خبرنامه

حذف حضور فیزیکی مودی در ادارات مالیاتی
مالی و مالیاتی -

حذف حضور فیزیکی مودی در ادارات مالیاتی

هادی خانی معاون فناوری سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی کشور، دستور العمل اجرای اصلاحات جدیدمباخث فناوری اطلاعات مرتبط با ایین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم را ابلاغ کرد.

ادامه مطلب