وبلاگ

همه چیز در مورد مالیات بر خودرو
مالی و مالیاتی -

همه چیز در مورد مالیات بر خودرو

خلأ وجود آموزش و اطلاع رسانی دقيق، ديدگاه و فرهنگ نادرست آب و برق مجانی، همچنين عدم وجود وحدت رويه در عملکرد شهرداری‌ها در انجام محاسبات و اخذ عوارض خودرو توسط برخی از شهرداری‌ها در حد ارقام نامربوط و بسيار پايين تر از نرخ های مصوب کشوری، موجب ايجاد بدبينی و نارضايتی در بين مردم و بروز يکی از مشکلاتی است که معطوف به عوارض شهرداری‌ها می‌شود که برخی از پرداخت آن سر باز می‌زنند.در ادامه با کارمنتو همراه باشید تا در زمینه مالیات بر خودرو بیشتر بدانیم. البته اين در حالی است که به استناد تبصره 6 ماده 42 از فصل نهم قانون ماليات‌بر ارزش افزوده، مالکين محترم خودروها موظف به پرداخت ساليانه‌ی عوارض خودرو می‌باشند که بر اساس آخرين مدل خودرو، برای خودروهای توليد داخل: قيمت فروش كارخانه و برای خودروهای وارداتی: جموع ارزش گمركی و حقوق ورودی می‌باشد، که در صورت عدم پرداخت عوارض ساليانه در موعد مقرر، با استناد به ماده(46)قانون ماليات بر ارزش افزوده، به ازای هر ماه تأخير مشمول جريمه‌ای معادل 2 درصد خواهد شد.

ادامه مطلب