خبرنامه

مقدار درآمد دولت از بورس
مالی و مالیاتی -

مقدار درآمد دولت از بورس

بر اساس آمارها در سال ۱۳۹۸، رقم کل درآمدهای دولت از محل مالیات‌ ۱۴۱.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به سال گذشته آن به میزان ۲۹.۲ درصد رشد کرده است. کل درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۷ به میزان ۱۰۹.۲ هزار میلیارد تومان بود. طبق آمارها، درآمد سال گذشته دولت از ردیف مالیات بر نقل و انتقال سهام به‌تنهایی بیشتر از کل درآمد دولت از بخش مالیات‌ بر ثروت بوده است. درآمد مالیاتی دولت از این محل در سال ۱۳۹۷ به میزان ۶۵۳ میلیارد بوده که در سال ۱۳۹۸ به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

ادامه مطلب
حمایت مالیاتی از کسب و کار های کرونا زده
مالی و مالیاتی -

حمایت مالیاتی از کسب و کار های کرونا زده

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تدابیر پیشنهادی این سازمان برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کرونازده را اعلام کرد. پیشنهاد تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی تا شهریورماه، پیشنهاد برای تمدید قانون بخشش ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در سال‌جاری، رشد آهسته‌تر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نسبت به رشد کل درآمد مالیاتی در سال‌جاری از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و از جمله تدابیر این سازمان برای حمایت از کسب‌و‌کار در زمان شیوع کرونا است.

ادامه مطلب