خبرنامه

عرضه سهام بانک ها و بیمه های دولتی به حدود نصف قیمت در قالب ETF
بیمه و قانون کار -

عرضه سهام بانک ها و بیمه های دولتی به حدود نصف قیمت در قالب ETF

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد گفت: ارزش سهام موجود در صندوق واسطه گری مالی یکم به قیمت روز گذشته ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که مجموعا از مردم ۱۷ هزار میلیارد تومان اخذ خواهد شد.

ادامه مطلب