خبرنامه

شروط واگذاری سهام عدالت برای مردم و عرضه سهام شرکت‌های معدنی در بورس
مالی و مالیاتی -

شروط واگذاری سهام عدالت برای مردم و عرضه سهام شرکت‌های معدنی در بورس

رئیس‌جمهور خطاب به وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید با همکاری کارگزاری‌های بورسی در بانک‌ها سیستمی برای راهنمایی مردم در زمینه نگهداری یا عرضه سهام با روشی مشخص و قابل دسترس و فهم ایجاد شود.

ادامه مطلب