بررسی ماده 130 قانون مالیات های مستقیم

مدت مطالعه: 4 دقیقه
تاریخ به روزرسانی: 26 اسفند 1402
نویسنده: Niloofar Zamani

ماده 130 قانون مالیات های مستقیم

(اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده 59 قانون مالیات‌های مستقیم، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲۱/۱۳۶۶و‌اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷)- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌ هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۸۱ باشد را تا‌ سقف ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با مشاوران بخش مشاوره مالیاتی کارمنتو همراه باشید.

دستورالعمل و بخشنامه

بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده ۱۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم آخرین اصلاحیه مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴

به منظور کاهش هزینه وصول بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره اصلاحی ماده (130) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31-4-1394 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقرر می دارد تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی به شرح ذیل بخشوده شود :

1– مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان تا سقف ده میلیون ریال می باشد.

2– مودیان مالیاتی که مجموع بدهی های مالیاتی قبل از سال 1381 آنان بیش از مبلغ ده میلیون ریال بوده و تا پایان سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر ده میلیون ریال خود اقدام نمایند. 22-02-1395

سید کامل تقوی نژاد

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره:16-95-200

بخشودگی بدهی های قبل از سال ۶۸ تا یک میلیون ریال

به مناسبت فرا رسیدن بیست وششمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و آغآز دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی و بنا به اختیار حاصل از مفاد تبصره ماده 130 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 مجلس شورای اسلامی بدینوسیله مقررمی دارد بدهی مالیاتهایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد تا سقف یک میلیون ریال برای هر مؤدی به شرح ذیل بخشوده شود:

1_ مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان تا سقف یک میلیون ریال می باشد.

2_ مؤدیان مالیاتی که مجموع بدهیهای مالیاتی قبل از سال 1368 آنان بیش از مبلغ یک میلیون ریال بوده و تا پایان سال جاری نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بریک میلیون ریال خود اقدام نمایند.

سید صفدر حسینی

شماره:48813

سجل مالیاتی

 نظربه اینکه وظایف مربوط به مرکز سجل مالیاتی موضوع ماده 241 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی به اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی محول گردیده است، بمنظور دستیابی به اطلاعات هرچه بیشتر و دقیق‌تر درامر تشخیص و وصول مالیات جمع درآمد مودیان مقرر میدارد:

1– اوراق مالیات قطعی کلیه پرونده هایی که به قطعیت رسیده واحتمالا” تا به حال برگ مالیات قطعی آنها صادر نگردیده است در اسرع وقت صادر و بطور کلی نسخ سوم (نسخه مربوط به مرکز سجل مالیاتی) تمامی اوراق مالیات قطعی مربوط به دوره عمل سنوات 1371 و بعد آنرا بدون هر گونه نقصی از لحاظ مشخصات مودی و شماره اقتصادی وی، نشانی محل سکونت و اعداد و ارقام موضوع درآمد و مالیات وغیره (عینا” براساس اطلاعات خواسته شده در فرم برگ قطعی) در استان تهران و استان مرکزی به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و در سایر استانها به مراکز تعیین شده بشرح آتی ارسال گردد.

الف- اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان سیستان و بلوچستان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خراسان

ب- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای هرمزگان و بوشهر به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان فارس

پ- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای یزد و چهارمحال و بختیاری به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان اصفهان

ت-ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای گیلان و سمنان به اداره کل امور اقتصادی و دارایی مازندران ث- ادارات کل اموراقتصادی ودارایی استانهای اردبیل و آذربایجان غربی به اداره کل اموراقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی

ج-ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانهای کردستان،لرستان،زنجان و کرمانشاه به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان همدان چ- ادارات کل اموراقتصادی و دارایی استانها ایلام و کهگیلویه و بویراحمد به اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان خوزستان

2– کلیه ذیحسابیها از این پس مکلفند برای هرسال حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد لیست حقوق و فوق العاده های سالانه تمامی ابوابجمعی خود را برابر فرم مربوط (شماره 5) با مشخصات کامل تهیه و حسب مورد به ادارات مذکور در بند 1 بالا ارسال دارند.

3– درموردسایر موسسات (بخش خصوصی و بهرحال موسسات فاقد ذیحسابی) حوزه های مالیاتی ذیربط مکلفند لیستهای حقوق بگیران و همچنین فهرست ریز سهامداران شرکتهای مودی مربوط به دوره عمل سال 1371 و سنوات بعد را پس از بررسیهای لازم براساس مندرجات فرم مربوط (شماره 5) با مشخصات کامل تکمیل و بدون عیب و نقص از طریق اداره کل ذیربط به ادارات مذکور در بند 1 بالا حسب مورد ارسال نمایند.

4-ادارات کل تعیین شده در فوق (دریافت کنندگان اوراق واطلاعات) مکلفند با استفاده از تجهیزات کامپیوتری وامکانات واحدهای اطلاعات وخدمات مالیاتی ذیربط فهرست اقلام درآمدی قابل احتساب درجمع درآمد هر یک ازمودیان ابوابجمعی حوزه های مالیاتی تابعه خود وسایرادارات مذکور (فرستنده اوراق و اطلاعات) را تهیه و حتی الامکان دیسکت کامپیوتری مربوط را جهت بهره برداری لازم به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی ارسال نمایند.

5-اداره کل اطلاعات وخدمات مالیاتی دیسکت ها اوراق و فهرستها و اطلاعیه های واصله را مورد بررسی قرار داده و فهرست اقلام درآمد مشمول مالیات بر مجموع درآمد هر شخص را تهیه و بر حسب ارتباط موضوع آنرا به حوزه مالیاتی صالح جهت مطالبه مالیات مجموع درآمدارسال خواهد داشت .

6-حوزه های مالیاتی ذیربط مکلف خواهند بود با کسب فهرستهای و اطلاعیه های مزبور دراسرع وقت و قبل از مواجهه با مرور زمان مقرر برابر ماده 130 قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات نسبت به مطالبه مالیات مجموع درآمد اقدام نمایند. بدیهی است مقررات این دستورالعمل مانع ازانجام وظایف کلی حوزه های مالیاتی و مسئولین ذیربط نبوده و مامورین تشخیص مالیاتی در هر حال طبق مقررات مواد ماده 129 و ماده 130 قانون یاد شده بوظایف قانون ی خود عمل خواهند نمود.

مرتضی محمدخان

وزیر اموراقتصادی و دارایی

شماره:47753/14309/4/30

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟ 1 نظر

5 1
بررسی ماده 130 قانون مالیات های مستقیم

مشاورین مرتبط

مقالات مرتبط

مالی و مالیاتی
20 فروردین 1403

|

< 1 دقیقه مطالعه

مقالات مرتبط

نظرات کاربران

اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

ایمیل شما با موفقیت ثبت شد