خبرنامه

افزایش خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان از خرداد ماه
بیمه و قانون کار -

افزایش خدمات بیمه تکمیلی بازنشستگان از خرداد ماه

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بیمه تکمیلی این افراد از ۶۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسیده و مبلغ پرداختی از سوی بازنشستگان برای بیمه تکمیلی همان ۳۰ هزار تومان است و سعی خواهیم کرد بسته‌های جدید از آخر خرداد اجرایی شود.

ادامه مطلب
اطلاعاتی در خصوص سرانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری
بیمه و قانون کار -

اطلاعاتی در خصوص سرانه بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: به دنبال مصاحبه مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری مبنی برافزایش سرانه بیمه تکمیلی به آگاهی می رساند سهم پرداختی بازنشستگان از سرانه بیمه افزایش نخواهد داشت و مثل سال گذشته همان 30 هزار تومان خواهد بود.

ادامه مطلب