برای دریافت مشاوره تلفنی کلیک کنید مشاوره تلفنی
مالی و مالیاتی

بررسی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

 • مدت مطالعه: 5دقیقه
 • 26 مرداد 1401
 • 0 نظر
بررسی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

مخاطب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیانی است که باید اظهارنامه مالیاتی مربوط صنف شغلی خود، اعم از ارائه خدمات یا فروش کالا را در سال مالیاتی مورد نظر برای هر بخش شغلی و در هر مکان به صورت جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. بنابراین اگر می خواهید با روند این اظهارنامه آشنا شوید، طبق این ماده پیش بروید. در این مطلب ماده 100 را به صورت کامل بررسی کرده‌ایم و شرح داده‌ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی رایگان کارمنتو همراه باشید.

تحلیل تخصصی ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به  اشخاص حقیقی هست که میخواهند مالیات سالانه خودشون را به صورت مقطوع و بدون رسیدگی ممیز مالیاتی پرداخت نمایند. مطابق این ماده، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در صورتی که مجموع فروش سالیانهشان تا 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، دیگر نیازی به ثبت اظهارنامه ندارند.

از آن‌جایی که این ماده فرایند زمانبر حسابرسی توسط ممیز اداره مالیاتی، مغایرت، اعتراضات و... را به صورت کلی حذف میکند، می‌تواند برای صاحبان کسب‌وکار بسیار مفید باشد. اما چه افرادی میتوانند از این ماده استفاده کنند ؟

 • صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدماتشان در سال 1401 ، تا حداکثر 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد (1 میلیارد و 680 میلیون تومان)
 • مودیانی که مالیات سال گذشته آنها به طور مقطوع تعیین و پرداخت شده، یا اعتراضی به برگ تشخیص صادر شده از اداره مالیات نداشته باشند.
 • مودیانی که درخواست استفاده از تبصره و ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 را تا پایان خرداد 1402 در سامانه اظهارنامه مالیاتی ثبت و ارسال کرده باشند.

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

 (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

 • تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
 • ‌تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آن‌ها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی ‌می‌گردد.
 • ‌تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.
 • تبصره ۴ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
 • ‌تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.

‌ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.
‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

 1. در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
 2. در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:
 • در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
 • در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
   
‌تبصره 6 (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
‌تبصره ۷ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌ تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.
تبصره 8 (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ جزء ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400/05/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 تا 1400/06/07 تمدید شد.»

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/1400/39

نحوه اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت ها

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 موضوع نحوه اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در خصوص برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات موضوع حکم مذکور مقرر می دارد:

تمامی صاحبان مشاغل مشارکتی که طی سال 1398 شرکای آنها تغییر ننموده است (فارغ از تغییر نسبت شراکت) با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره می توانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. این گروه از مودیان در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعیین شده در دستورالعمل موصوف، می بایستی در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir  نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است برخورداری از تسهیلات تبصره ماده (100) قانون فوق¬الذکر منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت صاحبان مشاغل مشارکتی، حداکثر تا سقف نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (9,900,000,000) ریال باشد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:230/21855/د

در پایان

در پلتفرم کارمنتو، می‌توانید از مشاوران متخصص و کارشناسان باتجربه، درمورد قوانین مالی و مالیاتی مشاورههای کاربردی بگیرید. در این پلتفرم، فرایند مشاوره توسط افرادی انجام می‌شود که قوانین مالیات کشورمان را به خوبی می‌شناسند و از گوشه و کنارهای پنهان آن خبر دارند. همچنین برای دریافت پاسخ سوالاتتان، نیازی به مراجعه به جایی ندارید و کل فرایند را می‌توانید آنلاین و در منزل انجام بدهید. برای شروع مشاوره مالیاتی، همین الان اینجا کلیک کنید.

اشتراک گذاری
مشاورین مرتبط
اشکان آریانی

غیرفعال

اشکان آریانی

مشاور

(5.0)
 • user call card 8

سابقه مدیریت مالی و مالیاتی در شرکت های تولیدی ، بازرگانی و پیمانکاری

آرمین علیزاده

غیرفعال

آرمین علیزاده

مشاور و مدرس در زمینه های مختلف، امور مالی، مالیات و تامین اجتماعی

(4.7)
 • user call card 64

مشاور مالی و مالیاتی و تامین اجتماعی در بسیاری از شرکت‌های تولیدی، بازرگانی، پیمانکاری _شش سال تدریس قوانین و مقرات مالی، مالیاتی و استانداردهای حسابداری در آموزشگاه‌ها و موسسات مختلف -نویس...

حمیدرضا کریمی

غیرفعال

حمیدرضا کریمی

مدیر مالی و مشاور بیمه و قانون کار

(4.3)
 • user call card 46

5 سال مدیر مالی شرکت کاهنگان مهر مشاور مالی و مالیاتی شرکت های قطعه سازان رزن ، صفا مد کیش ، مهندسین مشاور ماهر خاک و پارس حساب ماهان

مطالب مرتبط

مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 6 دقیقه

مشاوره مالیاتی پزشکان

تاریخ ایجاد: 02 مهر 1401
مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 6 دقیقه

صفر تا صد تشکیل پرونده مالیاتی

تاریخ ایجاد: 02 مهر 1401
مالی و مالیاتی
مدت مطالعه : 9 دقیقه

صفر تا صد مالیات درگاه های پرداخت اینترنتی

تاریخ ایجاد: 27 شهریور 1401

نظرات کاربران