بیمه از کار افتادگی و شرایط آن شامل چه کسانی می شود؟ حقوق و نحوه ثبت نام آن

مدت مطالعه: 16 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 10 بهمن 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

شرایط کار در برخی از کارگاه‌ها یا کارخانه‌ها به گونه‌ای است که احتمال بروز حادثه برای کارگران و کارمندان را ایجاد می‌کند. مثلا ممکن است که فردی در هنگام انجام کار یا حتی به طور عادی، دچار حادثه شود و دیگر نتواند کار کند.

از طرفی ممکن است که در حالت عادی کارگران به علت کهولت سن یا بیماری، قادر به ادامه فعالیت کاری و برطرف کردن نیازهای زندگی خانواده خود نباشند. بنابراین بیمه تامین اجتماعی برای چنین افرادی، بیمه از کارافتادگی را در نظر گرفته است.

البته توجه داشته باشید که استفاده از بیمه ازکارافتادگی تامین اجتماعی، نیازمند رعایت شرایط و قوانین خاصی است. بنابراین برای دانستن این که بیمه ازکارافتادگی شامل چه کسانی می‌ شود، لازم است که در ادامه این مطلب از وبسایت کارمنتو همراه ما باشید.

بنر تامین اجتماعی

از کارافتادگی در قانون کار چیست؟

همه افراد ممکن است که در طول زندگی خود، درگیری بیماری ها و حوادث مختلفی شوند و آن ها را مجبور به استراحت کند. وقتی که کارمند یا کارگر به دلیل بیماری‌های جدی یا آسیب‌های وارد شده ناشی از کار، توانایی ادامه کار را نداشته باشد، از کار افتاده به حساب می‌آید.

البته از کار افتادگی فرد دلایل مختلفی دارد و در اندازه‌های خاصی ایجاد می‌شود؛ اما به هر حال، در قانون کار، برای این افراد بیمه مربوط به از کارافتادگی در نظر گرفته می‌شود. هر بیمه‌شونده به اندازه میزان از کار افتادگی خود، می‌تواند از خدمات مربوط به بیمه از کارافتادگی تامین اجتماعی استفاده کند.

استفاده از این طرح بیمه، برای تمامی مشمولان تامین اجتماعی وجود دارد؛ مثلا آن دسته از کارگران یا کارمندانی که توانایی انجام کار ندارند، می‌توانند از حمایت‌های مالی و مسمتری از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی بهره‌مند شود.

انواع از کار افتادگی قانون تامین اجتماعی

در قانون تامین اجتماعی به سه تعریف از کار افتادگی بر اساس درصد اشاره شده است که هر کدام را توضیح می‌دهیم:

 • از کارافتادگی کلی

بر اساس بند ۱۳ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، از کار افتادگی کلی، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده، در صورتی که نتواند با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری، بیش از یک سوم درآمد خود را کسب کند. نظر کمیسیون پزشکی درباره از کارافتادگی کلی بر این است که فرد دارای کاهش قدرت کار ۶۶ درصد و بیشتر از آن باشد.

 • از کارافتادگی جزئی

بر اساس بند ۱۴ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، از کارافتادگی جزئي، عبارت است از کاهش قدرت کار بیمه‌شده، در صورتی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگر، فقط بخشی از درآمد خود را کسب کند. در صورتی که کاهش قدرت کار از ۳۳ تا ۶۶ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، از کارافتادگی جزئی محسوب می‌شود.

 • غرامت مقطوع نقص عضو

بر اساس بند ۱۷ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، غرامت مقطوع نقص عضو، مبلغی است که به صورت یکجا برای جبران نقص عضو یا جبران تقلیل درآمد بیمه‌شده، به او داده می‌شود. بنابراین اگر کاهش قدرت کار از ۱۰ تا ۳۳ درصد و به علت حادثه ناشی از کار باشد، فرد مشمول غرامت مقطوع نقص عضو می‌شود.

عوامل از کارافتادگی تامین اجتماعی

از کار افتادگی ممکن است بر اثر بیماری‌ها یا حوادث رخ دهد. بنابراین اگر می‌خواهید با عوامل مختلف بیمه از کار افتادگی تامین آشنا شوید، موارد زیر را بررسی کنید:

 • بیماری

بر اساس بند ۷ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی، بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که فرد باید مورد خدمات درمانی قرار بگیرد. بیماری سبب می‌شود که فرد دیگر نتواند به اشتغال خود ادامه بدهد. اگر  طبق نظر پزشک، بیماری، غیر قابل علاج تشخیص داده شود، ممکن است باعث کاهش کار فرد بیمه‌شده گردد.

 • حوادث

حادثه اتفاقی پیش‌بینی نشده است که بر اثر عامل یا عوامل خارجی رخ می‌دهد و باعث آسیب به جسم یا روان فرد بیمه‌شده می‌شود. حوادث به دو نوع حوادث ناشی از کار و حوادث غیر ناشی از کار تقسیم می‌شوند.

 • حوادث ناشی از کار

حوادث ناشی از کار، به حوادثی گفته می‌شوند که برای فرد در حین انجام وظیفه رخ می‌دهد.  این حوادث، همه‌ زمان‌هایی که فرد در محل کار حاضر باشد یا به دستور کارفرما خارج از محل کار در حال انجام ماموریت باشد را شامل می‌شود.

همچنین به حوادثی که هنگام مراجعه به بیمارستان برای پیگیری درمان یا زمان رفت و برگشت فرد از خانه به محل کار رخ می‌دهند، حوادث ناشی از کار گفته می‌شود. البته لازم به ذکر است که این حوادث، فقط باید در زمان عادی رفت و برگشت به محیط کار اتفاق بیفتد. اگر فرد، هنگام کمک به کارگر آسیب‌دیده، دچار حادثه شود نیز جزو حوادث ناشی از کار تلقی می‌شود.

 • حوادث غیر ناشی از کار

در این مقاله به بیان موارد مختلف حوادث ناشی از کار پرداختیم. هر آنچه که خارج از حیطه این موارد قرار بگیرد، حوادث غیر ناشی از کار تلقی می‌گردد.

شرایط از کار افتادگی تامین اجتماعی

در فصل ششم مواد ۷۰ الی ۷۵ از قانون تامین اجتماعی موضوع از کارافتادگی مشخص شده است. بر این اساس، شرایط دریافت بیمه از کارافتادگی برای افراد به صورت قانونی تعیین شده است. در ابتدا بیمه شده باید تحت مداوا و نظر پزشک معالج قرار بگیرد و پس از طی مراحل درمانی و خدمات توانبخشی، نتواند بهبودی خود را به دست بیاورد.

پس از طی روند کامل درمان و عدم بهبودی کامل، پزشک معالج با تکمیل فرم معرفی بیمه شده به کمسیون پزشکی(دانلود فرم) موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی بیمه شده را به کمسیون معرفی می‌نماید.

شعبه مربوطه تامین اجتماعی معرفی بیمه شده را به همراه مستندات روند درمانی و پرونده تامین اجتماعی به کمسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تامین اجتماعی ارجاع می‌دهد.

کمسیون پزشکی مزبور طبق مقررات و ضوابط مربوطه بیمه شده را معاینه و در خصوص از کار افتادگی وی نظر می‌دهد.

شرایط از کار افتادگی

مستمری از کار افتادگی چگونه محاسبه می‌شود؟

اگر فردی بر اثر حادثه، کهولت سن یا بیماری قادر به ادامه فعالیت خود نباشد، در ابتدا باید مدارک قانونی و پزشکی آن تایید شود. طبق شرایط بیمه از کار افتادگی، اگر پزشک معالج غیر قابل درمان بودن بیماری فرد را تایید کند، باید در ابتدا از خدمات توان بخشی استفاده کند.

اما طبق ماده 91 قانون تامین اجتماعی، اگر نظر کمیسیون پزشکی بر این باشد که فرد توانایی خود را کامل یا نسبی از دست داده است، مشمول بهره‌مندی از حقوق از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی می‌شود.

اما سوال این جا است که محاسبه بیمه از کار افتادگی چگونه انجام می‌شود؟ میزان مبلغ مسمتری که به افراد از کارافتاده تعلق می‌گیرد، در قسمت‌های زیر مشخص می‌شود:

 • مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار، چگونه پرداخت می‌شود؟

قانون تأمین اجتماعی در بند الف ماده ۷۰ خود میزان مستمری از کارافتادگی تامین اجتماعی کلی را محاسبه کرده است. میزان مستمری ماهانه از کارافتادگی کلی ناشی از کار عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق ماهانه بیمه شده ضرب‌در سنوات پرداخت حق بیمه به نحوی که از صد در صد متوسط حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهیانه او کمتر نباشد.

به طور مثال کارگر از کارافتاده‌ای که یک سی‌ام مزد او ۲۰ هزار تومان است و ۱۵ سال سنوات دارد، میزان مستمری از کارافتادگی او ۳۰۰ هزار تومان است. در مورد بیمه شدگانی که افراد تحت تکفل دارند و همسر، فرزند، پدر یا مادر تحت سرپرستی دارند در صورتی که مستمری استحقاقی آنان، از ۶۰ درصد مزد یا حقوق متوسط آنان کمتر باشد علاوه بر آن معادل ۱۰ درصد مستمری استحقاقی به عنوان کمک، مشروط بر آنکه جمع مستمری و کمک به وی از ۶۰ درصد تجاوز نکند پرداخت خواهد شد.

 • مسمتری از کارافتادگی جزئی چگونه محاسبه می‌شود؟

ابتدا لازم است مفهوم از کارافتادگی جزئی را بدانیم تا شناخت بیشتری به دست آید. از کار افتادگی جزئی عبارت ‌است از کاهش قدرت کار بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد.

در چنین مواردی به تشخیص کمیسیون پزشکی باید میزان کاهش قدرت کار بیمه شده بین ۳۳ تا ۶۶ درصد باشد و باید این نوع از کارافتادگی به علت حادثه ناشی از کار باشد. بنابراین از کارافتادگی جزئی فقط در اثر حادثه ناشی از کار مشمول حمایت بیمه تامین اجتماعی است و در صورتی که ناشی از حادثه خارجی یا بیماری اعم از حرفه‌ای یا غیر حرفه‌ای باشد، شامل بیمه از کار افتاده نمی‌شود.

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی هستند که در حین ادای وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد و مقصود از حین ادای وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسه‌های وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول به کار باشد یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار اجرای ماموریتی باشد.

اوقات مراجعه به درمانگاه یا بیمارستان یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت‌و‌برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه جزو اوقات ادای وظیفه محسوب می‌شود/ مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت‌ و‌ برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد، حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

 • مستمری غرامت نقص عضو در از کارافتادگی چگونه محاسبه می شود؟

بر اساس ماده 74  قوانین بیمه ازکارافتادگی، بیمه‌شدگانی که به دلیل حوادث مربوط به کار، توانایی کار کردن خود را بین 10 تا 33 درصد از دست داده‌اند، می‌توانند بیمه مسمتری از کارافتادگی غرامت نقص عضو را دریافت کنند.

نحوه محاسبه بیمه از کار افتادگی برای پرداخت مسمتری غرامت نقص عضو، بر اساس فرمول خاصی انجام می‌شود. بر طبق این فرمول، 36 برابر حقوق از کارافتادگی کلی، در درصد از کارافتادگی ضرب می‌شود. هر فردی که شرایط ازکارافتادگی تامین اجتماعی در بین این بازه را دارد، می‌تواند بر طبق این فرمول، مسمتری خود را حساب کند.

اما اگر می‌خواهید به صورت دقیق از مسمتری خود آگاهی پیدا کنید، می‌توانید از خدمات مشاوره بیمه از کار افتادگی کارمنتو کمک بگیرید. در این وبسایت بدون نیاز به حضور مستقیم، امکان بهره‌مندی از دانش تخصصی مشاوران برتر کشور در زمینه بیمه و امور حقوقی وجود دارد.

بیمه

درمورد بیمه از کار افتادگی و مستمری آن سوالات بیشتری دارید؟ دریافت مشاوره بیمه و قانون کار آنلاین و تلفنی کارمنتو که در لحظه انجام می‌شود، می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.

بیمه از کارافتادگی به چه کسانی تعلق میگیرد؟

سوال بسیاری از بیمه‌شدگان این است که بیمه ازکارافتادگی شامل چه کسانی می‌ شود؟ در حالت کلی، هر کسی که شرایط بیمه از کارافتادگی تامین اجتماعی را دارد، می‌تواند از این بیمه استفاده کند.

البته توجه کنید که این شرایط، برای افراد با موقعیت‌های مختلف، با یکدیگر فرق دارد. مثلا در قانون تامین اجتماعی، برای آن دسته از افرادی که تا 10 سال قبل از کار افتاده شدن، حداقل 1 سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، شرایط استفاده از بیمه ازکارافتادگی وجود دارد.

اما با وجود این موارد، زمانی که از کارافتاده بودن فرد به دست پزشک معالج تایید شود و شرایط دیگر هم فراهم باشد، امکان گرفتن بیمه از کار افتادگی وجود دارد. البته توجه کنید که تنها افرادی می‌توانند مشمول این بیمه شوند که آسیب‌های آن‌ها در زیر مجموعه یکی از انواع بیمه از کار افتادگی باشد. همچنین جدای از این، فرد باید حق بیمه از کار افتادگی تامین اجتماعی را هم پرداخت کرده باشد.

اما اگر مشکل آن فرد در هیچ کدام از زیر مجموعه‌های از کارافتادگی کلی، جزئی و غرامت نقص عضو قرار نگیرد، هیچ موردی با عنوان مبلغ بیمه از کارافتادگی به آن داده نمی‌شود.

همچنین لازم به ذکر است که اگر از کار افتادگی فرد به دست پزشک تایید شود، نیازی به پرداخت حق بیمه در 6 ماه آینده برای بیمه شده وجود ندارد.

قوانین مرتبط با بیمه از کار افتادگی

با توجه به انواع و شرایط گرفتن بیمه از کار افتادگی تامین اجتماعی، قوانین زیادی درباره این نوع بیمه مشخص شده است. هر کدام از این قوانین، متناسب با شرایط خاصی تنظیم شده است. بنابراین هیچ شخصی نمی‌تواند خارج از چارچوب قانون، درباره از کار افتادگی تامین اجتماعی تصمیم‌گیری کند. برخی از قوانین مهم درباره از کارافتادگی را در ادامه معرفی می‌کنیم:

 • بند ۱۳ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی

در بند 13 ماده 2 قانون تامین اجتماعی، به سوال بیمه از کارافتادگی چیست، پاسخ داده می‌شود. در این بند، از کارافتادگی به معنای کم شدن قدرت کار فرد بیمه شده است. اما این کاهش توانایی کار باید به گونه‌ای باشد که فرد نتواند به کار سابق یا حتی کار دیگری مشغول شود و بیشتر یک سوم از درآمد قبلی خود را به دست بیاورد.

 • اصل ۲۹ قانون اساسی

قانون مهم دیگر درباره بیمه ی از کار افتادگی، مربوط به اصل 29 قانون اساسی می‌شود. بر طبق این اصل، همه افراد می‌توانند از خدمات بیمه تامین اجتماعی مانند بازنشستگی، دریافت حقوق بیکاری، پیری، از کارافتادگی، در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی، حوداث و سوانح، خدمات بهداشتی، خدمات درمانی، مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه استفاده کنند.

همچنین دولت موظف است که بر اساس قانون، خدمات و حمایت‌های مالی مربوط به این موارد از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی را برای تمامی بیمه‌‎شدگان فراهم کند.

 • ماده 79 قانون کار

ماده 79 قانون کار، درباره ازکارافتادگی کلی است. بر اساس این قانون، باید بر اساس یک سی‌ام متوسط حقوق فرد ضرب در سنوات خدمت، به آن مسمتری پرداخت شود. همچنین میزان حقوق بیمه از کار افتادگی ذکر شده در این ماده، نباید بیشتر از متوسط دستمزد آن باشد.

 • مواد 70 و 72 قانون تامین اجتماعی

اگر می‌خواهید از قوانین مربوط به درصد صدمات، محاسبه مستمری و انواع ازکارافتادگی آگاهی پیدا کنید، باید این قانون را کامل بررسی کنید. در ماده 70 قانون تامین اجتماعی، صدمات آن دسته از بیمه‌شدگانی که بر اساس نظر پزشک غیر علاج شناخته شوند، باید خدمات توانبخشی را انجام دهند.

اما اگر بر اساس نظر کمیسیون های پزشکی، کامل ناتوان شده باشند، بر اساس درصدهای آسیب، مسمتری دریافت می‌کنند. در قسمت‌های قبلی درباره انواع درصد و محاسبه مسمتری بیمه کارافتادگی تامین اجتماعی صحبت کردیم؛ اما برای اطلاع بیشتر از این قانون و تبصره‌های آن، می‌توانید از مشاوران تلفنی کارمنتو کمک بگیرید.

لیست بیماری های از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی

هر بیماری ممکن است باعث شود فرد از حالت ایده‌ال کارکرد خود خارج شود و سرعت و توانایی همیشگی خودش را در محل کار از دست بدهد. حتی یک سردرد ساده یا علائم سندروم پیش از قاعدگی، ممکن است آن‌قدر کسی را اذیت کنند که نتواند کار کند. اما سازمان تامین اجتماعی معیارهای خودش را برای پرداخت بیمه از کار افتادگی دارد و هر بیماری یا حادثه‌ای را قبول نمی‎کند.

برای دریافت این مستمری، باید بیماری و شدت آن دقیقا مشخص شده و مورد تایید کمیسیون قرار بگیرد. پرونده و وضعیت فرد بیمه شده، در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر (تحت نظر سازمان) بررسی شده و بعد میزان مستمری او مشخص می‎شود. بد نیست بدانید که سازمان تامین اجتماعی، بیماری‌های روانی را هم در نظر می‌گیرد و برای افراد مبتلا، مستمری از کار افتادگی تعیین می‌کند. این بیماری‎ها به صورت کلی دو نوع حرفه‌ای و عادی دارند.

بیماری‌های عادی به دلیل حوادث ناشی از کار رخ می‎دهند و کل یا بخشی از توانایی فرد را از او می‌گیرند. مواردی مثل قطع عضو، شکستگی و جراحت (در سطوح مختلف) از جمله بیماری‎های عادی هستند. بیماری‎های حرفه‌ای اما ممکن است لزوما ناشی از کار نباشند، اما قطعا توانایی فرد را از او خواهند گرفت. سرطان، بیماری‎های اعصاب و روان، بعضی از بیماری‌های قلبی و عروقی و ام اس از جمله این بیماری‌ها هستند.

البته اگر می‌خواهید با لیست بیماری های از کارافتادگی تامین اجتماعی آشنا شوید، بهتر است که موارد زیر را مطالعه کنید:

 1. بیماری‌های داخلی اعصاب

این بیماری‌ها شامل منوپلژی، منوپاریزی، فلج عصب، مشکلات ناحیه فمورال و سایتیک، پاراپارزی، همی پارزی، پارکینگسون، آلزایمر و دمانس، توده‌های ضعیف و قوی، پلی‌نوروپاتی، تشنج و تومورهای خوش خیم نخاع است.

 1. بیماری‌های جراحی اعصاب

مشکلاتی از جمله دیسک‌های کمر، دفورمیتی و بی‌ثباتی ستون فقرات، تنگی کانال نخاع، شکستگی ستون فقرات، کیفوز، سندروم دم اسبی و هیدروسفالی در این دسته از لیست بیماری های از کار افتادگی تامین اجتماعی قرار می‌گیرند.

 1. بیماری‌های چشم

اگر فردی دچار کاهش بینایی با درصدهای مختلف، بیماری آرپی، گلوکوم، آتروفی عصب اپتیک، پنوماتیک، آسیب قرنیه و تخلیه چشم شد، مشمول بیمه ازکارافتادگی می‌شود.

 1. بیماری‌های قلبی

کارمندان و کارگرانی که سکته قلبی، بیماری‌های مربوط به عروق کرونر، تعویض دریچه‌های قلب، اختلال قلب، آمبولی قلبی و آریتمی دارند، می‌توانند بیمه از کارافتاده را استفاده کنند.

 1. بیماری‌های ارتوپدی

قطع انگشتان، قطعی دست از مفصل مچ یا بازو، قطعی پا از مچ، انگشتان، آرتروز، تعویض مفصل هیپ، محدودیت حرکتی زانو و مفصل‌های مختلف، شکستگی لگن و آن کلیوز و فیوژن قسمت‌های مختلف استخوانی جزو این دسته هستند.

6.بیماری‌های پوست

بیماری‌های آرتریت روماتوئید، اسکلرودرمی، سندروم شوگران، لوپوس، واسکولیت، پسوریازیس و سندروم‎های التهابی است.

 1. بیماری‌های خونی

در لیست بیماری هایی که شامل از کارافتادگی میشود، بیماری‎هایی مانند هموفیلی، تالاسمی، کم خونی، پیوند استخوان موفقیت آمیز و غیرموفقیت آمیز،مشکل گلبول قرمز و سفید وجود دارد.

 1. بیماری‌های کلیوی

بیماری‌های کلیوی شامل پارانشیم کلیوی، دیالیز، اکستروفی مثانه و بی اختیاری ادرار می‌شود.

 1. بیماری‌های داخلی

آشالازی، واریس مری، کولیت اولسروز، بیماری‌های پیوند کبد در بین لیست بیمه از کارافتادگی هستند.

 1. بیماری‌های روانشناسی یا اعصاب و روان

بیماری‌هایی از جمله اختلال دو قطبی، افسردگی شدید در صورت بستری بیمارستانی، اسکیزوفرنی، پی تی اس دی، اختلال شخصیت، اوتیسم، اختلالات ذهنی کودکی، پی دی دی و عقب‌ماندگی ذهنی جزو بیماری‌هایی در شرایط بیمه از کارافتادگی تامین اجتماعی است.

 1. بیماری‌های گوش و حلق و بینی

اگر فرد کاهش شنوایی دو طرفه و کرولالی توامان و غیر قابل اصلاح داشته باشد، می‌تواند مشمول ازکارافتادگی تامین اجتماعی شود.

 1. بیماری‌های آنکولوژی

سرطان‌های مختلفی که به متاستاز دیگر قسمت‌های بدن ختم شده باشد، برخی بیماری‎های دیگر مانند لوسمی، CML و بدخیمی‎های دستگاه ادراری جزو شرایط ازکارافتادگی تامین اجتماعی است.

جدول نقص عضو و از کار افتادگی

آسیب‎هایی که در طول کار یا حتی به طور عادی برای بیمه‌شدگان به وجود می‌‎آید، قطعا یکسان نیست. ممکن است که این آسیب‌ها شدت کمی داشته باشند یا این که حتی منجر به قطع عضو و مشکلات جدی‌تر شوند. بنابراین با توجه به تفاوت بین درصد‌های بیمه ازکارافتادگی تامین اجتماعی، انواع موارد آسیب‎ها و درصدهای آن‌ها را در جدول زیر ارائه می‌دهیم:

نوع نقص عضو یا ازکار افتادگی درصد غرامت
از دست دادن توانایی صحبت کردن شامل از کار افتادن کامل حنجره یا قطع شدن زبان 80 درصد
از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از بازو 70 درصد
از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از ساعد 60 درصد
از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع یک دست از مچ 55 درصد
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان هر دست با توجه به نوع انگشت و میزان خسارت هر بند مشخص میشود.
فقدان از دست دادن دندان ها ( حداکثر) 28 درصد
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ران 70 درصد
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از ساق 60 درصد
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع یک پا از مچ 55 درصد
ازکارافتادگی دائم و کامل یا قطع انگشتان پا 30 درصد
شصت پا 10 درصد
هر یک از سایر انگشتان 5 درصد
نابیناشدن یک چشم 50 درصد
درصورتی که بیمه شده قبل از حادثه از بینایی کامل یک چشم محروم بوده باشد، درجه نقص عضو نابینایی دیگر 80 درصد
از دست دادن شنوایی یک گوش 35 درصد
درصورتی که بیمه شده قبل از وقوع حادثه مشمول بیمه، از شنوایی کامل یک گوش محروم بوده باشد، درجه نقص عضو شدن ناشنواشدن گوش 65 درصد
از دست دادن لاله گوش 10 درصد
از دست دادن حس بویایی 15درصد
از دست دادن حس چشایی 15درصد
غرامت نقص عضو سایر اعضای سر(جمجمه) 40 درصد
یک کلیه 30 درصد
بیضه 5 درصد

جدول حقوق از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی

اگر شما هم به دنبال پاسخ سوال چگونه بیمه از کارافتادگی بگیریم، برای دریافت حقوق و مسمتری هستید، باید  فرمول محاسبه انواع حقوق بیمه ازکارافتادگی را بدانید. در جدول زیر، تمامی موارد مهم درباره محاسبه حقوق ارائه می‌شود:

میزان مسمتری پرداختی به ازکارافتاده
کلی ناشی از کار یک سی ام ماهیانه متوسط حقوق * 30
کلی غیر ناشی از کار سنوات پرداخت بیمه * یک سی ام متوسط حقوق ماهیانه
جزئی درصد ازکارافتادگی * مسمتری از کارافتادگی کلی
غرامت مقطوع مسمتری ازکارافتادگی کلی * درصد از کارافتادگی * 30
 • حداقل حقوق از کار افتادگی تامین اجتماعی

بر طبق قانون، تمامی بیمه‌شوندگانی که بر اساس شرایط ذکر شده، دچار ازکارافتادگی کامل شده‌اند، متناسب با دلیل حادثه و ازکارافتادگی، می‌توانند ماهیانه مسمتری دریافت کنند. در حالت کلی، افرادی که در محیط کار آسیب می‌بینند، به اندازه حقوق کامل قبل از حادثه،  مسمتری دریافت می‌کنند.

اما سوال این جا است که کمترین حقوق ازکارافتادگی بیمه تامین اجتماعی چقدر است؟ آن دسته از افرادی که به بیماری خاصی مبتلا شه اند یا حادثه وارد شده به آن‌ها خارج از محیط کار است، حقوق کمتری را دریافت می‌کنند.

کمترین میزان حقوق بیمه ازکارافتادگی برای فرد، بر اساس سنوات پرداخت بیمه آن محاسبه می‌شود. بنابراین هرچه سابقه پرداخت حق بیمه بیشتر باشد، حقوق هم افزایش پیدا می‌کند.

 • میزان حقوق از کارافتادگی 1402

میزان حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت بیمه محاسبه می‌شود که هر کدام را توضیح میدهیم:

میزان مستمری از کارافتادگی کلی

میزان مستمری به دو نوع از کارافتادگی  ناشی از کار  و از کارافتادگی غیر ناشی از کار تقسیم می‌شود.

ازکارافتادگی ناشی از کار

بر اساس بند الف ماده ۷۰ قانون تامین اجتماعی، میزان مستمری از کارافتادگی کلی ناشی از کار، عبارت است از یک سی‌ام حقوق متوسط ماهیانه ضرب در 30 . برای مثال اگر حقوق بیمه‌شده 3 میلیون باشد، مبلغ حقوق او نیز ۳ میلیون خواهد بود.

از کارافتادگی غیر ناشی از کار

اگر از کارافتادگی ناشی از کار نباشد، محاسبه حقوق به این شکل خواهد بود:  یک سی‌ام حقوق متوسط ماهانه ضرب در سنوات پرداخت بیمه، در صورتی که از صد در صد حقوق ماهانه او بیشتر و از ۵۰ درصد حقوق ماهانه کمتر نباشد. برای مثال اگر حقوق بیمه‌شده ۳ میلیون و میزان پرداختی فرد ۱۰ سال باشد، میزان حقوق دریافتی به فرد ۱ میلیون خواهد بود.

البته از کارافتادگی غیر ناشی از کار فقط به مواردی تعلق می‌گیرد که طی ده سال پیش از وقوع حادثه، حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت بیمه باشند و طی یک سال قبل از وقوع حادثه حداقل ۹۰ روز سابقه پرداخت داشته باشند.

از کارافتادگی جزئی

میزان حقوق از کارافتادگی جزئي بر اساس حاصل ضرب  مستمری از کارافتادگی کلی و درصد از کارافتادگی محاسبه می‌شود. مثلا اگر مستمری از کارافتادگی فرد ۳ میلیون باشد و درصد از کارافتادگی او ۳۵ درصد باشد میزان حقوق او ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود.

البته ذکر این نکته لازم است که از کارافتادگی جزئی فقط شامل مواردی است که ناشی از کار باشد.

غرامت مقطوع نقص عضو

اگر بیمه‌شده مشمول غرامت مقطوع باشد، میزان پولی که به او تعلق می‌گیرد به این صورت محاسبه می‌شود: ۳۶ ضرب در درصد ازکارافتادگی ضرب در مستمری از کارافتادگی کلی. برای مثال اگر مستمری از کارافتادگی کلی فرد ۳ میلیون باشد و درصد از کارفتادگی او ۳۰ درصد باشد مبلغ ۳۲۴ میلیون به وی تعلق خواهد گرفت.

مراحل و نحوه درخواست از کار افتادگی تامین اجتماعی

برای آن که حقوق ازکارافتادگی به ازکارافتاده تعلق بگیرد، باید آن فرد مراحل دریافت بیمه از کار افتادگی را طی کند. ابتدا فرد بیمه‌شده باید تحت مداوای پزشک قرار بگیرد و مراحل درمانی او طی شود. در صورت عدم بهبودی، پزشک، وی را به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌دهد.

فرد با تکمیل فرم درخواست بیمه از کار افتادگی، معرفی به کمیسیون پزشکی و ارائه مدارک خود، باید به یکی از شعب تامین اجتماعی مراجعه کند. شعبه مربوطه، پس از احراز هویت و بررسی وضعیت بیمه‌شده، مانند نوع بیمه، سابقه پرداخت بیمه، سوابق شرکت در کمیسیون‌های پزشکی، پرسش از پزشک مربوطه و مراکز درمانی و … وی را به کمیسیون مربوطه پزشکی میفرستد. بیمه‌شده وظیفه دارد برای ثبت نام بیمه از کار افتادگی تامین اجتماعی، در روز و ساعت تعیین شده در محل کمیسیون حاضر شود.

کمیسیون پزشکی، بیمه‌شده را معاینه کرده و طبق قانون، درصد از کارافتادگی او که شامل کلی، جزئي و غرامت مقطوع نقص عضو هستند، را مشخص میکند. همچنین در همان روز، نوع ازکارافتادگی را به بیمه‌شده ابلاغ می‌کند.

اگر بیمه‌شده نسبت به رای صادره از کار افتادگی تامین اجتماعی معترض باشد، می‌تواند طی مدت یک ماه اعتراض خود را به صورت مکتوب به شعبه تامین اجتماعی مربوطه اعلام کند. اگر آرا کمسیون پزشکی، جهت ادامه درمان، صادر شده باشد، قابل اعتراض نخواهد بود. اعتراض بیمه‌شده به همراه مدارک لازم، توسط شعبه تامین اجتماعی، به کمیسیون تجدید نظر ارسال می‌شود. آراء  این کمیسیون قطعی است و نمی‌توان به آن اعتراض کرد.

اعضای کمیسیون پزشکی

 • افرادی که در کمیسیون پزشکی حضور دارند، شامل افراد زیر هستند:
 • یک نفر پزشک متخصص جراحی عمومی
 • یک نفر پزشک متخصص داخلی
 • یک نفر پزشک متخصص در رشته بیماری مربوطه
 • مشاور

نحوه درخواست از کار افتادگی

مدارک لازم جهت درخواست از کارافتادگی بیمه تامین اجتماعی

اگر آسیب وارد شده به شما در بین لیست بیماری که شامل از کارافتادگی می شود، وجود داشته باشد، باید به دنبال مدارک دریافت این بیمه باشید. مهمترین و اصلی‌ترین اسناد برای ثبت نام بیمه از کارافتادگی، شامل موارد زیر است:

 • پرونده پزشکی فرد بیمه‌شده که شامل همه مدارک کلینیکی و پاراکلینیکی و نظر پزشکان معالج است. همچنین شرح و سابقه بیماری با وجود تاریخ شروع و تشخیص بیماری در حال حاضر هم باید وجود داشته باشد. توجه کنید که خلاصه درمان‌های انجام شده تا به حال و اظهار نظر نهایی درباره بیماری هم باید ارائه شود.
 • ارائه گواهی پزشک معالج درباره غیر علاج بودن بیماری بعد از طی کردن مراحل توانبخشی و درمان
 • رای‌های موجود از کمیسیون‌های پزشکی ذکر شده در ماده 91 قانون بیمه تامین اجتماعی
 • تمامی مدارک هویتی فرد بیمه شده و افراد تحت تکلف آن از جمله شناسنامه، کارت ملی و عکس
 • تصویر سند ازدواج در صورت تاهل
 • مدارک مربوط به ثبت نام شخص در بیمه تامین اجتماعی و پرداخت حق بیمه‌های آن

آماده‌سازی مدارک برای دریافت حقوق و مسمتری ازکارافتادگی بیمه تامین اجتماعی، بسیار مهم است؛ از همین رو اگر می‌خواهید با مدارک کامل و جامع برای ثبت نام اقدام کنید، می‌توانید در این باره با مشاوران متخصص کارمنتو مشورت کنید.

تفاوت از کار افتادگی و بازنشستگی تامین اجتماعی

در قانون تامین اجتماعی، دو نوع مسمتری بازنشستگی و ازکارافتادگی تعریف شده است. هر کدام از آن‌ها شرایط و قوانین مخصوص به خود را دارند و به افراد خاصی تعلق می‌گیرند. مثلا تمامی افراد برای به دست اوردن پاسخ سوال بیمه ازکارافتادگی به چه کسانی تعلق می گیرد، باید شرایط مربوط به بیمه ازکارافتادگی را مطالعه کند.

اما برای برخی از افراد این چالش به وجود می‌آید که کدام یک از این دو نوع بیمه بهتر است. در واقع هر کدام از این دو، فرمول مخصوصی برای محاسبه حقوق دارند. از طرفی مثلا نحوه ازکارافتادگی بیمه تامین اجتماعی، با بازنشستگی تفاوت زیادی دارد.

افراد از کار افتاده درست مانند بازنشستگان، بدون کار کردن به صورت رسمی، حقوق از سازمان تامین اجتماعی می‌گیرند. شاید بعضی از بازنشستگان از کار افتاده هم باشند، اما از نظر قانونی و در دیدگاه سازمان تامین اجتماعی، این دو نوع مستمری کاملا از هم جدا هستند. یک کارگر (یا کارمند) تا وقتی که به سن بازنشستگی تعیین‌شده در قانون نرسد، نمی‌تواند حقوق و مزایای بازنشستگی بگیرد.

اما بیمه از کار افتادگی شرط سنی ندارد. هر بیمه‌شده‌ای با هر سن و سالی، می‎‏تواند این بیمه را دریافت کند. برخلاف بازنشستگی که حق قانونی تمامی بیمه‌شدگان ایرانی است (و بعد از طی شدن شرایط و رسیدن به یک سن خاص، حقوقش را می‎گیرند)، بیمه از کار افتادگی نیازمند تایید درخواست فرد توسط کمیسیون پزشکی است. علاوه بر این، برای دریافت مستمری از کار افتادگی فرد باید در ده سال گذشته، حداقل یک سال سابقه بیمه داشته باشد، سابقه‌ای که 90 روز از آن از سال گذشته (نسبت به تاریخ درخواست) قرار داشته باشد.

 سخن پایانی

در حال حاضر تمامی بیمه‌شدگان تامین اجتماعی اعم از کارگران، کارمندان و افراد عادی باید بدانند که بیمه از کار افتادگی چیست؟ بنابراین ما در این مطلب، تمامی اطلاعات لازم درباره بیمه از کار افتادگی را به شما ارائه کردیم.

اما توجه داشته باشید که در صورت بروز حادثه، دریافت نظر قطعی از کمیسیون پزشکی مبنی بر نقص عضو، پروسه طولانی و کمی پر چالشی دارد. بنابراین اگر می‌خواهید اطلاعات کاملی درباره سوال بیمه ازکارافتادگی شامل چه کسانی می شود و نحوه دریافت قانونی آن پیدا کنید، می‌توانید از مشاوره تلفنی و انلاین کارمنتو در تمامی ساعت‌های شبانه روز استفاده کنید.

کارمنتو با بیش از 350 مشاور برتر کشور همکاری می‌کند و در برطرف کردن مشکلات شما در 11 حوزه و 31 زیرحوزه مختلف تخصص دارد. همچنین شما می‌توانید در کمتر از یک دقیقه در تمامی نقاط کشور، در چارچوب پلتفرم کاملا به‌روز و تخصصی، با مشاور در ارتباط باشید.

توجه کنید که تعرفه دریافت مشاوره در این وبسایت، بر اساس نرخ معقول بازار است و امکان بهره‌مندی از شارژ اولیه رایگان را هم فراهم می‌کند.

کسب و کار

از طریق مشاوره کسب و کار تلفنی آنلاین در حوزه مد نظر خود بدون پرداخت هزینه تلفن و اینترنت و از طریق تماس امن، پاسخ سوالات خود را دریافت نمایید.

با کلیک روی لینک زیر و از طریق (منو خدمات مشاوره) حوزه مد نظر خود را انتخاب نمایید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 321 نظر

5 321
بیمه از کار افتادگی و شرایط آن شامل چه کسانی می شود؟ حقوق و نحوه ثبت نام آن
در حلت کلی، حقوق ازکارافتادگی شامل یک سی‌ام از حقوق متوسط بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه می‌شود. البته این موضوع مشوط به این است که این مبلغ، از 50 درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر باشد و از تمامی حقوق بیشتر نشود.
اگر حادثه ناشی از کار نباشد، باید فرد در طول 10 سال پیش از وقوع حادثه، حداقل 1 سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. همچنین باید در طول 1 سال قبل از وقوع حادثه، حداقل 90 روز سابقه پرداخت بیمه را هم ثبت کرده باشد.
اگر آسیب وارد شده به فرد جزو زیرمجموعه یکی از انواع بیماری‌های موجود در لیست باشد یا این که بر اثر بیماری جدی یا حوادث ناشی از کار به وجود آمده باشد، فرد بدون شرایط سنی می‌تواند بیمه ازکارافتادگی دریافت کند.

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

بیمه و قانون کار
11 تیر 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
4 اردیبهشت 1403

|

8 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
28 فروردین 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
7 فروردین 1403

|

8 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

بیمه و قانون کار
11 تیر 1403

|

9 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
4 اردیبهشت 1403

|

8 دقیقه مطالعه
بیمه و قانون کار
28 فروردین 1403

|

9 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
27 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد