خبرنامه

موعدهای مقرر در قوانین مالیاتی تا پایان شهریور تمدید شده است
مالی و مالیاتی -

معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی گفت: شورای عالی اقتصادی با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، موعدهای مقرر درقانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی‌های مالیاتی را به مدت دو ماه تمدید کرد.

ادامه مطلب