خبرنامه

حمایت مالیاتی از کسب و کار های کرونا زده
مالی و مالیاتی -

حمایت مالیاتی از کسب و کار های کرونا زده

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی تدابیر پیشنهادی این سازمان برای حمایت از کسب‌و‌کارهای کرونازده را اعلام کرد. پیشنهاد تعویق اظهارنامه‌های مالیاتی تا شهریورماه، پیشنهاد برای تمدید قانون بخشش ۱۰۰ درصدی جرائم مالیاتی در سال‌جاری، رشد آهسته‌تر درآمد مالیات بر اشخاص حقوقی و شرکت‌ها نسبت به رشد کل درآمد مالیاتی در سال‌جاری از دیگر اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور و از جمله تدابیر این سازمان برای حمایت از کسب‌و‌کار در زمان شیوع کرونا است.

ادامه مطلب