اخبار

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

موافقتنامه ایران و هند برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصلاح شد
مالی و مالیاتی -

موافقتنامه ایران و هند برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه بین ایران و هند به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی را برطرف کردند.

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام پروتکل الحاقی در دستور کار قرار گرفت.

وکلای ملت، تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور را اصلاح کردند که بر اساس آن، سود و کارمزد موضوع ماده ۱۱ موافقتنامه مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی‌شود.

گفتنی است، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به ‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد به انضمام سند الحاقی (پروتکل)، مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ و یک ماده به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.  

حال اگر با سوال و یا ابهامی در این حوزه مواجه شدید، می‌توانید با متخصصان و مشاوران کارمنتو اولین اپلیکیشن تخصصی کسب و کار از طریق مشاوره رایگان کارمنتو همراه شوید.