنید.

شما باید جهت معافیت خانوادگی، واحد خود تحت اختیار یکی از اقوام درجه یک یعنی پدر، مادر ، خواهر ، برادر، همسر، فرزند و یا اجداد و حتی افراد تحت تکفل قرار دهید.

یک نکته مهم در رابطه با این نوع معافیت این است که شما فقط یک واحد میتوانید به هر یک از افراد نام برده تعلق بدهید. در صورتی که دو واحد به یک فرد بدهید یکی از آن ها مشمول پرداخت مالیات خواهد شد و دیگری معافیت خانوادگی خواهد گرفت.

معافیت بر اشتراک دریافت و پرداخت اجاره

این نوع معافیت به این گونه تعریف میشود که چنانچه مالک ، واحد آپارتمانی خود را اجاره دهد و خودش در ملک دیگری اجاره نشین باشد، نیازی نیست مالیات کل واحد را بپردازد. بلکه به اندازه تفاوت اجاره ها مشمول قانون پرداخت مالیات خواهد شد.

برای مثال، فرض کنید شخصی خانه خود را با شرایط  15 میلیون رهن و 2 میلیون اجاره داده و ملک دیگری را به مبلغ 8 میلیون رهن و 1 میلیون و دویست هزار تومان برای سکونت خودش اجاره کرده باشد. برمبنا معافیتی که در این بخش توضیح دادیم، تنها مبلغ تفاضل اجاره ها یعنی 7 میلیون رهن و 800 هزار تومان اجاره مشمول قانون پرداخت مالیات بر درآمد ملک خواهد شد!

اجاره تنها راه درآمدی

برای افرادی که غیر اجاره ملک هیچ گونه درآمد دیگری ندارند، می‌توانند طبق ماده 84 قانون مالیات ها مستقیم از درآمد، از پرداخت مالیات معاف شود. البته باید خاطر نشان کرد که چنانچه مبلغ اجاره دریافتی از سقف معافیت، بیشتر بود، صاحب ملک می بابیست طبق مقررات مالیات بر درآمد اجاره، مالیات مازاد اجاره دریافتی را پرداخت نماید.

ضمنا باید به این نکته مهم اشاره کنیم اگرچه اثبات شود دریافت اجاره ملک، تنها راه درآمدی شخص صاحب ملک نبوده است، به عنوان جریمه مبلغ مالیات به علاوه یک برابر آن دریافت خواهد شد.

وجه نوسازی مالیات ندارد

هرگاه صاحب ملک  برای نوسازی، به سازی ، بازسازی اقدام کند و برای این امر مبلغی از نهاد های دولتی و یا نیمه دولتی دریافت کند، به دلیل آن که این مبالغ به عنوان درآمد ملک محسوب نمی‌شوند، بنابراین مشمول پرداخت مالیات نخواهند شد.

همچنین اگر وجه دریافتی در جهت احداث ملک و یا به علت غرامت ساخت در محل سکونت پرداخت گردد، باز هم جزو درآمد ملک محسوب نمیشود و معاف از مالیات خواهد بود.

معافیت در زمان تخلیه

در حالتی صاحب واحد مسکونی، ملک خود را بفروشد و مهلت تخلیه ملک در سند انتقال قید شده باشد، طبق قانون، آن ملک تا 6 ماه از پرداخت مالیات بر درآمد اجاره معاف خواهد بود و در این مدت فرصت تخلیه به صاحب پیشین داده می‌شود.

میراث فرهنگی

بر طبق قانون، چنانچه ملکی که در آثار ملی ایران ثبت شده به سازمان میراث فرهنگی کشور انتقال یابد، از مالیات نقل و انتقال به کل و طور قطعی معاف است.  ولی در صورتی که مالکیت آن ملک تحت اختیار شخص باشد، ملزم به پرداخت حداقل 50 درصد از مالیات خواهد بود.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 35 نظر

5 35
همه چیز درمورد مالیات بر ساخت و ساز (مالیات بساز بفروش)

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
29 شهریور 1402

|

6 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
29 شهریور 1402

|

6 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
28 شهریور 1402

|

11 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
29 شهریور 1402

|

6 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
29 شهریور 1402

|

6 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
28 شهریور 1402

|

11 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد