بررسی ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 8 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 27 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

هنگام بروز هرگونه اختلاف‌های مالیاتی، درصورتی‌که مرجع قانونی  اختلاف سازمان دیگری نباشد، مسئول اصلی رسیدگی به شکایات و بررسی قانونی اختلافات، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. طبق قوانین این هیأت، در زمان اختلاف مالیاتی یک گروه یا سازمان، برای حل مشکل و تصمیم‌گیری نهایی، نیاز به رای‌گیری با سه نفر از اعضا قانونی است.

  1. نفر اول، نماینده اصلی سازمان امور مالیاتی کشور است.
  2. نفر دوم، یک قاضی شاغل یا بازنشسته است. برای انتخاب فرد قاضی، درصورتی که قاضی بازنشسته مناسب و واجد شرایط در استان وجود نداشته باشد، طبق خواسته سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه می‌تواند یک قاضی شاغل خبره را برای هیأت رای‌گیری معرفی کند.
  3. نفر سوم، شخصی از پنج ارگان مختلف می‌تواند باشد. این شخص می‌تواند عضوی از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران، اتاق تعاون، جامعه حسابداران رسمی ایران، مجامع حرفه‌ای، تشکل‌های ‌صنفی و یا شورای اسلامی شهر باشد و در رای‌گیری هیأت شرکت کند.  درصورتی که ‌ ابلاغ قانونی برگ ‌تشخیص مالیات رخ دهد و شخص یا گروه معترض، همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص، در مدت زمان معین قانونی، انتخاب خود را اعلام نکند، سازمان امور مالیاتی کشور با بررسی و توجه به موضوع شکایت و اختلاف، یکی از اشخاص ذکرشده را برای رای‌گیری انتخاب می‌کند.

باید اشاره کنیم که طبق تبصره اول و دوم این ماده، جلسات هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور این سه نفر رسمی است و تصمیم نهایی طبق نظر اکثریت آرا تعیین می‌شود. با این‌حال نظر افراد اقلیت هم باید در گزارش قانونی ذکر شود. اداره و مسئولیت تشکیل این جلسات بر عهده سازمان امور مالیاتی کشور است و حق‌الزحمه افراد شرکت‌کننده در تصمیم‌گیری، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی، از بودجه سازمان مذکور پرداخته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالی  کارمنتو همراه باشید.

ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

) اصلاحی ۱۳۹۹/۰۹/۰۵)- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف ‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش ‌بینی ‌شده‌، هیأت حل اختلافات مالیاتی است‌. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی ‌از سه نفر به ‌شرح زیر تشکیل می ‌شود:
۱‌یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
۲‌یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی با شرط وثاقت و امانت به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان
۳‌یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران، جامعه حسابداران رسمی ایران، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران، مجامع حرفه ‌ای، اتاق اصناف ایران، شورای اسلامی شهر، کانون وکلا، مرکز وکلا،‌ کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده که برای مدت سه ‌سال منصوب می‌ شوند. مودی همزمان با اعتراض به برگ تشخیص یا مطالبه مالیات یکی از مراجع این بند را به‌عنوان نماینده خود جهت شرکت در جلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی می ‌نماید. در صورتی که برگ ‌تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم ‌اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید، با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی، از بین نمایندگان مزبور با رعایت تبصره (۵) این ماده ‌یک نفر انتخاب می ‌شود.
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با حضور هر سه عضو رسمیت می ‌یابد و رأی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم ‌الاجراء است، ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ‌ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی می ‌باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی‌ طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند (۲) این ماده‌ به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می ‌رسد. مودی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان امور مالیاتی به ‌منظور اعمال نظارت موثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
تبصره ۳ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- تعیین حق‌ الزحمه اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌متناسب با تعداد و مدت جلسات و نیز مراحل، منابع مالیاتی و پرونده‌ های مورد رسیدگی از محل اعتباری ‌که به همین منظور در بودجه سالانه سازمان امور مالیاتی کشور پیش ‌بینی می‌ شود، مطابق دستورالعملی است که توسط سازمان مذکور تهیه و ابلاغ می ‌گردد. حق ‌الزحمه اعضا به‌ صورت متمرکز از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به حساب اعضا پرداخت می ‌شود.
تبصره ۴ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- سازمان امور مالیاتی مکلف است نمایندگان معرفی‌ شده در اجرای بندهای (۲) و (۳) این ماده‌ را به‌عنوان اعضای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی بپذیرد و با رعایت تبصره (۵) این ماده‌ از آنها جهت شرکت در هیأتهای مزبور دعوت نماید.
تبصره ۵ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- اسامی کلیه افراد معرفی‌ شده توسط رئیس کل دادگستری هر استان، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند (۳) این ماده ‌به تفکیک شهرستان ‌ها در سامانه ‌ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف سه‌ ماه پس از لازم ‌الاجراء شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌ شود، درج می ‌گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای (۱)، (۲) و (۳) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می ‌شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان امور مالیاتی، مدیریت می ‌گردد.
تبصره ۶‌ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه هیأت به نحو مقتضی زمینه دسترسی اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را برابر مقررات مربوط به مندرجات پرونده مورد اعتراض فراهم نماید.
تبصره ۷‌ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- هر یک از افراد مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده ‌در صورتی که بیشتر از سه جلسه متوالی یا چهار جلسه متناوب در یک سال از حضور در جلسات هیأت خودداری نمایند، حکم آنان لغو می ‌شود و رئیس کل دادگستری هر استان و مرجع مربوط، حسب مورد، موظف است ظرف ده ‌روز کاری فرد جایگزین را معرفی نماید.
تبصره ۸‌ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- به منظور اجرای عدالت و اصل استقلال و بی‌ طرفی و رعایت حقوق شهروندی و نظارت موثر، سازمان امور مالیاتی مکلف است ساختار اداره هیأتهای حل اختلاف مالیاتی را به‌ صورت مستقل، تحت عنوان مرکز دادرسی مالیاتی در ساختار خود ذیل رئیس کل سازمان ایجاد نماید. واحدهای دادرسی مالیاتی در هر استان مستقل از اداره کل مالیاتی استان تشکیل می ‌شود.
تبصره ۹‌ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- پس از استقرار سامانه مودیان، ثبت اعتراض توسط مودی، انتخاب یکی از مراجع موضوع بند (۳) این ماده، ارائه هرگونه لایحه به هیأتهای حل اختلاف، مشاهده اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز، ابلاغ تاریخ تشکیل جلسات هیأت، اطلاع از نتایج دادرسی و هرگونه اطلاع دیگر در خصوص پرونده دادرسی مالیاتی از طریق سامانه مذکور انجام می ‌شود.
تبصره ۱۰‌ (الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است زمینه دسترسی کامل مودی و یا نماینده قانونی وی به مفاد پرونده مورد اعتراض را حداقل یک هفته قبل از تشکیل هیأت فراهم نماید.
تبصره ۱۱ ‌(الحاقی ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)- عضویت همزمان در فهرست نمایندگان بندهای (۲) و (۳) موضوع این ماده ‌ممنوع است.

دستورالعمل و بخشنامه

اجرای اصلاحات قانون مالیات های مستقیم موضوع مواد (۴۸)، (۵۰) و (۵۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰/۰۳/۰۲)

نظر به این¬که به موجب مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 مجلس شورای اسلامی، مفاد مواد (238) ، (244) و (251) قانون مالیات¬های مستقیم ( مصوب اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی) اصلاح و از تاریخ 1400/10/13 لازم‌الاجرا می‌باشد، بدین وسیله موارد ذیل را مقرر می دارد:

1– کلیه اعتراضاتی که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده و در مهلت مقرر تسلیم اداره امور مالیاتی ذی‌ربط می‌شود، قابل رسیدگی مجدد در اجرای مفاد ماده 238 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن می‌باشد. بنابراین اعتراضات به عمل آمده، قبل از اجرای قانون مذکور تابع مقررات زمان اعتراض (حسب مورد ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه 1394/04/31  و قسمت اخیر ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387) می‌باشند.

2–  با توجه به تسری ماده (238) قانون مالیات‌های مستقیم به قانون مالیات بر ارزش افزوده به موجب ماده (48) قانون مذکور مصوب 1400/03/02، مهلت اعتراض به اوراق مطالبه یا استرداد مالیات بر ارزش افزوده که از تاریخ 1400/10/13 به بعد ابلاغ می¬شود، سی(30) روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور خواهد بود.

3– با توجه به تغییر ساختاری هیأت¬های حل اختلاف مالیاتی به شرح مقررات ماده (244) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم و نظر به لازم الاجرا شدن احکام مقرر در این ماده و تبصره‌های آن از تاریخ 1400/10/13، در مواردی که ساختار جدید هیأت‌ های حل اختلاف مالیاتی به موجب احکام صادره توسط مرکز دادرسی مالیاتی شکل نگرفته است، مدیریت هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موظفند درخصوص پرونده‌هایی که برای آنها از تاریخ 1400/10/13 به بعد تعیین وقت جلسه دادرسی مالیاتی شده است، با هماهنگی مرکز مذکور، نسبت به تجدید دعوت از مودی و برگزاری جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی در چارچوب تشکیلات جدید مرکز دادرسی مالیاتی اقدام و مراتب عدم تشکیل جلسه هیأت را به اطلاع مودی ذی‌ربط برسانند.

-4به موجب ماده (251) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، مهلت اعتراض به آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، دو (2) ماه از تاریخ ابلاغ رای مذکور می باشد. در اجرای این ماده، مودی یا دادستان انتظامی مالیاتی می‌توانند از آرای مذکور به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی اعتراض و درخواست تجدید رسیدگی نمایند. دادستان انتظامی مالیاتی در اجرای تبصره ماده 263 قانون مالیات‌های مستقیم می تواند اختیار اعتراض خود را به دادیاران تفویض نماید.

-5مهلت دو (2) ماهه اعتراض موضوع ماده (251) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صرفا مربوط به آرای صادره‌ای است که از تاریخ  1400/10/13 ابلاغ می‌شوند. بنابراین آرای قطعی هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی که قبل از تاریخ مذکور ابلاغ شده‌اند، به لحاظ اعتراض کماکان تابع مقررات ماده (251) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 1394/04/31 می باشند. همچنین آرای قطعی هیأت های حل اختلاف مالیاتی یک مرحله‌ای از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور، قابل اعتراض در شورای عالی مالیاتی نمی باشند.

نظارت  بر حسن اجرای این بخشنامه، بر عهده دادستانی انتظامی مالیاتی می باشد.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/1400/67

ابلاغ صورتجلسه شماره ۸-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر

به پیوست رأی اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی

موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 1397/04/26 که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر صادر و به تنفیذ مقام عالی وزارت رسیده است، جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره: 230/97/82

ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان‌های استان تهران)

به استناد مفاد قسمت اخیر تبصره ماده 97 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31 و در اجرای مقررات بند (الف) ماده 154 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1380/11/27، به پیوست یک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 حوزه تهران مصوب کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی، به انضمام فهرست اصلاحات و تغییرات ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396 نسبت به عملکرد سال 1395 ( در قالب 256 ردیف و 50 صفحه ) به منظور اجرا در ادارات امور مالیاتی تابعه مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری، ابلاغ می‌گردد. ضمنا در خصوص مجموعه یاد شده، توجه ادارات امور مالیاتی و مراجع حل اختلاف مالیاتی را به نکات ذیل جلب و مقرر می‌دارد.

1– با توجه به تعدیل و اصلاح ضرایب مالیاتی بیش از 370 مورد از فعالیت های اقتصادی (شامل 130 قلم از کل فعالیتهای تولیدی، 151 قلم از کل فعالیتهای عمده فروشی کالاها، 47 قلم از فعالیتهای خرده فروشی، 12 قلم از فعالیتهای واردکنندگان انواع کالاها و 32 قلم از فعالیتهای ارائه دهندگان خدمات پزشکی و غیر پزشکی و همچنین ایجاد برخی فعالیت های جدید) توسط کمیسیون یاد شده در راستای تحقق اهداف سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید و کالای ایرانی و به ویژه افزایش شفافیت در فعالیت¬های اقتصادی در اجرای مقررات مواد 169 و 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394/04/31; ضمن تأکید بر لزوم دقت نظرکامل ادارات امور مالیاتی در رعایت نکات و ضوابط اجرائی مندرج در مقدمه مجموعه مذکور و نیز استخراج و اعمال دقیق ضرایب مالیاتی فعالیت ها، ادارات مزبور موظفند ضمن رعایت کلیه جوانب امر و توجه کامل به دلایل و اسناد و مدارک مودی و همچنین اهمیت موضوع از طریق تحقیق و رسیدگی و نه صرفا هدف قرار دادن ضریب مالیاتی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی و مالیات عادلانه مودی اقدام و حتی الامکان از اعلام نظر غیرکارشنـاسی و یا ارائـه دلایل ضعیـف در امور گـزارشگری مالیـاتی خـودداری نماینـد. ضـروری است اقدامات فـوق به نحـوی مدیریت شـود کـه مودیان محـتـرم مالیــاتی بـه رعایت انضباط مالی و نگهداری و ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک ترغیب و موجبات رضـایـت، اعتـماد و تشـویق آنان به انجام تکالیف قانونی و زمینه¬های گسترش تشخیص مالیات مستند به اسناد و مدارک لازم و بر اساس واقعیات را فراهم نماید.

2– ضمن تأکید بر لزوم توجه نماینـدگان هـیأت‌های حـل اختـلاف مالیاتی(موضوع تبصره 3 ماده 154ق.م.م) به نـحوه اجـرای صحیح حکم قسمت اخیر مقـررات یاد شـده مبنی بـر تعیین ضرایب مالیاتی با توجه به مشاغل مشابه، ادارات کـل امور مالیاتی مـکلفند فـهرست مواردی که در اجـرای مقررات تبصره 3 ماده 154 قانون مالیات‌ها تعیین ضرایب مالیاتی آنها به هیأت حل اختلاف مالیاتی احاله می‌گردد را به انضمام تصاویر آراء هیأت¬های مزبور، هر سه ماه یکبار به دفتر پژوهش و برنامه ریزی ارسال نمایند.

مزید اطلاع، کتاب ضرایب مالیاتی عملکرد سال 1396پس از اتمام مراحل چاپ، به تعداد مورد نیاز ادارات کل امور مالیاتی تابعه، ارسال خواهد شد.

مدیران کل امور مالیاتی، مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه و اعلام موارد تخلف از آن به دادستانی انتظامی مالیاتی می ¬باشند.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 شماره:200/97/99

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 17 نظر

5 17
بررسی ماده 244 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد