اخبار

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

بیمه و قانون کار -

ساعت کار قانونی کارگران مشمول قانون کار در سال 1399

مزد و حقوق قانون کار ۹۹ نیز مانند سال های گذشته برای یک روز کاری تعیین می شود و ساعات کار قانونی سال ۹۹ که کارگران در ماه های مختلف باید مشغول به کار باشند تا مزد و حقوق ۹۹ را دریافت کنند از روی ماده ۵۱ قانون کار استخراج می شود.

برابر با با تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار ساعات کار هفتگی نباید از ۴۴ ساعت در هفته تجاوز کند. این ماده ریشه تعیین ساعات کاری روزانه کارگران است. هر هفته ۷ روز است که ۶ روز آن غیر تعطیل و یک روز جمعه آن تعطیل است.

بنابراین از تقسیم ۴۴ تقسیم بر ۶ روز غیر تعطیل عدد ۷.۳۳ بدست می آید. ساعات کاری روزانه قانون کار از روی این محاسبات ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه خواهد بود.

البته همانگونه که در تبصره ی ۱ ماده ۵۱ قانون کار ذکر شده در برخی مشاغل می شود که ساعات کاری برخی روزها کمتر یا بیشتر شود ولی در مجموع ساعات کار هفتگی با ۴۴ ساعت تکمیل شود.

مثلا فرض کنیم یک شرکت خدماتی وابسته به اداره ی مثلا گاز (مثال فرضی) است. چون اداره گاز پنج شنبه ها تعطیل است و روزهای دیگه از ۷:۳۰ شروع می شه تا ساعت ۱۶:۳۰ کار می کند. وقتی اداره گاز تعطیل است شرکت خدماتی هم عملا کاری ندارد. بنابراین این شرکت ساعات کاری خود را در روزهای شبنه تا چهارشنبه روزانه ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه تنظیم می کند و روز پنج شنبه رو تعطیل می کند. مجموع ساعات کار هفتگی این شرکت ۴۴ ساعت می شود و کارگران این شرکت با ۵ روز کار و هر روز ۸ ساعت و ۵۰ دقیقه ساعات کار قانونی سال ۹۹ را پر کرده و حقوق کامل ۹۹ را دریافت می کنند.
در جدول ساعات کار قانونی سال ۹۹ نیز از روابط ساده بالا استفاده شده است و هر فرد به راحتی می تواند آن را تهیه نماید. در این جدول ساعات کار موظفی قانون کار ۹۹ به صورت ماهانه محاسبه شده است و در آن تعداد روزهای غیر تعطیل یک ماه ضرب در عدد ۷.۳۳ شده است.

نکته : چون حقوق قانون کار ۹۹ به صورت ماهانه پرداخت می شود بنابراین جدول ساعات کار موظفی کارگران ۹۹ نیز به صورت ماهانه تنظیم شده است.

اگر کارگری در طول یک ماه ساعات کاری مندرج در جدول ساعات کاری ۹۹ را تکمیل کند باید حقوق قانون کار سال ۹۹ کارگران و مزایای قانون کار ۹۹ را به طور کامل دریافت کند.

توجه نمایید که فرقی نمی کند کارگر ساعات کاری ۹۹ کارگران را در چه روزهایی از ماه و یا در چه ساعاتی از روز پر کند مهم این است که در طول ماه کارکرد موظفی کارگر تکمیل شود.

اضافه کاری سال ۹۹ نیز از روی همین جدول استخراج می شود. ساعات اضافه کاری ۹۹ کارگران به کارکرد مازاد بر کارکرد موظفی گفته می شود.

جدول ساعات کار قانونی سال ۹۹

جدول ساعات کار قانونی سال ۹۹ شامل ساعات کار موظفی که یک کارگر باید در طول یک ماه از سال ۱۳۹۹ باید کار کند تا حقوق ۹۹ قانون کار را کامل دریافت کند را نمایش می دهد.

جدول ساعات کار قانونی در سال ۱۳۹۹ هم یک مرور سالیانه تقویم ۱۳۹۹ است و هم تعداد روزهای کاری، تعداد روزهای جمعه، تعداد روزهای تعطیل غیر جمعه در آن گردآوری شده است و به عنوان یک جدول کاربردی برای هم کارگران و هم کارفرمایان و هم کارکنان اموراداری که وظیفه تنظیم لیست های حقوق و مزایای ۹۹ کارگران را بر عهده دارند قابل استفاده است.

حال اگر با سوال و یا ابهامی حوزه بیمه و قانون کار مواجه شدید، می‌توانید با متخصصان و مشاوران کارمنتو اولین اپلیکیشن تخصصی کسب و کار از طریق مشاوره رایگان بیمه و قانون کار ، همراه شوید.

منبع: سایت قانون کار و تامین اجتماعی کارگران