درخواست طلاق از طرف زن چه مراحل و شرایطی دارد؟

مدت مطالعه: 16 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 13 شهریور 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

طبق قانون طلاق فقط از سمت مرد جاری می‌شود البته این موضوع به این معنی نیست که شوهر هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد بلکه باید شرایط و قوانینی که در قانون گفته شده است را دارا باشد. همچنین برخی از اوقات طلاق از طرف زن هم امکان پذیر است‌.

در این مواقعی شرایط ادامه زندگی برای زن دیگر وجود ندارد و می‌خواهد طلاق بگیرد حتی اگر شوهر او رضایت نداشته باشد. در این صورت دادگاه با توجه به شرایط خانم بدون رضایت شوهر حکم طلاق را می‌دهد و مرد موظف است که زن خود را طلاق دهد به این مدل از طلاق، طلاق از طرف زوجه می‌گویند.

شرایط طلاق از طرف زن به شرح زیر است:

 • در صورتی که زن حق وکالت در طلاق را داشته باشد.
 • در صورت دارا بودن یکی از شرایطی که در سند عقد نامه به عنوان موارد طلاق از سوی زن ذکر شده باشد‌‌.
 • عسر و حرج

در ادامه این مطلب کارمنتو به قانون جدید طلاق از طرف زن و مراحل تقاضای طلاق از طرف زن و انواع طلاق به درخواست زوجه می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

بنر طلاق

طلاق از طرف زن چگونه است؟

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در صورتی که زوجه بتواند امتناع مرد را از پرداخت کردن نفقه و یا ناتوانی او در پرداخت را در دادگاه اثبات کند. دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند و اگر مرد حکم داده شده از سمت دادگاه را عمل نکند، دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق را می‌کند.

می‌توان گفت که از مهم‌ترین راه‌ها برای دادخواست طلاق از طرف زن بر طبق ماده ۱۳۰ قانون، زوجه دارای این حق است که در صورتی که ادامه زندگی با شوهر خود برای او همراه با مشقت و سختی باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند همچنین مواردی مانند ضرب شتم، ابتلا مرد به بیماری صعب العلاج روانی، اعتیاد مرد به مواد مخدر و الکل و امتناع از ترک آن‌ها و ترک کردن خانواده خود توسط مرد به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در ۱ سال بدون داشتن دلیل موجه و همچنین اثبات یکی از شروط ۱۲ گانه عقد می‌تواند دلیلی برای طلاق یکطرفه از طرف زن باشد.

Please select another listing to show to avoid recursion.

شرایط طلاق به درخواست زوجه

از شرایط طلاق از طرف زن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. عدم پرداخت نفقه و سایر حقوق در مدت ۶ ماه و اثبات آن
 2. رفتار بد و یا سو معاشرت مرد در حدی که امکان ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل شود.
 3. ابتلا مرد به بیماری‌های صعب العلاج به حدی که ادامه زندگی برای زن خطرناک باشد.
 4. جنون مرد در مواردی که فسخ نکاح شرعی جایز نباشد.
 5. فعالیت مرد در شغلی که به آبرو‌ی زن آسیبی وارد شود و همچنین این موضوع مورد تایید دادگاه قرار گیرد.
 6. محکومیت مرد به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا جزای نقدی که در صورت عدم پرداخت آن سبب حبس به مدت ۵ سال شود‌ و حکم آن در حال اجرا باشد.
 7. اعتیاد زوج در حدی که به زندگی مشترک لطمه وارد شود و ادامه زندگی برای زوجه سخت شود.
 8. ترک زندگی توسط زوجه به مدت ۶ ماه متوالی بدون داشتن دلیل موجه
 9. عقیم بودن یا دیگر عوارض جسمی مرد که سبب شود بعد از گذشت مدت ۵ سال از ازدواج، آن‌ها بچه دار نشوند.
 10. ازدواج مجدد مرد بدون اطلاع و اجازه زن یا اینکه مرد ۲ زن داشته باشد اما به تشخیص دادگاه قادر به اجرای عدالت بین آن ۲ نباشد.
 11. محکومیت مرد در اثر انجام سرقت و هرگونه مجازات حدی یا تعزیری مثل مجازات زندان در اثر درگیری و نزاع خیابانی که سبب رفتن آبروی زن شود.
 12. مفقودالاثر شدن مرد که بعد از ۶ ماه مراجعه زن به دادگاه هنوز پیدا نشده باشد‌.

شرایط طلاق به درخواست زوجه باکره

مهریه زن باکره در زمان طلاق نصف می‌شود. اگر باکره ماندن زن به‌دلیل شروع نکردن زندگی مشترک  و عدم تمایل زوج و یا هر دلیل منتسب به مرد باشد، شرایط امکان گرفتن رای طلاق از دادگاه وجود دارد.

بر خلاف عقد نکاح زن باکره که باید اجازه پدر یا جد پدری وجود داشته باشد در طلاق به‌ این صورت نیست و از شرایط این طلاق از سمت زن باکره رضایت پدر لازم نیست.

مهریه در طلاق از طرف زن

برای پاسخ به این سوال که اگر طلاق از طرف زن باشد مهریه تعلق می‌گیرد یا خیر باید بگوییم که در طلاق از طرف زن با مهریه اگر زوجین در مواردی مانند مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و اجرت المثل با‌ هم دیگر به توافق برسند، زن بر طبق توافق با شوهر خود می‌تواند مهریه خود را ببخشد یا مطالبه کند. اما اگر مرد با درخواست طلاق از طرف زن موافق نباشد و زوجه از طریق مواردی مثل عدم پرداخت نفقه، شروط ضمن عقد، حق طلاق و عسر و حرج اقدام به طلاق کند قاضی بعد از بررسی دلایل زن و اثبات شدن آن‌ها علاوه بر صادر شدن حکم طلاق زن، مرد نیز موظف به پرداخت مهریه می‌شود‌. در نتیجه دادخواست طلاق از طرف زن و گرفتن مهریه در صورتی ممکن است که زوجه دلایل منطقی و محکمه پسندی را به دادگاه ارائه دهد.

نفقه و اجرت المثل در طلاق از طرف زن

اجرت المثل به مزد کارهایی گفته می‌شود که زوجه در منزل مشترک انجام داده است و این کارها جزو وظایف قانونی و شرعی زن نیست. در جواب این سوال که اجرت المثل در طلاق از طرف زن به او تعلق می‌گیرد؟ باید بگوییم که در این موضوع تفاوتی بین انواع طلاق وجود ندارد و در تمام انواع طلاق‌ها از جمله طلاق از طرف زن این امکان وجود دارد که مزد کارهایی که در منزل مشترک انجام داده است را بگیرد.

اما اگر در مقابل گرفتن حق طلاق، زوجه اجرت المثل خود را به زوج ببخشد، اجرت المثل کارهای انجام شده در مدت زمان زندگی مشترک قابل مطالبه و دریافت از سمت زوجه نیست و حق ساقط شده است. همچنین در این نوع طلاق تا زمانی که زن در عده است، نفقه باید توسط شوهر به زن خود پرداخت شود مگر اینکه توافقی دیگری بین آن‌ها در زمان عده شده باشد علاوه بر این اگر زوجه باکره باشد نفقه بعد از طلاق به او تعلق نمی‌گیرد.

طلاق از طرف زن در دوران عقد

توضیح شرایط طلاق از طرف زن در دوران عقد اینگونه است که باید دلایل محکمه پسند برای طلاق از طرف زن به دادگاه ارائه شود و این دلایل توسط دادگاه بررسی می‌شود. در صورتی که دلایل ارائه شده  در طلاق از طرف زن در دوران عقد برای جدایی از طرف دادگاه قابل قبول باشد، قاضی رای نهایی برای طلاق را صادر خواهد کرد. به طور مثال اگر مرد همسر خود را بی‌آزارد و ادامه زندگی مشترک برای زن سخت شود و یا اگر مرد نتواند شرایط مناسب برای شروع زندگی را فراهم کند، درخواست طلاق از طرف زن قابل قبول است. همچنین اگر زوجه حق طلاق را از شوهر خود گرفته باشد، می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل از شوهر خود طلاق گیرد.

