بررسی ماده 174 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 3 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 5 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ میباشد بعنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخهای مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان تابع ‌احکام قانونی زمان تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۱/۰۲/۰۷)- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت‌نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲ – انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن که قبل از اجرای این قانون صورت ‌گرفته است در صورت فوت انتقال ‌دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم ‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس ‌از وضع سهم‌ الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

برای دریافت راهنمایی بیشتر در مورد ماده 174 قانون مالیات های مستقیم از مشاوران و متخصصان برتر کارمنتو در بخش مشاوره مالیاتی تلفنی کمک بخواهید.

دستورالعمل و بخشنامه

اختیار مدیران در مورد مدت تقسیط مالیات بقایا و جاری

اداره کل مالیات برشرکتها پیرو بخشنامه شماره 54152 / 3841- 5 / 30 مورخ 25 / 10 / 1368 در ارتباط با تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی قطعی مودیان به مدیران کل مالیاتی بموجب اینحکم مدت 18 ماه مندرج در قسمت اخیر بند 2 بخشنامه فوق الذکر به یکسال (12 ماه) کاهش داده میشود.

احمدحسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره: 54152 / 3841 / 5 / 30

تاریخ: 25 / 10 / 1368

مفاد دستورالعمل شماره 28485 مورخ 4 / 12 / 1364 راجع به بخشودگی جرائم مالیاتی،باتوجه به ماده 174 و بنا باختیارحاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 کماکان نسبت به جرائم مالیاتی مربوط به سنوات عملکرد لغایت 1367 معتبر و قابل اجرا میباشد بدیهی است جرائم پرداختی تا این تاریخ قابل استرداد نخواهدبود.

2– پیرواحکام شماره 1428- 17 / 1 / 1368،به آقایان مدیران کل اجازه داده میشود که حسب اقتضاء جرائم مالیاتی مودیان را حداکثر تا مبلغ پانصد هزار ریال بخشوده و همچنین درموردتقسیط بدهی مالیاتی قطعی مودیان باتوجه به مقررات موضوع ماده 40 و ماده 42 و ماده 167 قانون مالیات های مستقیم فوق الذکر و حداکثر به مدت 18 ماه از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی به مودی اقدام نمایند. ضمنا” توجه خواهند داشت که درخصوص بخشودگی جرائم توسط مدیران کل موضوع بند 2 فوق، باعنایت به مواد 144 و 191 قوانین مالیاتی مصوب به ترتیب 1345 و 1368 بخشودگی جرائم مالیاتی لغایت عملکرد سال 1367 بایستی ازطریق پیشنهاد حوزه مالیاتی انجام و درمورد بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به عملکرد 1368 به بعد با رعایت دقیق مفاد ماده 191 یادشده اقدام گردد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:36388/3514/5/30

قطعیت و وصول مالیاتهای بقایا

اداره کل مالیات برشرکتها علیرغم تاکیدهای مکرر و دستورالعملهای متعددصادره درمورد به روز رساندن تشخیص و وصول مالیاتها، و قطعیت برگ تشخیصهای صادره (ترغیب آقایان ممیزین کل وهیئتهای حل اختلاف مالیاتی درجهت قطع اختلافات مالیاتی مودیان) وباتوجه به اینکه اکثرمدیران ادارات کل مالیاتی درسمینار اردیبهشت ماه سالجاری پیش بینی واعلام نمودند که تاپایان شهریور ماه 1369 امور مربوط به بقایای مالیاتی موضوع ماده 174 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 را به اتمام خواهند رساند، متاسفانه نتایج بازرسیهای بعمل آمده اخیرحاکی از این است که تاکنون این مهم تحقق نیافته است .علیهذا برای نیل به اهداف مقرر در ماده 175 قانون مالیاتهای مستقیم ونهایتا ”تامین سهمیه وصولی پیش بینی شده دربودجه کل کشور با تاکید مجدد و برای آخرین باراجرای موارد زیررا متذکر میگرد:

1– حوزه های مالیاتی بایدحداکثر تا 15 دی ماه 1369 نسبت به تشخیص درآمد مشمول مالیات بقایای مالیاتی مودیان وهمچنین ارجاع پرونده های مالیاتی غیر قطعی مربوط به هیئتهای حل اختلاف مالیاتی اقدام نمایند.

2– حداکثرفاصله بین صدوربرگ تشخیص وابلاغ آن به مودی نباید بیش ازده روز باشدو حوزه های مالیاتی موظفندمودیان راجهت استفاده از تسهیلات قانونی در مهلتهای تعیین شده نزد ممیزین کل راهنمائی و چنانچه توافق حاصل نگردید، بلافاصله دعوت کمیسیون صادر نمایند.

3– به محض قطعیت پرونده ازطریق ممیزین کل یاهیئتهای حل اختلاف مالیاتی سریعا”نسبت به صدور برگ قطعی بامنظورنمودن جریمه متعلقه اقدام و اوراق قطعی در اسرع وقت ابلاغ نمایند.

4– ممیزین مالیاتی بایدمودیان رانسبت به پرداخت مالیات بطورنقد وبا استفاده از تسهیلات بخشودگی جرایم متعلقه ترغیب نمایند ودرصورت عدم پرداخت یک تقسیط بدهی درمهلت مقررنسخ دوم اوراق قطعی رابه اداره وصول واجراء ارسال دارند. آقایان مدیران کل مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل میباشند و موظفند نتیجه اقدامات انجام شده را درپایان هرماه به دفتر اینجانب گزارش نمایند. بدیهی است پرداخت پاداش افزایش وصولی وپاداش نوبتهای بعدی منوط به انجام تکالیف مزبور واعلام کتبی دایر برپایان کلیه اقدامات مربوطه خواهد بود. ضمنا”در پایان مهلت مقرر در هئیتهای بازرسی جهت بررسی عملکرد واحدهای مالیاتی اعزام خواهند شد و درصورت مشاهده تخلف ازتکالیف مقرر با ماموران تشخیص مالیاتی مربوط برابر مقررات رفتارخواهدشد.

احمد حسینی

معاون درآمدهای مالیاتی

شماره:35252

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

4 1
بررسی ماده 174 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد