خبرنامه

اثر مثبت حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار سرمایه
مالی و مالیاتی -

اثر مثبت حذف چهار صفر از پول ملی بر بازار سرمایه

سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صحرایی با اشاره به حذف چهار صفر از پول ملی و تأثیر آن بر بازار سرمایه، گفت: با این اتفاق دیگر ریسک چندانی بر سهم‌هایی که قیمت پایینی دارند تحمیل نمی‌شود.

ادامه مطلب