شرایط طلاق به درخواست زوجه

حقوق زن در طلاق از طرف زن

در رابطه با حقوق زن در طلاق از طرف زن مانند نفقه و میزان و چگونگی دریافت آن شرایطی وجود دارد. اینکه زوجه در صورتی استحقاق گرفتن نفقه را دارد که از شوهر خود تمکین کند و اگر بدون دلیل موجه‌ای از این کار خودداری کند شوهر دیگر ملزم به پرداخت به پرداخت مهریه نیست. همچنین بر اساس قانون زوجه تا زمانی که مهریه خود را به صورت کامل دریافت نکرده باشد می‌تواند از شوهر خود تمکین نکند.

همچنین در مورد حضانت فرزندان نیز هرگاه زوجین از هم جدا شوند بر طبق قانون حضانت فرزند دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است. اما با ازدواج مادر حق حضانت‌اش لغو می‌شود. در صورتی این حق حضانت بعد از ازدواج مجدد لغو نمی‌شود که پدر بچه‌ها فوت کرده باشد. در مورد میزان نفقه پرداختی به فرزندان هم بر اساس ماده ۱۳۰۴، نفقه فرزندان اعم از پوشاک، خوراک، مسکن، درمان و … است. در صورتی که پدر از پرداخت آن خودداری کند با وجود داشتن استطاعت مالی، طبق قانون با وی برخورد می‌شود.

تاثیر مخالفت مرد در روند طلاق از طرف زن

بر طبق قانون اگر زن تمایل به جدا شدن داشته باشد و تقاضای طلاق از طرف زن است باید این درخواست از طرف مرجع قضایی تایید شود و باید برای ارائه این درخواست دلایل منطقی، موجه و قانونی وجود داشته باشد‌. اگر که زن برای طلاق برای طلاق دلایل موجه و قانونی داشته باشد اما طلاق از طرف زن بدون رضایت مرد است باز هم در روند رسیدگی به پرونده طلاق تاثیری نخواهد داشت.

طلاق مشاوره

با توجه به افزایش آمار طلاق برای افزایش سرعت و اطمینان از صحت روند طلاق، دریافت مشاوره از مشاوران حقوقی طلاق تلفنی آنلاین کارمنتو، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

چه راه هایی برای طلاق از طرف زن وجود دارد؟

از راه های گرفتن طلاق از طرف زن می‌توان به عدم پرداخت نفقه از سمت شوهر حداقل به مدت زمان ۶ ماه، عسر و حرج زن، غیبت و ترک زندگی توسط زوج، رعایت نکردن یکی از نکات شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج و داشتن وکالت بلاعزل زن اشاره کرد.

عدم پرداخت نفقه از سوی همسر

بر طبق قانون مدنی پرداخت کردن نفقه زوجه بر عهده مرد است و شوهر در همه حال وظیفه دارد که نفقه زن را بپردازد مگر اینکه زوجه بدون هیچ دلیل منطقی و موجهی از تمکین شوهر خود خودداری کند‌. در صورت پرداخت نکردن نفقه از سمت مرد، به‌‌نوعی جرم محسوب می‌شود و همچنین برای آن مجازاتی نیز در نظر گرفته شده‌ است. و طلاق از طرف زوجه به دلیل عدم پرداخت نفقه می‌تواند صورت گیرد.

عسر و حرج زن

از دیگر شرایط حق طلاق از طرف زن عسر و حرج زن است. عسر و حرج به معنای سختی و مشقت است که در اصطلاح حقوقی وضعیتی را توصیف می‌کند که در آن امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجه سخت و یا غیر قابل تحمل می‌شود‌.

