خبرنامه

شرح عملکرد مالی سازمان میادین اعلام شد
مالی و مالیاتی -

شرح عملکرد مالی سازمان میادین اعلام شد

جلسه شورای سازمان مدیریت میادین میوه وتره بار با ارائه گزارش عملکرد مالی این سازمان و نیز گزارش حسابرسی مستقل و بازرس قانونی در خصوص مطلوب بودن عملکرد مالی این سازمان در سال ۹۸ به عنوان نخستین مجمع مدیریت شهری در سال ۹۹ و نخستین سازمان شهرداری تهران که گزارش مالی آن ارائه می‌شود، برگزار شد.

ادامه مطلب