وبینار رایگان روش‌های لینک‌سازی خارجی مشاوره تلفنی
بیمه و قانون کار

همه چیز درباره از کار افتادگی در قانون کار

  • مدت مطالعه: 1دقیقه
  • 20 تیر 1400
  • 0 نظر
همه چیز درباره از کار افتادگی در قانون کار

از کار افتادگی به چه معناست؟

از کارافتادگی در معنای عامیانه به مفهوم از دست دادن توانایی انجام کار است که ممکن به دلایل مختلف مانند بیماری و یا حادثه یا کهولت سن بوجود آید ولی به طور کلی از کارافتادگی عبارتند از کاهش قدرت کار بیمه‌شده به نحوی که فرد مشمول قانون تأمین اجتماعی نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر بیش از یک‌سوم درآمد خود را به دست آورد. البته قانون‌گذار در قانون کار تعریفی از این واژه ارائه نکرده است و برای توضیح و شرایط تحقق آن باید طبق قانون تأمین اجتماعی عمل کرد. در چنین مواردی مطابق با ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید درجه کاهش قدرت کار بیمه شده ۶۶ درصد و بیشتر باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود فرد در از کار افتادگی کلی بیش از دو‌سوم توان کاری خود را از دست می‌دهد، به طوری که نمی‌تواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری بیش از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد. پس با ایجاد این نوع از کارافتادگی رابطه کارگر و کارفرما خاتمه پیدا‌می‌کند و کارگر، دیگر قادر نیست به کار خود ادامه دهد. در ادامه مطلب برای توضیح بیشتر درباره از کار افتادگی نیروی کار، با کارمنتو همراه باشید.

انواع از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی:

1- از کار افتادگی کلی

بیمه شده توانایی خود را به حدی از دست بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری نتواند بیشتر از یک سوم درآمد قبلی خود را به دست آورد.

2- از کار افتادگی جزئی

بیمه شده توانایی خود را به حدی از بدهد که با اشتغال در کار قبلی خود و یا کار دیگری فقط بتواند قسمتی از درآمد قبلی خود را به دست آورد.

شرایط از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

در فصل ششم مواد ۷۰ الی ۷۵ از قانون تامین اجتماعی موضوع از کارافتادگی مشخص شده است. در ابتدا بیمه شده باید تحت مداوا و نظر پزشک معالج قرار گرفته و پس از طی مراحل درمانی و خدمات توانبخشی نتواند بهبودی خود را به دست بیاورد.

پس از طی روند کامل درمان و عدم بهبودی کامل پزشک معالج با تکمیل فرم معرفی بیمه شده به کمسیون پزشکی(دانلود فرم)موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی بیمه شده را به کمسیون معرفی می‌نماید.

شعبه مربوطه تامین اجتماعی معرفی بیمه شده را به همراه مستندات روند درمانی و پرونده تامین اجتماعی به کمسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ارجاع می دهد.

کمسیون پزشکی مزبور طبق مقررات و ضوابط مربوطه بیمه شده را معاینه و در خصوص از کار افتادگی وی نظر می‌دهد.

درصدهای از کارافتادگی قانون تامین اجتماعی

نظر کمسیون پزشکی در سه حالت خواهد بود:

الف- از کار افتادگی کلی

کاهش قدرت کار ۶۶ درصد و بیشتر از آن باشد.

ب – از کار افتادگی جزئی

کاهش قدرت کار از ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

ج – غرامت نقص مقطوع

کاهش قدرت کار از ۱۰ تا ۳۳ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد.

مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار، چگونه پرداخت می‌شود؟

قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد. به طور مثال کارگر از کارافتاده‌ای که یک سی‌ام مزد او ۲۰ هزار تومان است و ۱۵ سال سنوات دارد، میزان مستمری از کارافتادگی او ۳۰۰ هزار تومان است. در مورد بیمه شدگانی که افراد تحت تکفل دارند و همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت سرپرستی دارند در صورتی که مستمری استحقاقی آنان، از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک به وی از ۶۰درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

از کارافتادگی جزئی چگونه محاسبه می‌شود؟

ابتدا لازم است مفهوم از کارافتادگی جزئی را بدانیم تا شناخت بیشتری به دست آید. از کار افتادگی جزئی عبارت‌است از، کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد، در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کارافتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد. بنابراین از کارافتادگی جزئی فقط در اثر حادثه ناشی از کار مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و در صورتی که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای باشد، شامل نمی‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین ادای وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین ادای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار اجرای ماموریتی باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت‌و‌برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات ادای وظیفه محسوب می‌شود مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌ و‌ برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی چه مقدار است؟

میزان مستمری از کارافتادگی جزئی عبارت‌است از، حاصل‌ضرب درصد از کارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری از کارافتادگی کلی.

برای مثال در صورتی که شخص ۳۵ درصد از کارافتاده شده باشد و مبلغ مستمری از کارافتادگی ۳۰۰ هزار تومان باشد، میزان به دست آمده از ضرب ۳۵ درصد در این مبلغ به عنوان از کارافتادگی جزئی محسوب می‌شود.

در چه صورتی کارگر مشمول غرامت مقطوع می‌شود؟

مطابق بند ج ماده ۷۵ قانون تأمین اجتماعی اگر درجه کاهش قدرت کار بیمه‌شده به تشخیص کمیسیون پزشکی بین ۱۰ تا ۳۳ درصد و موجب آن حادثه ناشی از کار باشد، بیمه شده استحقاق دریافت غرامت نقص مقطوع را خواهد داشت و میزان آن عبارت است از ۳۶ برابر مستمری استحقاقی مقرر در بند الف ماده ۷۰ قانون تأمین اجتماعی ضرب در درصد از کارافتادگی.

و در پایان

در این مطلب نگاهی به از کار افتادگی نیروی کار و قوانین مربوط به آن در بیمه تامین اجتماعی انداختیم و میزان مستمری انواع از کار افتادگی را نیز ذکر کردیم. در صورتی که در مورد از کار افتادگی در قانون کار به اطلاعات بیشتری نیاز دارید، با استفاده از اپلیکیشن تخصصی کسب و کار کارمنتو، در حوزه بیمه و قانون کار از برترین مشاوران و متخصصان این حوزه به صورت رایگان و یا تلفنی مشاوره بگیرید.

اشتراک گذاری
مشاورین مرتبط
احسان حبیبی

غیرفعال

احسان حبیبی

وکیل پایه یک دادگستری

(5.0)
  • user call card 19

همان وکیلی که شما میخواهید

اصغر مهدی زاده

فعال

اصغر مهدی زاده

کارشناس ارشد مالیاتی

(4.9)
  • user call card 129

اینجانب دانشجوی دکتری حسابداری و سابقه فعالیت در حوزه های حسابداری ، مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی به مدت بیش از 12 سال را دارم .

حسین عین الیقین

فعال

حسین عین الیقین

مشاور در حوزه مالی ، منابع انسانی و کسب و کار

(3.7)
  • user call card 101

معاون مالی و اداری بازرگانی تامین اجتماعی ، مدیر منابع انسانی منطقه آزاد کیش ،معاون مالی و اداری هلدینگ آتیه سازان ( بنیاد مستضعفان ) ، قائم مقام مدیر عامل هلدینگ سام اکسون

مطالب مرتبط

مدت مطالعه: 5 دقیقه

مدت مطالعه: 3 دقیقه

نظرات کاربران