از مصادیق عسر و حرج می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • اعتیاد شوهر به مواد یا الکل که بر طبق آن به زندگی خانوادگی آسیب وارد کند.
 • ترک زندگی مشترک توسط شوهر
 • محکومیت مرد به ۵ سال حبس یا بیشتر
 • ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا عارضه‌ای که زندگی مشترک را مختل کند‌‌.
 • آزار و اذیت، ضرب شتم و توهین شوهر به همسر خود

همچنین باید توجه داشته باشید که تحمل وضعیت دشواری زندگی در افراد مختلف متفاوت است مثل اثبات اعتیاد شوهر در برخی موارد برای زن قابل تحمل تشخیص داده می‌شود، اگر زن در خانه پدری خود با برادر یا پدری که اعتیاد داشته‌اند زندگی کرده یا خودش اعتیاد داشته، این موضوع نمی‌تواند عسر و حرج برای زن باشد.

غیبت زوج

از دیگر شروط طلاق از طرف زن این است که بر طبق ماده ۱۰۲۳ قانون، در مواقعی که زوج زندگی مشترک خود را ترک کرده باشد، زوجه می‌تواند به دلیل غیبت درخواست طلاق دهد. در این مورد پروسه طلاق از طرف زن به مدت زمان غیبت و نحوه غیبت مرد بستگی دارد‌.

اگر مرد به مدت زمان ۴ سال متوالی یا بیشتر از غیبت داشته باشد و زن و خانواده از او هیچ اطلاعاتی نداشته باشند مرد از لحاظ قانونی فوت شده به‌ حساب می‌آید. همچنین اگر زن بخش غیبت شوهر را در عقد نامه امضا کرده نیازی ندارد که ۴ سال تا پیدا شدن شوهر منتظر او بماند‌. در این شرایط اگر مرد به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب غیبت داشته باشد، طلاق یکطرفه از طرف زن امکان پذیر است‌.

شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج

شروط ۱۲ گانه عقد در سند ازدواج چاپ و ذکر شده است و زوجین باید آن را امضا کنند. این شروط به شرح زیر است:

 • عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر
 • ابتلا مرد به بیماری صعب العلاج
 • جنون در صورتی که فسخ نکاح امکان پذیر نباشد
 • رفتار بد مرد به طوری که امکان ادامه زندگی برای زن امکان پذیر نباشد.
 • محکومیت شوهر به حبس برای مدت زمان ۵ سال یا بیشتر
 • اعتیاد مرد به گونه‌ای که ادامه زندگی برای زن دشوار شود
 • اجرا نکردن دستور دادگاه برای منع کار کردن مرد در شغلی که با آبرو خانوادگی زن در تعارض باشد.
 • ترک زندگی بدون عذر موجه از سمت مرد
 • اگر مرد بدون اجازه همسر خود زن دوم اختیار کند
 • در حالتی که زن از شوهر خود به خاطر عقیم بودن یا سایر
 • مشکلات بعد از ۵ سال زندگی صاحب فرزند نشود.
 • مرد مفقودالاثر شود و بعد از ۶ ماه از مراجعه زوجه به دادگاه باز‌هم پیدا نشود.
 • محکوم شدن قطعی شوهر به جرمی که بر خلاف آبرو و حیثیت زوجه باشد.

وکالت بلاعزل طلاق داشتن زن

از دیگر راه‌های طلاق سریع از طرف زن می‌‌توان به وکالت بلاعزل اشاره کرد که به معنی طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق است‌. با ارائه وکالت طلاق به عنوان جزو‌ای شروط ضمن عقد و ثبت شدن آن در دفتر اسناد رسمی، زن نیز مانند همسر خود دارای حق طلاق است در نتیجه می‌تواند در هر وقتی با ارائه این مدرک به دادگاه مراجعه کند و بعد از سپری کردن مراحل قانونی طلاق خود را بگیرد. از نکات مهم در مورد این نوع وکالت این است که در صورت دادن آن امکان منحل کردن‌اش وجود نخواهد داشت‌.

چه راه هایی برای طلاق از طرف زن وجود دارد؟

مهم ترین موارد و دلایل طلاق به درخواست زن

از مهم‌ترین طریقه درخواست طلاق از طرف زن شامل موارد زیر است.

 • زن مدعی عسر و حرج باشد.
 • کراهت و تنفر شدید زن از مرد
 • نپرداختن نفقه از سوی مرد بیش از ۶ ماه
 • طلاق با استناد به شرط‌های ۱۲ گانه در عقد نامه
 • وکالت و حق طلاق ضمن شده در عقد نامه یا در سند جدا
 • زوجین برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کرده باشند.
 • توسل به شرایط فسخ نکاح
 • توسل به شرایط بطلان نکاح
 • غیبت مرد بیشتر از ۴ سال

زن مدعی عسر و حرج باشد

زوجه اگر در دادگاه بتواند ثابت کند که زندگی با شوهر خود غیر قابل تحمل و سخت است و طلاق از سمت او به خاطر عسر و حرج است و همچنین دادگاه آن را تایید کند، زن می‌تواند بدون رضایت و اجازه مرد طلاق خود را بگیرد.

زن مدعی کراهت و تنفر شدید از مرد باشد.

از راه های طلاق از طرف زن این است که اگر شوهر بدرفتاری کند و از زن خود درخواست‌های غیر متعارف داشته باشد یا درگیر اعتیاد به مواد مخدر و الکل باشد و خرج زندگی زن و فرزندان خود را نپردازد زوجه می‌تواند برای طلاق یک طرفه از طرف زن اقدام کند. همچنین اگر عسر و حرج زن تنها به دلیل کراهت و تنفر از شوهر خود باشد، دادگاه این دلیل را برای جدایی قابل قبول نمی‌داند. درنتیجه زن در صورتی می‌تواند طلاق بگیرد که شوهر خود را برای طلاق توافقی راضی کند.

مرد بیش از شش ماه نفقه زن را نداده باشد

برای جواب به این سوال که درخواست طلاق از طرف زن چگونه است باید بگوییم که یکی از دلایل درخواست طلاق از طرف زن پرداخت نکردن مهریه به مدت زمان ۶ ماه از طرف شوهر است‌ که از جمله شروط ضمن عقد در سند ازدواج است‌. در صورتی که نفقه به مدت ۶ ماه از طرف مرد پرداخت نشود و همچنین مرد نیز به رای دادگاه برای پرداخت نفقه عمل نکند، زن قادر است که تقاضای طلاق به خاطر پرداخت نکردن مهریه داشته باشد‌‌.

طلاق با استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه

در زمان ازدواج زوجین حق و حقوقی را برای خود تعیین خواهند کرد این شروط ۱۲ گانه که در پاراگراف‌های بالا به آن‌ها اشاره کرده‌ایم در صورت عدم رعایت آن‌ها زوجه می‌تواند با استناد به آن‌ها در خواست طلاق دهد.

وکالت و حق طلاق ضمن عقدنامه یا سند جداگانه

از انواع طلاق از طرف زن می‌توان به داشتن وکالت و حق طلاق اشاره کرد. شوهر در زمان عقد یا بعد از آن می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی این وکالت را به زن دهد که او هم از حق طلاق برخوردار است و او می‌‌تواند به تشخیص و میل خود و با شرایطی که مناسب می‌داند از شوهر خود طلاق گیرد‌.

زن و شوهر برای مدت طولانی از هم جدا زندگی کنند‌

این دلیل در واقع نمی‌تواند دلیل مستقلی برای طلاق باشد و جزو دلیل عسر و حرج طبقه بندی می‌شود

توسل به شرایط فسخ نکاح

بر طبق ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی امور و عیوب و مسئله‌ای که قانون گذار به آن اشاره کرده می‌تواند دلیلی برای فسخ نکاح باشد البته باید توجه کنید که فسخ نکاح ماهیتی جدا و متفاوت از طلاق دارد و نیاز به اجرای صیغه‌ای مانند طلاق ندارد.

توسل به شرایط بطلان نکاح

همچنین گاهی اوقات به دلایلی هر کدام از زوجین می‌توانند با طرح کردن دعوای بطلان، عقد را از اول بی اعتبار و باطل کنند‌ مانند اینکه مشخص کنند زن و شوهر بر هم حرام بوده اند‌. بدون نیاز به اجرای صیغه مخصوص اسناد آن باطل خواهد شد‌.

