اخبار

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

جزئیات جدید از پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی
بیمه و قانون کار -

جزئیات جدید از پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی

اقلام وصولی سازمان تامین اجتماعی از دولت از سال ۱۳۵۴ لغایت ۱۳۹۴، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر ۲۲۶ هزار میلیارد ریال بوده، این در حالیست که طی سنوات ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ بیش از ۵۴۰ هزار میلیارد ریال توسط خزانه داری برای تادیه بدهی دولت تامین شد.

هیات وزیران در جلسه مورخ 18 تیر ماه به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه طی تصویبنامه شماره 42583 ات 57831ه مورخ 23. 4. 1396 بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی، واگذاری سهام دولت در 9 شرکت دولتی به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی را تصویب نمود بنا بر مفاد حکم قانونی حکم بند (و) تبصره (2) قانون بودجه سال 1396 کل کشور سازمانهای تامین اجتماعی و تامین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی درصد (30) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران در سال 1399 مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه ماهه به آنها پرداخت و در حساب های فی مابین منظور نمایند.
گزارش تاکید می کند: انتظار میرود، واگذاریهای انجام شده در این راستا و تسویه بخشی از بدهیهای دولت به سازمان تأمین اجتماعی موجب حل قسمتی از مشکلات سازمان تأمین اجتماعی شود.
شایان ذکر است معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور (مرکز مدیریت بدهیها و دارایی های مالی عمومی) در اجرای ماده (12) قانون برنامه ششم توسعه و برای تسویه بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی طی سالهای اخیر اقدامات مهمی را به عمل آورده است.
این معاونت به منظور شفافیت در تعیین بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با هماهنگی سازمان حسابرسی و در اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره (2) ماده (1) آیین نامه اجرایی آن نسبت به تعیین مبلغ دقیق و حسابرسی شده بدهی قطعی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدام و با طراحی فرم درخواست اعلام رسیدگی مطالبات از دولت نسبت به بررسی موشکافانه مبانی قانونی ایجاد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مبادرت ورزیده است.
معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور جهت تسویه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی با تلاش همکاران مرکز مدیریت بدهیها و داراییهای مالی عمومی و با بهره بردن از ظرفیت های قانونی بند (و) تبصره (5)، بند (و) تبصره (2) و سایر قوانین و مقررات مربوطه همچنین استفاده از ابزارهای مختلف تسویه بدهی از جمله صدور اسناد تسویه خزانه، اسناد خزانه اسلامی، واگذاری حق الامتیاز و سهام شرکتهای دولتی برای تادیه بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اقدامات گسترده ای انجام داده است.
بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی، اقلام وصولی این سازمان از دولت، از سال 1354 لغایت 1394، در قالب بدهی دولت به سازمان مذکور بالغ بر 226 هزار میلیارد ریال بوده است و این در حالی است که طی سنوات 1395 تا 1399 بیش از 540 هزار میلیارد ریال توسط معاونت نظارت مالی و خزانه داری وزارت اقتصاد، برای تادیه بدهی دولت به سازمان مذکور تامین شده است.

حال اگر با سوال و یا ابهامی در این حوزه مواجه شدید، می‌توانید با متخصصان و مشاوران کارمنتو اولین اپلیکیشن تخصصی کسب و کار از طریق مشاوره رایگان کارمنتو همراه شوید.

منبع:تسنیم