بیمه و قانون کار

نکات مهم بیمه حوادث

  • مدت مطالعه: 1دقیقه
  • 15 اردیبهشت 1399
  • 0 نظر
نکات مهم بیمه حوادث

 همه چیز درباره‌ی بیمه حوادث اشخاص

به‌طور کلی بیمه حوادث، پوشش سانحه و حوادثی است که می‌تواند منجر به فوت، نقص عضو و از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی، از کار افتادگی موقت، جراحت و صدمات بدنی و هزینه‌های پزشکی افراد شود.

موضوع بیمه حوادث، پرداخت خسارات معین در صورت فوت مورد بیمه یا نقص عضو و از کارافتادگی و جبران هزینه‌های درمانی ناشی از وقوع حوادث مشمول بیمه است. در ادامه با توضیحات بیشتری پیرامون بیمه حوادث اشخاص، با کارمنتو همراه باشید.

پوشش‌های اصلی در بیمه‌های حوادث، خطر فوت و نقص عضو هستند و خطرات از کارافتادگی موقت و بستری در مراکز درمانی و هزینه‌های پزشکی ناشی از صدمات و جراحات به عنوان خطرات تبعی(اضافی)قرار دارند. بیمه‌های حوادث اکثرا به صورت پوشش خطرات ناشی از حوادث در تمام ساعت شبانه روز و در هر مکان یا زمان در طول مدت بیمه اعمال می‌شود و شامل خطرات شغلی، حرفه‌ای، ورزشی، ماموریت، مسافرت و...نیز هستند.

آشنایی با اصطلاحات عمومی صنعت ‌‌بیمه

بیمه‌گر: شركت بیمه‌‌ای است كه مشخصات آن در ‌بیمه‌نامه درج شده است و در ازای دریافت ‌حق‌ بیمه، متعهد به جبران خسارت‌های احتمالی طبق شرایط مندرج در ‌بیمه‌نامه می‌باشد.

بیمه‌گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است كه مالک موضوع بیمه است یا به یكی از عناوین قانونی، نمایندگی مالک یا ‌ذی‌نفع را داشته یا مسئولیت حفظ موضوع بیمه را از طرف مالک دارد و قرارداد بیمه را با ‌بیمه‌گر منعقد ‌می‌‌كند و متعهد پرداخت ‌حق‌بیمه آن ‌می‌‌باشد.

بیمه‌شده: شخصی است که حیات یا سلامت او موضوع بیمه قرار می‌‌گیرد.

ذی‌نفع: شخصی است كه بنا به درخواست ‌بیمه‌گذار نام وی در ‌بیمه‌نامه درج گردیده است و تمام یا بخشی از خسارت به وی پرداخت می‌‌شود.

حق‌بیمه: مبلغی است كه در ‌بیمه‌نامه مشخص شده و ‌بیمه‌گذار موظف است آن را هنگام صدور ‌بیمه‌نامه یا به ترتیبی كه در ‌بیمه‌نامه مشخص می‌‌شود به ‌بیمه‌گر پرداخت نماید.

موضوع بیمه: موضوع بیمه ممكن است اموال شخص بیمه‌گذار باشد، که شامل خود اموال یا سود و منفعت حاصل از آنها است، و یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی، و یا بیمه عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضا بدن انسان، همچنین ممكن است بیمه برای حادثه یا خطری باشد كه از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر می‌گردد.

مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه: شروع و پایان مدت اعتبار ‌بیمه‌نامه به ترتیبی خواهد بود كه در ‌بیمه‌نامه معین ‌می‌‌گردد.

اصطلاحات تخصصی ‌‌‌بیمه حوادث

حادثه: حادثه عبارت است از هر واقعه ناگهانی در اثر یک عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده بروز كرده و منجر به جرح، نقص‌عضو، ازكاراُفتادگی و یا فوت ‌بیمه‌شده گردد.

نقص‌عضو یا ازكاراُفتادگی دائم(كلی یا جزیی): منظور از‌ نقص‌ عضو یا ازكاراُفتادگی دائم، قطع، تغییر شكل و یا از دست دادن توانایی انجام كار عضوی از اعضای بدن است كه به دلیل حادثه تحت پوشش ‌بیمه‌نامه به وجود آید و حداكثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد.

سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه: سرمایه بیمه و یا غرامت بیمه وجهی است که بیمه‌گر متعهد می‌گردد در صورت تحقق خطر یا خطرات مشمول بیمه طبق شرایط بیمه‌نامه به ذی‌نفع بپردازد.

میزان غرامت ‌‌بیمه حوادث اشخاص

غرامت فوت: در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول این ‌بیمه‌نامه فوت كند ‌بیمه‌گر‌ متعهد است سرمایه بیمه را طبق شرایط مندرج در این ‌بیمه‌نامه و یا هرگونه توافق كتبی دیگر به ‌ذی‌نفع بپردازد.

غرامت نقص عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم(كلی و جزئی): در صورتی كه ‌بیمه‌شده به علت وقوع یكی از خطرات مشمول بیمه دچار‌ نقص‌ عضو و یا ازكاراُفتادگی دائم شود ‌بیمه‌گر‌ متعهد است غرامت مربوطه را طبق شرایط این ‌بیمه‌نامه و ضمائم آن و جدول نقص عضو به شرح زیر بپردازد:

الف)نقص عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی: موارد زیر‌ نقص‌ عضو و ازكاراُفتادگی دائم كلی محسوب می‌‌شود و غرامت این موارد معادل صددرصد سرمایه بیمه‌ شده خواهد بود:

نابینایی كامل و دائم هر دو چشم.

ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع دو دست، حداقل از مچ.

ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع دو پا، حداقل از مچ.

ازكاراُفتادگی دائم و كامل یا قطع یك دست و یك پا، حداقل از مچ.

از دست دادن هر دو پنجه‌ ها.

قطع كامل نخاع.

ناشنوایی كامل و دائم هر دو گوش.

برداشتن فك پایین.

ب)‌موارد زیر نقص عضو و از کارافتادگی دایم جزیی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل درصدی از سرمایه بیمه می‌باشد که برای هریک از‌ اعضا تعیین گردیده است:

جدول نقص عضو و از كار افتادگی دائم و جزيی در بیمه حوادث، به شرح زیر است:

جدول نقص عضو و از كار افتادگی کارمنتو

پ)در مورادی که از کارافتادگی کامل نباشد میزان از کارافتادگی به تشخیص پزشک معتمد بیمه‌گر تعیین خواهد شد و بیمه‌گر غرامت مربوطه را متناسب با درصد‌های درج شده پرداخت خواهد نمود.

بیمه مركزی می‌‌تواند با بررسی تخصصی لازم، جدول‌ نقص‌ عضو و ازكاراُفتادگی دائم و جزیی را اصلاح یا تكمیل نماید.

گفتنی است که برای پاسخ به پرسش‌های خود در حوزه بیمه می‌توانید در بخش مشاوره تلفنی بیمه و قانون کار ، از کارشناسان و متخصصان بیمه، مشاوره دریافت کنید.

خسارت‌های خارج از تعهدات ‌بیمه‌گر در ‌‌بیمه حوادث اشخاص

موارد زیر و یا تحقق خطر ناشی از آن از تعهدات ‌بیمه‌گر‌ خارج است:

· خودكشی و یا اقدام به آن.

· صدمات بدنی كه ‌بیمه‌شده عمداً موجب آن ‌شود.

· مستی و یا استعمال هرگونه مواد مخدر و روان گردان.

· استفاده از داروهای كاهنده هوشیاری و خواب‌آور بدون تجویز پزشک.

· ارتكاب ‌بیمه‌شده به اعمال مجرمانه اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت در آن.

· هر نوع دیسك و یا فتق ‌بیمه‌ شده.

· بیماری و ابتلا به جنون ‌بیمه‌شده مگر آن كه ابتلا به جنون ناشی از تحقق خطر موضوع این بیمه باشد.

· فوت ‌بیمه‌شده به علت حادثه ناشی از عمد ‌ذی‌نفع(اعم از مباشرت، مشاركت و یا معاونت). در این صورت ‌بیمه‌گر‌ فقط متعهد به پرداخت سهم سایر افراد ‌ذی‌نفع در سرمایه بیمه خواهد بود.

خطراتی كه در ‌بیمه حوادث اشخاص فقط با موافقت كتبی بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه اضافی قابل پوشش‌اند:

· جنگ، شورش، انقلاب، بلوا، اعتصاب، قیام، آشوب، كودتا و اقدامات احتیاطی مقامات نظامی‌ و انتظامی.

· زمین‌لرزه، آتش‌فشان و فعل ‌و انفعالات هسته‌ای.

· ورزش‌های رزمی‌و حرفه‌ای، شكار، سواركاری، قایق‌رانی، هدایت موتورسیكلت، هدایت و یا سرنشینی هواپیمای آموزشی، اكتشافی و غیرتجاری، هدایت و یا سرنشینی خودروهای مسابقه‌ای، هدایت و یا سرنشینی هلیكوپتر، غواصی، پرش با چتر نجات و هدایت كایت یا سایر وسائل پرواز بدون موتور.

سخن پایانی

در این مطلب نگاهی به بیمه حوادث اشخاص انداختیم و به میزان غرامات پرداختی شرکت بیمه‌ متناسب با هر حادثه اشاره کردیم. حال در صورتی که هرگونه ابهام و یا سوالی در  حوزه بیمه و قانون کار داشتید، بهتر است سری به اپلیکیشن مشاوره بیمه و قانون کار کارمنتو  بزنید تا راهکارهای دقیق و تخصصی آن را از برترین مشاوران و کارشناسان دریافت نمایید.

اشتراک گذاری :
سوالات متداول
مشاورین مرتبط
احسان حبیبی

فعال

احسان حبیبی

وکیل پایه یک دادگستری

(0.0)
  • user call card 6

همان وکیلی که شما میخواهید

ایلوش شهریاری

غیرفعال

ایلوش شهریاری

دکتری تخصصی کارآفرینی سازمانی/ مشاور کسب و کار و تعالی سازمان

(0.0)
  • user call card 0

ایلوش شهریاری هستم دکترای کارآفرینی سازمانی، با 15 سال سابقه در زمینه آموزش،پژوهش و مشاوره در حوزه مدیریت ،کارآفرینی و راه اندازی و توسعه بنگاه های اقتصادی و کسب و کار از جمله دستاوردهای...

شبنم شایسته فر

فعال

شبنم شایسته فر

مشاور و مدرس مالی و مالیاتی

(3.9)
  • user call card 188

من شبنم شایسته فر هستم. عضو انجمن حسابداران خبره مشاور مالی و مالیاتی اصناف و شرکت ها مدیر و موسس گروه مالی و آموزشی شایسته محاسب مدرس دروس مالی و مالیاتی مدرس دوره های تخصصی مالی ویژه مدی...

مطالب مرتبط

مدت مطالعه: 2 دقیقه

مدت مطالعه: 3 دقیقه

km-arrow-left orange

نظرات کاربران