خبرنامه

مزیت های مالیاتی برای یاری دهندگان به آسیب دیدگان کرونایی
مالی و مالیاتی -

جهانگیری گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی که در امر کمک رسانی به آسیب‌دیدگان کرونا مشارکت می‌کنند، در صورتی که کمک‌هایشان به حساب‌های مشخص شده توسط وزارت رفاه واریز شود، از امتیازات مالیاتی برخوردار می شوند.  دومین جلسه ساماندهی تسهیلات حمایتی برای اقشار آسیب دیده از بیماری کرونادیروز به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.

ادامه مطلب