وبلاگ

همه چیز در مورد بازنشستگی و محاسبه حقوق مستمری
بیمه و قانون کار -

همه چیز در مورد بازنشستگی و محاسبه حقوق مستمری

تأمین اجتماعی یک سیستم همگانی از بیمه‌های اجباری بوده و بیمه اجتماعی از بیمه‌های بازنشستگی، بیمه‌های دولتی درمانی، بیمه‌های بیکاری و بیمه حوادث و تصادف‌ها تشکیل می‌شود. نخستین بیمه درمانی که بخشی از بیمه اجتماعی بود در سال ۱۸۸۳ به وسیله صدراعظم آلمان اتوفون بیسمارک بنیان گذاری شد و در سال ۱۸۸۴ بیمه حوادث و تصادف و ۱۸۸۹ بیمه بازنشستگی به آن افزوده شد. در قانون بیمه‌های اجتماعی قانون اجباری بودن آن وجود داشته و هزینه خدمات بیمه‌ها از راه پرداخت حق بیمه بیمه شدگان به صندوق بیمه سرمایه‌گذاری می‌شود. بیسمارک می‌گوید: اندیشه من این بود که پشتیانی طبقه کارگر را داشته باشم و آن‌ها دولت را به عنوان یک سازمانی ببینند که برای آن‌ها بنیان شده‌است و برای رفاه آن‌ها خدمت می‌کند. در ادامه مطالب قصد داریم که قانون بازنشستگی تامین اجتماعی و شرایط بازنشستگی پیش از موعد را شرح داده و ابهامات پیرامون آن را برای شما رفع کنیم. با کارمنتو همراه باشید.

ادامه مطلب