غیبت شوهر بیش از چهار سال

از دیگر نحوه طلاق از طرف زن این مورد است که اگر مرد به مدت ۴ سال به صورت متوالی یا حتی بیشتر از ۴ سال غیبت داشته باشد و هیچکس اعم از خانواده و بستگان از او اطلاعی نداشته باشند. زن می‌تواند برای طلاق از مرد غایب و مفقودالاثر اقدام کند اما نکته حائز اهمیت این است که بعد از طلاق زن باید عده وفات را نگه دارد و بلافاصله نمی‌تواند با فرد دیگر عقد کند. همچنین مرد از نظر قانونی یک فرد فوت شده حساب می‌آید.

دلایل طلاق به درخواست زن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن (برای درخواست طلاق از طرف زن باید کجا رفت؟)

مراحل درخواست طلاق از طرف زن شامل مراحل زیر است.

 •  مراجعه به یک وکیل دادگستری با تجربه
 • ثبت دادخواست طلاق در دفاتر خدمات قضایی
 • شرکت در جلسات مشاوره بهزیستی
 • بعد از ثبت دادخواست پرونده به دادگاه محل زندگی زن ارجاع داده می‌شود.
 • تعیین تاریخ حضور زن و شوهر در شعبه دادگاه
 • جلسه دادگاه بعد از حضور زوجین و دفاعیات آن‌ها به صدور رای می‌انجامد
 • در صورتی که اعتراض به جلسه و تجدید نظر از طرف هرکدام از زوجین صورت گیرد پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می‌شود.
 • و در آخر در صورت قطعی شدن رای نهایی، زن می‌تواند به دفترخانه رفته و خود را مطلقه اعلام کند.

مراحل رسیدگی به درخواست طلاق زن

مراحل طلاق از طرف زن به شرح زیر است:

 1. مراجعه به مشاوره خانواده و روانشناس: پس از تشخیص اختلاف بین زوجین بهتر است زن و شوهر به یک فرد کارشناس و متخصص مراجعه کنند
 2. مراجعه به یک وکیل متخصص: بعد از مراجعه به یک مشاوره خانواده وقتی که زوجین متوجه شده‌اند که اختلاف بین آن‌ها قابل درست شدن نیست و طلای از یکدیگر ضرورت دارد توصیه می‌شود که به یک وکیل با تجربه و متخصص در زمینه‌ی طلاق مراجعه کنند.
 3. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست: انتخاب کردن دلیل طلاق و تنظیم دادخواست جزو مهم‌ترین عوامل موفقیت در درخواست طلاق زن است. مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست طلاق بر عهده‌ی وکیل است و زن هیچ دخالتی در آن نخواهد داشت.
 4. شرکت در جلسه رسیدگی به طلاق در دادگاه خانواده: تمامی پرونده‌های خانوادگی قبل از رسیدگی در دادگاه خانواده به شورای حل اختلاف فرستاده می‌شود‌ و بعد از آن در صورت عدم سازش یا عدم حضور زوجین پرونده آن‌ها به دادگاه خانواده خواهد رفت.
 5. اعتراض و شکایت به رای طلاق به درخواست زن: رای صادر شده در دادگاه شال ۲ مرحله است. تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر، فرجام‌ خواهی در دیوان عالی
 6. اجرای صیغه طلاق: بعد از صدور رای دادگاه به طلاق زن و قطعی شدن آن به مدت ۳ ماه فرصت است تا زن برای اجرای صیغه طلاق به دفترخانه‌ها مراجعه کند.

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف زن شامل اصل سند شناسنامه زوجین، اصل کارت ملی و اصل سند ازدواج می‌شود.

قانون جدید طلاق از طرف زن

در قانون به طور واضح بیان شده است که حق طلاق با مرد است بنابراین گرفتن طلاق از طرف زن دشوار به نظر خواهد رسید. در قانون جدید طلاق از طرف زن به اینکه طلاق از طرف زن چگونه است اینگونه پرداخته شده است که باید ارائه شود. در واقع قانون گذار تلاش کرده است تا زمانی که ادامه زندگی مشترک برای زن سخت و مشقت بار شده است، حق طلاق داشته باشد تا در این صورت از سو استفاده مرد از حق طلاق خود جلوگیری شود. طبق قانون جدید مراحل قانونی طلاق از طرف زن شامل مراجعه زن به دفتر خدمات قوه قضاییه و بعد از آن شرکت در جلسات مشاوره حقوقی می‌شود که همچنین الزامی است.

قانون جدید طلاق از طرف زن

طلاق از طرف زن چقدر طول میکشد؟

اگر برای شما‌هم سوال است که بدانید طلاق از طرف زن چقدر طول میکشد و مدت زمان طلاق از طرف زن چقدر است در پاسخ باید بگوییم که نمی‌توان مدت زمان مشخصی را برای طلاق از طرف زن اعلام نمود اما بسته به‌اینکه زوجه با چه دلایلی و مدارکی اقدام به طلاق می‌کند و با توجه به این موضوع که آیا مرد به این جدایی اعتراضی می‌کند یا خیر زمان طلاق متفاوت است اما زمان تقریبی آن بین ۳ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است.

نکات مهم در طلاق به درخواست زن

از نکات مهم در طلاق به درخواست زن باید به طلاق از طرف زن و مهریه، طلاق از طرف زن و حضانت فرزند، طلاق از طرف زن و عدم تمکین، استرداد جهیزیه و اجرت المثل اشاره کرد که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.

طلاق از طرف زن و مهریه

اگر زوج با درخواست طلاق از سمت زن خود مخالفت کند و رضایت نداشته باشد زن می‌تواند از طریق مواردی مانند شروط ضمن عقد، پرداخت نکردن نفقه و … درخواست طلاق خود را به دادگاه ارائه کند و دادگاه علاوه بر رای به حکم طلاق، زوج را وادار به پرداخت کردن مهریه نیز می‌کند.

طلاق از طرف زن و حضانت فرزندان

بر طبق قانون هر زمانی که زوج و زوجه تصمیم به جدایی بگیرند و از هم جدا شوند حضانت فرزندان اعم از دختر و پسر تا سن ۷ سالگی با مادر است.

خانواده مشاوره

با مشاوره خانواده تلفنی آنلاین در کارمنتو می‌توانید از اقدامات پیش از ازدواج گرفته تا درخواست حضانت فرزند، مهریه، نفقه و … راهنمایی‌های لازم را دریافت نمایید.

طلاق از طرف زوجه و عدم تمکین

در مواقعی که نزدیکی با مرد سبب آسیب جسمانی به زن شود تمکین نکردن زوجه از زوج موجه است و مرد نمی‌تواند مانع طلاق زن شود. اما در زمانی که زن به قصد لجبازی یا یا اختلاف با شوهر خود از او تمکین نمی‌کند در صورتی به درخواست طلاق از سمت زوجه رسیدگی می‌شود که زوجین برای جدایی به توافق رسیده باشند.

استرداد جهیزیه در طلاق از طرف زن

با توجه به این موضوع که جهیزیه جز اموال زن محسوب می‌شود مرد فقط در طول زندگی مشترک آن‌ها می‌تواند از این وسایل استفاده کند و بعد از طلاق زن می‌تواند برای استرداد جهیزیه اقدام کند و اموالی که با خود برای زندگی مشترک آورده است را با خود ببرد.

تنصیف اموال در طلاق از طرف زن

تنها در مواقعی که طلاق از طرف مرد است تقسیم اموال اتفاق می‌افتد. در صورتی که طلاق توافقی یا از طرف زن باشد، حکم طلاق از طرف زن در مورد تقسیم اموال اینگونه است که در نوع طلاق تقسیم اموال اتفاق نمی‌افتد.

اجرت المثل در طلاق از طرف زن

چگونگی طلاق از طرف زن در اجرت المثل به این صورت است که اجرت المثل در طلاق از طرف زن نیز قابل گرفتن و دریافت است و میزان آن با توجه به نظر کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

سریع ترین راه طلاق از طرف زن

سریع ترین راه طلاق از طرف زنT حق طلاق به صورت محضری است. به این معنی است که حق طلاق زن در عقدنامه ذکر شود. در این نوع طلاق زن می‌تواند به تنهایی اقدام به گرفتن حکم طلاق از سمت دادگاه کند‌.

سریع ترین راه طلاق از طرف زن

جمع بندی 

در این مواقعی شرایط ادامه زندگی برای زن دیگر وجود ندارد و می‌خواهد طلاق بگیرد حتی اگر شوهر او رضایت نداشته باشد. در این صورت دادگاه با توجه به شرایط خانم بدون رضایت شوهر حکم طلاق را می‌دهد و مرد موظف است که زن خود را طلاق دهد به این مدل از طلاق، طلاق از طرف زوجه می‌گویند.

در مواقعی که زن دیگر امکان ادامه زندگی با شوهر خود را ندارد حتی اگر مرد به جدایی رضایت نداشته باشد دادگاه با توجه به شرایط  حکم طلاق را صادر خواهد کرد. در این مطلب تلاش کردیم تا در مورد چگونگی درخواست طلاق از طرف زن و مدارک لازم جهت طلاق از طرف زن و پاسخ به این سوال که برای درخواست طلاق از طرف زن باید کجا رفت و تنظیم دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است را توضیح دهیم. ممنون که تا پایان همراه ما بوده‌اید.

کسب و کار

از طریق مشاوره کسب و کار تلفنی آنلاین در حوزه مد نظر خود بدون پرداخت هزینه تلفن و اینترنت و از طریق تماس امن، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

با کلیک روی لینک زیر و از طریق (منو خدمات مشاوره) حوزه مد نظر خود را انتخاب نمایید.

سوالات متداول درمورد طلاق از طرف زن

1. مراحل طلاق از طرف زن چگونه است؟

مراجعه به مشاوره خانواده و روانشناس، مراجعه به یک وکیل متخصص، مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و تنظیم دادخواست، شرکت در جلسه رسیدگی به طلاق در دادگاه خانواده، اعتراض و شکایت به رای طلاق به درخواست زن و اجرای صیغه طلاق.

2. طلاق از طرف زن مهریه تعلق میگیرد؟

در پاسخ به این سوال که آیا در طلاق از طرف زن مهریه تعلق می‌گیرد باید بگوییم که در طلاق از طرف زن با مهریه اگر زوجین در مواردی مانند مهریه، حضانت فرزندان، نفقه و اجرت المثل با‌ هم دیگر به توافق برسند، زن بر طبق توافق با شوهر خود می‌تواند مهریه خود را ببخشد یا مطالبه کند. و اگر مرد رضایت نداشته باشد زن می‌تواند با طلاق به دلایل عدم رعایت شروط ضمن عقد مهریه خود را دریافت کند.

3. طلاق یک طرفه از طرف زن چقدر طول میکشد؟

برای پاسخ به این سوال که طلاق از طرف زن چقدر طول میکشه باید بگوییم که نمی‌توان زمان مشخصی برای آن تعیین کرد و بنا بر دلایلی که زن می‌اورد می‌توان بین 3 ماه تا 1 سال تخمین زد.

4. اگر طلاق از طرف زن باشد حکم چیست؟

در پاسخ به این سوال که دادخواست طلاق از طرف زن چگونه است و حکم آن چیست باید پاسخ دهیم که در شرایطی که زن بتواند اثبات کند که شوهر او شروط ضمن عقد را رعایت نمی‌کند حکم دادگاه به جدایی ان‌ها است.

5. برای درخواست طلاق از طرف زن چه مدارکی لازم است؟

از مدارک لازم برای طلاق از طرف زن می‌توان به اصل سند شناسنامه زوجین، اصل کارت ملی و اصل سند ازدواج اشاره کرد.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 5 نظر

5 5
درخواست طلاق از طرف زن چه مراحل و شرایطی دارد؟

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

امور حقوقی
29 خرداد 1403

|

10 دقیقه مطالعه
امور حقوقی
8 خرداد 1403

|

9 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد