بررسی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

مدت مطالعه: 8 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 4 بهمن 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

مخاطب ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، برای مودیانی است که باید اظهارنامه مالیاتی مربوط صنف شغلی خود، اعم از ارائه خدمات یا فروش کالا را در سال مالیاتی مورد نظر برای هر بخش شغلی و در هر مکان به صورت جداگانه به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند. بنابراین اگر می خواهید با روند این اظهارنامه آشنا شوید، طبق این ماده پیش بروید. در این مطلب ماده 100 را به صورت کامل بررسی کرده‌ایم و شرح داده‌ایم.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی رایگان کارمنتو همراه باشید.

بخشنامه ماده 100 ق.م.م مربوط به سال 1402

مودیان مالیاتی که قصد داشته از مزایای مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۲، استفاده کرده و به این ترتیب، با یک روش قانونی، مالیات کمتری را به اداره مالیات بپردازند، لازم است تا دارای شرایط لازم برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی این تبصره باشند.

لذا، در این بخش، با توجه به دستورالعمل شماره 527/ 1401/ 200 مورخ سوم خرداد هزار و چهار صد و یک سازمان امور مالیاتی، در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال هزار و چهارصد برخی از مودیان گروه بندی مشاغل، به توضیح شرایط استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، پرداخته که این شرایط، شامل موارد زیر می باشد.

کدام گروه مشاغل می‌توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.

کلیه صاحبان مشاغل، مشروط بر اینکه مجموع فروش کالا و خدمات آن ها، در سال هزار و چهارصد، تا حداکثر 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، می توانند از شرایط ثبت نام اظهارنامه مالیاتی ماده 100 استفاده نمایند. لازم به ذکر است که سی برابر سقف معافیت مالیاتی، برای سال ۱۴۰۲، مبلغ 14.400.000.000 ریال(معادل 1 میلیارد و 440 میلیون تومان) می باشد.

یکی دیگر از شرایط استفاده از از تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1402، این شرط بوده که مالیات سال گذشته مودی، باید به طور مقطوع، تعیین و پرداخت شده یا اینکه، برگ تشخیص صادره از اداره مالیات، مورد قبول مودی بوده و اعتراضی به آن نداشته باشد.

درخواست استفاده از تبصره و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، باید تا پایان مهلت ثبت نام اظهارنامه مالیاتی، در سامانه اظهارنامه مالیاتی ثبت شده و برای اداره مالیات مربوطه، ارسال گردد. با توجه به اینکه، از یک سو، استفاده از تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم، شرایط متعددی داشته و همچنین، از سوی دیگر، علاوه بر این ماده، مواد قانونی دیگری نیز در رابطه با مشوق های مالیاتی وجود داشته، ضروری است تا مودیان مالیاتی، پیش از هرگونه اقدام برای ثبت نام اظهارنامه مالیاتی و پرداخت مالیات، با یک مشاور مالیاتی با تجربه، مشورت نمایند.

کدام گروه مشاغل نمی‌توانند از فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند.

✅️توجه داشته باشیم صاحبان مشاغل زیر مشمول دستورالعمل مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات مقطوع سال ۱۴۰۱ نمی باشند و در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خواهند بود:

🔷️صاحبان مشاغلی که میزان فروش کالا و خدمات آنها بیش از ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان باشد.

🔶️صاحبان مشاغلی که در اجرای جزء ۲ بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مکلف به استفاده از پایانه های فروشگاهی بوده

[ کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی و فروشندگان تجهیزات پزشکی که پروانه کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می‌شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده]

و با توجه به اطلاعات دریافتی نسبت به نصب آن اقدام ننموده و همچنین

🔷️صاحبان مشاغلی که بر اساس اطلاعات واصله از سامانه سوت زنی نسبت به استفاده از پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اقدام ننموده اند.

🔶️صاحبان مشاغلی که برای آنها فرم مالیات مقطوع در سامانه نمایش

تحلیل تخصصی ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم، مربوط به  اشخاص حقیقی هست که میخواهند مالیات سالانه خودشون را به صورت مقطوع و بدون رسیدگی ممیز مالیاتی پرداخت نمایند. مطابق این ماده، صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) در صورتی که مجموع فروش سالیانهشان تا 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد، دیگر نیازی به ثبت اظهارنامه ندارند.

از آن‌جایی که این ماده فرایند زمانبر حسابرسی توسط ممیز اداره مالیاتی، مغایرت، اعتراضات و… را به صورت کلی حذف میکند، می‌تواند برای صاحبان کسب‌وکار بسیار مفید باشد. اما چه افرادی میتوانند از این ماده استفاده کنند ؟

 • صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و خدماتشان در سال 1401 ، تا حداکثر 30 برابر سقف معافیت مالیاتی باشد (1 میلیارد و 680 میلیون تومان)
 • مودیانی که مالیات سال گذشته آنها به طور مقطوع تعیین و پرداخت شده، یا اعتراضی به برگ تشخیص صادر شده از اداره مالیات نداشته باشند.
 • مودیانی که درخواست استفاده از تبصره و ثبت‌نام اظهارنامه مالیاتی تبصره ماده 100 را تا پایان خرداد 1402 در سامانه اظهارنامه مالیاتی ثبت و ارسال کرده باشند.
بیشتر بخوانیم: بررسی ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم

ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

 (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق‌ نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر خرداد ماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات ‌متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

 • تبصره ۱ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مورد کارگاه و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف‌ است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.
 • ‌تبصره ۲ (منسوخه ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آن‌ها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی ‌می‌گردد.
 • ‌تبصره ۳ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.
 • تبصره ۴ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه،‌حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.
 • ‌تبصره ۵ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سایر مشمولان این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی هر سال خود را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل فعالیت خود‌تسلیم نمایند.

‌ممیز مالیاتی پرونده مودیان مذکور را اعم از این که اظهارنامه به موقع تسلیم و یا از تسلیم آن خودداری نموده‌اند با تحقیقات و کسب اطلاعات لازم‌مورد رسیدگی قرار می‌دهد و درآمد مشمول مالیات مودی را طی گزارشی تعیین و پرونده را به ضمیمه گزارش نزد سرممیز مربوط ارسال می‌نماید.
‌سرممیز مکلف است بررسی‌های لازم را معمول و به شرح زیر اقدام نماید:

 1. در صورتی که نظر ممیز تأیید اظهارنامه مالیاتی و این نظر مورد تأیید سرممیز قرار گیرد و یا نظر سرممیز مبنی بر تأیید اظهارنامه باشد درآمد‌مشمول مالیات مندرج در اظهارنامه قطعی بوده و ممیز مالیاتی مکلف است نسبت به صدور برگ قطعی اقدام نماید.
 2. در صورتی که اظهارنامه به موقع تسلیم نشده و یا درآمد مشمول مالیات در آن درج نگردیده و یا درآمد مشمول مالیات مندرج در آن مورد تأیید‌ممیز و یا سرممیز واقع نشده باشد به شرح زیر اقدام می‌گردد:
 • در صورتی که مودی اظهارنامه مالیاتی تسلیم ننموده باشد پرونده را با اظهار نظر نزد ممیز مالیاتی اعاده دهد و ممیز مکلف است بر اساس‌نظر سرممیز برگ تشخیص صادر و چنانچه با آن موافق باشد امضاء و در غیر این صورت برای امضاء نزد سرممیز ارسال دارد.
 • در صورتی که مودی اظهارنامه داده باشد سرممیز مکلف است میزان درآمد مشمول مالیات تعیین شده را به اتحادیه صنف مربوط در صورت‌وجود در محل اعلام و نظر اتحادیه را استعلام نماید چنانچه درآمد تعیین شده از طرف اتحادیه با درآمد تعیین شده توسط سرممیز بیش از ۲۰ درصد‌اختلاف نداشته باشد برگ تشخیص بر اساس نظر اتحادیه حسب مورد توسط ممیز یا سرممیز صادر خواهد شد. چنانچه اختلاف مزبور از ۲۰ درصد‌بیشتر باشد و یا اتحادیه ظرف مهلت یک ماه پاسخ ندهد برگ تشخیص بر اساس نظر سرممیز صادر خواهد شد.
‌تبصره 6 (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات‌ تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم این قانون را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک‌ کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تأیید هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول‌مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.
‌تبصره ۷ (منسوخه ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- آن دسته از مودیان غیر مشمول ماده ۹۶ این قانون که دفاتر قانونی نگهداری و اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان خود را به موقع‌ تسلیم نموده باشند درآمد حوزه مشمول مالیات آن‌ها از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص می‌گردد لیکن در صورت رد دفاتر حوزه مالیاتی مکلف است‌طبق مقررات مربوط مندرج در تبصره ۵ فوق اقدام نماید.
تبصره 8 (اصلاحی ۱۳۹۴/۰۴/۳۱)- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروههایی از آنان را که میزان فروش کالا و خدمات سالانه آنها حداکثر سی برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مودیان مذکور را به‌ صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی که مودی کمتر از یک سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حکم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم‌ شده در موعد مقرر نخواهد بود.

دستورالعمل و بخشنامه

ابلاغ جزء ۱۳ بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

بدین وسیله حکم مالیاتی مقرر در جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/05/30 (پیوست نامه شماره 55389 مورخ 1400/05/31 رئیس دفتر محترم رئیس جمهور) ، به شرح ذیل جهت اجراء ابلاغ می شود:

« با تمدید یک هفته ای تسلیم اظهارنامه مودیان مالیاتی موافقت و مهلت تسلیم اظهارنامه موضوع جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/04/26 تا 1400/06/07 تمدید شد.»

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:200/1400/39

نحوه اعمال تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکت ها

پیرو دستورالعمل شماره 200/99/510 مورخ 1399/05/11 موضوع نحوه اجرای حکم تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه 1394/04/31 در خصوص برخورداری صاحبان مشاغل مشارکتی از تسهیلات موضوع حکم مذکور مقرر می دارد:

تمامی صاحبان مشاغل مشارکتی که طی سال 1398 شرکای آنها تغییر ننموده است (فارغ از تغییر نسبت شراکت) با رعایت مفاد دستورالعمل صدرالاشاره می توانند از تسهیلات مقرر بهره مند شوند. این گروه از مودیان در صورت انطباق شرایط خود با شروط تعیین شده در دستورالعمل موصوف، می بایستی در مهلت مقرر با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی http://tax.gov.ir نسبت به پرداخت مالیات مقطوع تعیین شده اقدام نمایند. بدیهی است برخورداری از تسهیلات تبصره ماده (100) قانون فوق‌الذکر منوط به آن است که مجموع درآمد ابرازی حاصل از فروش کالا یا ارائه خدمت صاحبان مشاغل مشارکتی، حداکثر تا سقف نه میلیارد و نهصد میلیون ریال (9,900,000,000) ریال باشد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:230/21855/د

در پایان

در پلتفرم کارمنتو، می‌توانید از مشاوران متخصص و کارشناسان باتجربه، درمورد قوانین مالی و مالیاتی مشاورههای کاربردی بگیرید. در این پلتفرم، فرایند مشاوره توسط افرادی انجام می‌شود که قوانین مالیات کشورمان را به خوبی می‌شناسند و از گوشه و کنارهای پنهان آن خبر دارند. همچنین برای دریافت پاسخ سوالاتتان، نیازی به مراجعه به جایی ندارید و کل فرایند را می‌توانید آنلاین و در منزل انجام بدهید. برای شروع مشاوره مالیاتی، همین الان اینجا کلیک کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 4 نظر

4 4
بررسی ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
8 اسفند 1402

|

10 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
25 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
8 اسفند 1402

|

10 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
2 اسفند 1402

|

5 دقیقه مطالعه
مالی و مالیاتی
26 دی 1402

|

7 دقیقه مطالعه

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
2 نظرات
قدیمی‌ترین
تازه‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد