اخبار

برای مشاور تلفنی
کلیک کن

پیشنهاد به بیمه شدگان رایگان در مراجعه به بخش خصوصی
بیمه و قانون کار -

پیشنهاد به بیمه شدگان رایگان در مراجعه به بخش خصوصی

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، گفت: کسانی که رایگان تحت پوشش بیمه سلامت قرار گرفته اند، در صورت مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی، مابه التفاوت تعرفه را خودشان باید پرداخت کنند.

طاهر موهبتی، به استفاده از مزایای خدمات بیمه سلامت برای آن دسته از افرادی که رایگان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند، اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه این دسته از اقشار جامعه توان پرداخت سرانه بیمه درمان را ندارند، بهتر است که در هنگام بیماری به بخش خصوصی مراجعه نکنند.

وی با اعلام اینکه سرانه بیمه درمانی سازمان بیمه سلامت به ازای هر ماه ۵۵ هزار و ۷۰۰ تومان و به ازای هر سال ۶۶۸ هزار و ۴۰۰ تومان است، گفت: افرادی که توان پرداخت این مقدار از سرانه درمانی را ندارند، در مراجعه به بخش خصوصی دچار مشکل خواهند شد. زیرا، پرداخت مابه التفاوت تعرفه دولتی و خصوصی بر عهده بیمه شده است.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: ما همچنان ۹۰ درصد هزینه های بستری و ۷۰ درصد هزینه های سرپایی بیمه شدگان سلامت را با تعرفه دولتی پوشش می دهیم. بنابراین، افرادی که رایگان بیمه شده اند و قصد دارند هنگام بیماری از خدمات بخش خصوصی استفاده کنند، باید بدانند که مابه التفاوت تعرفه را از جیب پرداخت خواهند کرد.

موهبتی افزود: تعرفه های بخش خصوصی هر چقدر که افزایش یابد، رقم پرداختی نیز برای بیمه شدگان رایگان بیشتر خواهد شد. لذا، توصیه ما این است که این افراد از خدمات بخش دولتی استفاده کنند.

اگر با سوال و یا ابهامی در این حوزه مواجه شدید، می‌توانید با متخصصان و مشاوران کارمنتو اولین اپلیکیشن تخصصی کسب و کار از طریق مشاوره رایگان کارمنتو همراه شوید.