اخبار

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

معافیت مالیاتی
مالی و مالیاتی -

معافیت مالیاتی

معاون سازمان امور مالیاتی نحوه محاسبه مالیات حقوق کارمندان را ابلاغ کرد که براساس آن، درآمد سالانه تا ۳۶۰ میلیون ریال معاف از مالیات است. به گزارش کارمنتو، نحوه محاسبه معافیت سالانه حقوق‌بگیران و مالیات آنها از سوی معاون سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ شد. در این بخشنامه به موضوع معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۹ وفق مقررات جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پرداخته شده است.

سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیر دولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه به نرخ ۱۰درصد و نسبت به مازاد ۵/ ۱ برابر تا ۵/ ۲ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۵درصد و نسبت به مازاد ۵/ ۲ برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰درصد و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات ۲۵درصد است. اشخاصی که از معافیت‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم بهره‌مند هستند مشمول معافیت ماده ۸۴ قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی‌شوند.  حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با رعایت ماده ۵ قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای هیات علمی آموزشی و پژوهشی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و الحاقات بعدی، با رعایت معافیت‌های مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم، در سال ۱۳۹۶ مشمول مالیات به نرخ ۱۰ درصد خواهد بود.