بررسی ماده 145 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 4 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 3 دی 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 145 قانون مالیات های مستقیم

سود دریافتی به هر عنوان در مواد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱سود متعلق به سپرده‌ های مربوط به کسور بازنشستگی و پس ‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانکهای ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲ (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سود یا جوائز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز.این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم‌می‌گذارند نخواهد بود.

۳جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴سود پرداختی بانکهای ایرانی به بانکهای خارج از ایران بابت اضافه برداشت (‌اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵ (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات‌اعتباری غیر بانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تأسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور

بخشنامه

به موجب نامه شماره 94236 مورخ 14-4-1394 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ( تصویر پیوست) مجوز فعالیت موسسه اعتباری نور طی نامه شماره 91763-94 مورخ 11-4-1394 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می¬تواند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه¬های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی¬ربط، فعالیت نماید.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسه مذکور، احکام مقرر در بند(4) ماده(24)، مواد(104) و (145) و بند(18) ماده(148) قانون مالیاتهای مستقیم ازتاریخ صدور مجوز در مورد موسسه یاد شده از تاریخ 11-4-1394 با رعایت مقررات اجرایی می باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیات های مستقیم

شماره:9982-230/ص

بیشتر بخوانیم: بررسی تخصصی ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

معافیت اسناد صادره دولت جهت تسویه بدهی‌ها آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14247/ت 51802هـ مورخ 8/2/1394 هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره(6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 16/2/1394 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. به موجب بند(الف) ماده(1) تصویب نامه یاد شده، ” اسناد خزانه اسلامی” : اسناد با نام یا بی نامی که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قــدرت خرید بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایــه‌ای و مابه التفاوت قیمت تمام شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومی کشور به قیمت

اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیر دولتی واگذار می‌نماید. این اسناد معاف از مالیات می‌باشند.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:27/94/200

معافیت اوراق مشارکت و صکوک موضوع آیین نامه اجرایی بند(ز) تبصره(۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 14588/ت 51801هـ مورخ 09/02/1394 هیأت وزیران، موضوع آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1394 کل کشور که در روزنامه رسمی شماره 774 مورخ 1394/2/16 آگهی گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.به موجب تبصره ماده 11 تصویب نامه یادشده، اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع آیین نامه مذکور از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و نرخ سود علی الحساب اوراق مشارکت و اجاره صکوک بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:26/94/200

مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی

به پیوست تصویر نامه شماره 43588/93 مورخ 1393/2/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفاً مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی باشد جهت اجرا ابلاغ می گردد.

بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده های مؤدیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند.همچنین در خصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هیأت محترم وزیران،ادارات کل امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 40/93/200 مورخ 1393/3/26 اقدام نمایند.

شماره:41/93/230

مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام)

بخشنامه

به موجب نامه های شماره 333520 مورخ 14 / 11 / 1392 و 335360 مورخ 16 / 11 / 1392 مدیریت کل مقررات،مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (تصاویر پیوست) مجوز فعالیت مؤسسه اعتباری کوثر مرکزی (سهامی عام) و مؤسسه اعتباری عسکریه (سهامی عام) به ترتیب طی نامه های شماره 332813 / 92 مورخ 14 / 11 / 1392 و 334953 / 92 مورخ 15 / 11 / 1392 (تصاویر پیوست) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده و می توانند بر اساس اساسنامه مصوب خود و در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، مصوبات شورای پول و اعتبار، دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات ذی ربط،فعالیت نمایند.

بنابراین با توجه به صدور مجوز فعالیت موسسات مذکور، احکام مقرر در بند 4 ماده 24 ،مواد 104 و 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم از تاریخ صدور مجوز در مورد هر یک از موسسات یاد شده با رعایت مقررات اجرایی می باشد.

مراتب جهت اقدام و بهره برداری ابلاغ می گردد.

حسین وکیلی

معاون مالیاتهای مستقیم

شماره:36214/230/د

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 2 نظر

5 2
بررسی ماده 145 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد