خبرنامه

پیامک بسته های حمایتی دولت در دوران کرونا
بیمه و قانون کار -

پیامکی که وزارت رفاه برای سرپرستان خانوار در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا براساس شرایط اعلامی دولت هستید، لطفا تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید،فقط کد ملی خود را به سرشماره ۶۳۶۹ ارسال فرمایید. رئیس‌جمهور گفت: برای سه میلیون نفر از افرادی که خیلی نیازمند هستند و ما فکر می‌کردیم در چهار نوبت اسفند، فرودین، اردیبهشت و خرداد به آنها بسته حمایتی بدهیم تصمیم گرفتیم یک بسته هم برای ماه رمضان اضافه کنیم مجموعاً ۵ بسته شده است.

ادامه مطلب