بررسی ماده 182 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 2 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 30 بهمن 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران میباشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه ‌ای شناخته شده ‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر ‌وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیاتها با آنان رفتار خواهد شد.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 182 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالی و مالیاتی کمک بخواهید.

دستورالعمل و بخشنامه

ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در خصوص رد خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۲۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۲/۴/۲۳ موضوع دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۱۳۹۴/۶/۳۰

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 این سازمان بدین مضمون که :

«بخشنامه شماره 7204-200/ص مورخ 23-4-1392 در تبیین بند یک ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29-04-1373 مواد 85 و 87 و 131 و 182 و 242 و 243 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین بودجه سالهای 92 و 91 و 90 و 89 و 88 کل کشور و مواد 117 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور و ماده 52 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد بند(ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند » جهت اطلاع و بهره برداری لازم ارسال می گردد.

علی عسکری

رییس کل سارمان امور مالیاتی کشور

شماره:87-94-200

گواهی صدور، تمدید اقامت اتباع خارجه

اداره کل بموجب ماده 89 قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب اسفندماه 1366 واصلاحیه بعدی آن،صدورپروانه خروج ازکشوریاتمدیدپروانه اقامت ویااشتغال برای اتباع خارجه باستثنای کسانی که طبق مقررات این قانون ازپرداخت مالیات معاف میباشند، موکول به ارائه مفاصاحساب مالیاتی است ازطرف دیگرتعدادی از اتباع مذکوربراساس ضرورتهای شغلی ویاسایردلایل الزام به مسافرتهای خارجی متعدد و مالا” ورود وخروج مکررازکشوردارند صدورگواهی موضوع ماده یادشده درهربارموجب اتلاف وقت وتعدد مراجعات میگردد. بمنظوراجتناب ازتکرارمراجعات وتسریع دراموراشخاص مزبور، مقرر می‌شود:

1- درمواردیکه کارفرمایان (پرداخت کنندگان حقوق) اتباع خارجی شاغل درایران ایرانی بوده ویادرایران شعبه ونمایندگی دارند باتعهد کتبی آنهابه حوزه مالیاتی ذیربط،درخصوص قبول پرداخت بدهیهای مالیاتی حقوق بگیر (فرم شماره 1 پیوست)، میبایست گواهی بلامانع بودن صدورپروانه خارج ازکشوریاتمدیداقامت یااشتغال بااعتباریکساله صادروبه حقوق بگیرمتقاضی تسلیم شود.اعتبارگواهیهای صادره قطع نظرازتاریخ صدورآن،نبایدبیشتراز پایان سال صدورگواهی باشدوبرای سنوات بعددرصورت اقتضاء بایدگواهی جدید صادرگردد.

2- درمورد حقوق بگیرانی که پرداخت کننده حقوق آنهادرایران شعبه ونمایندگی ندارد، درصورتیکه اشخاص معتبری اعم ازاشخاص حقوقی یاحقیقی براساس مدلول ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت بدهی مالیاتی آنهاراتعهدنمایند (فرم شماره 1 پیوست) ،میبایست گواهی مذکوردر بند 1 این دستورالعمل برای متقاضی،صادرگردد.

3- ادارات مالیاتی ذیربط پس ازاخذ تعهدات فوق الذکر بایستی بلافاصله مراتب بلامانع بودن صدورپروانه خروج ویاتمدیداقامت یااشتغال ،برای متقاضی راازلحاظ مقررات مالیاتی به اداره امورمالیاتی اتباع خارجه اعلام نمایند (فرم شماره 2 پیوست) .

4- اداره امورمالیاتی اتباع خارجه پس ازدریافت فرم شماره 2 میبایست بلافاصله به اداره کل اموراتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام دارد که خروج ازکشور (به دفعات) یاتمدید پروانه اقامت یااشتغال دارنده گواهی ،درمدت اعتبارگواهی ازلحاظ مالیاتی بلامانع میباشد (فرم شماره 3 پیوست) .

مرتضی محمدخان

وزیراموراقتصادی ودارائی

شماره:29428

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

3 1
بررسی ماده 182 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد