حوزه ها

فیلتر بر اساس :
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

صفر تا صد نحوه اخذ امریه

20 بهمن 98
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

مراحل و مراجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما

23 آذر 98
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

همه چیز در مورد قرارداد کاری

10 آذر 98
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

تکالیف کارفرما در قبال حوادث ناشی از کار در حق کارگر

06 آذر 98
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

نکات کلیدی در مورد نحوه دریافت سوابق بیمه تامین اجتماعی

14 مهر 98
بیمه و قانون کار

مدت مطالعه : 1 دقیقه

آموزش تصویری ارسال لیست بیمه پرسنل

06 شهریور 98