خبرنامه

اخبار جدید مالیاتی برای شغل های خودرویی
مالی و مالیاتی -

اخبار جدید مالیاتی برای شغل های خودرویی

رئیس کل سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه صاحبان مشاغل خودرویی تکلیفی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی ندارند، گفت: مالیات عملکرد سال ۹۸ این مودیان، به روال سال‌های گذشته، به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

ادامه مطلب