خبرنامه

اطلاعاتی در مورد معافیت مالیاتی فرهنگیان در سال 1399
مالی و مالیاتی -

اطلاعاتی در مورد معافیت مالیاتی فرهنگیان در سال 1399

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس معافیت حقوق‌های حدود ۳ میلیون تومانی از پرداخت مالیات را کمک اقتصادی دیگری به قشر معلمان و فرهنگیان در سالجاری و در قالب قانون بودجه ۹۹ دانست.

ادامه مطلب
واپسین فرجه بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی اعلام شد
مالی و مالیاتی -

واپسین فرجه بهره مندی از معافیت‌های مالیاتی اعلام شد

بسته سیاستی نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ و نحوه رفع تعهد ارزی صادراتی سال ۹۷ صادرکنندگان برای سال ۹۹ تمدید شد و صادرکنندگان جهت بهره‌مندی از معافیتهای مالیاتی تا پایان تیرماه برای ایفای تعهدات ارزی فرصت دارند.  بر اساس مکاتبه معاون ارزی بانک مرکزی با رئیس سازمان مالیاتی ضوابط بازگشت ارز صادراتی مشخص شد.

ادامه مطلب